Pravna obavijest

Kada se koristi ispod "Volvo Cars" označava ili korporaciju Volvo Cars, jedan ili nekoliko subjekata unutar grupe Volvo Cars ili cijelu grupu Volvo Cars, kada je primjenjivo.

Bez Jamstava, itd.

Iako su poduzete sve razborite mjere kako bi se osigurala točnost podataka na ovom mrežnom mjestu ("Mrežno mjesto"), one su u stanju kakvom jesu. Volvo Cars neće ni u kom slučaju biti odgovoran bilo kojoj strani za bilo koje izravne, neizravne, posljedične ili druge vrste štete zbog bilo kakvog korištenja Mrežnog mjesta, ili na bilo kojem hiper-povezanom mrežnom mjestu, uključujući, bez ograničenja, bilo koju izgubljenu dobit, prekid poslovanja, gubitak programa, gubitak podataka ili drugo, čak i ako je Volvo Cars izričito upozoren na mogućnost takve štete.

Volvo Cars se ovim putem odriče svih jamstava i izjava za Mrežno mjesto, kao i druga mrežna mjesta kojima možete pristupiti putem Mrežnog mjesta. Ta su mrežna mjesta tu radi praktičnosti, što ne znači da Volvo Cars podržava ili prihvaća bilo kakvu odgovornost za sadržaje ili uporabu takvih mrežnih mjesta. Uz to, vaša je odgovornost da poduzmete razumne mjere predostrožnosti i osigurate da je uređaj kojim pristupate Mrežnom mjestu (i s tim povezan softver) zaštićen od virusa, crva, trojanskih konja i drugih sličnih razarajućih programa.

Bilo koja jamstva i izjave na Mrežnom mjestu za proizvode ili usluge Volvo Cars, koje kupite ili koristite, bit će podložni ugovorenim odredbama i uvjetima u ugovoru za te proizvode ili usluge.

Podaci na Mrežnom mjestu mogu sadržavati netočne tehničke podatke ili tiskarske pogreške. Podaci sadržani na Mrežnom mjestu mogu se promijeniti u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Nadalje, molimo primijetite da Volvo Cars zadržava pravo da u bilo koje vrijeme promijeni proizvode ili usluge, uključujući njihove cijene.

Podaci na Mrežnom mjestu mogu sadržavati reference na proizvode ili usluge Volvo Cars koji nisu najavljeni ili dostupni u vašoj državi. Takve reference ne impliciraju da Volvo Cars namjerava te proizvode ili usluge najaviti ili učiniti dostupnima u vašoj državi. Molimo također primijetite da određeni proizvodi i usluge mogu biti dostupni samo uz dodatne troškove, te da neki podaci na Mrežnom mjestu ne moraju biti točni zbog promjena na proizvodima koje su nastupile nakon objave ili posljednje nadogradnje Mrežnog mjesta. Molimo kontaktirajte svog ovlaštenog zastupnika za Volvo Cars radi cjelokupnih podataka glede proizvoda i usluga koje su vam dostupne.  

Specifični softver dostupan na Mrežnom mjestu

Bilo koji softver dostupan za preuzimanje na Mrežnom mjestu ("Softver") je autorskim pravima od strane Volvo Cars i/ili njegovih davatelja licence.

Upotreba Softvera podložna je odredbama ugovora o licenci softvera za krajnjeg korisnika, ako postoji, koji je priložen ili uključen sa Softverom ("Ugovor o licenci"). Osim ako nije drugačije određeno Ugovorom o licenci, Softver je dostupan za preuzimanje isključivo za uporabu krajnjim korisnicima. Nadalje, osim ako nije drugačije određeno Ugovorom o licenci, Softver se može koristiti isključivo u svrhu za koju je Softver učinjen dostupnim. Bilo kakva reprodukcija ili distribucija Softvera koja nije u skladu s Ugovorom o licenci izričito je zabranjena i može rezultirati prekršajnom ili kaznenom odgovornošću.

Softver je pod jamstvom, ako ona postoji, samo u skladu s odredbama Ugovora o licenci. Osim ako nije zajamčeno Ugovorom o licenci, Volvo Cars se ovime odriče svih jamstava vezano za Softver, uključujući implicirana sva jamstva i uvjete prodaje, prikladnost za određenu svrhu, naziv i nekršenje prava.