Sensus navigation

Intuitivno i jednostavno

Sustav navigacije s povezanim aplikacijama

Sensus Navigation

Navigacija Sensus potpuno je integriran, povezani sustav navigacije koji Vam pomaže stići gdje god želite što je moguće jednostavnije. Korisne funkcije obuhvaćaju funkciju Send to Car koja Vam omogućuje slanje destinacija u Vaš automobil, i to iz tražilice ili preko aplikacije Volvo On Call. Navigacija Sensus također Vam omogućuje pristup uslugama i aplikacijama koje se odnose na navigaciju i koje Vam pomažu u pronalaženju novih iskustava i novih mjesta na intuitivan i razumljiv način.


Aplikacije navigacije Sensus

Park & Pay

Pronađite mjesto za parkiranje i platite ga s lakoćom.

Glympse and Send to Car

Pošaljite lokaciju prijateljima ili obitelji. Tamo se možete sastati.

Yelp, Local Search, Wiki Locations

Pronađite najbolju lokalnu kavu, kulturne spomenike ili druge atrakcije.