Prekės versija 2023.171.0

Privatumo pranešimas – Rinkodaros komunikacija

Įsigalioja nuo:

Paskelbta:

Šiame dokumente aprašoma, kaip „Volvo Cars“ (kaip apibrėžta toliau) tvarko jūsų asmens duomenis vykdydama toliau aprašytą rinkodaros praktiką.

Toliau rasite šią informaciją:

1. Kas mes esame

Kai iš „Volvo“ gaunate rinkodaros komunikaciją apie mūsų produktus, pasiūlymus ir paslaugas ir į juos atsiliepiate, „Volvo Car Corporation“ ir „Volvax Baltic OÜ“ yra bendrai atsakingos už jūsų asmens duomenų, susijusių su ta rinkodaros komunikacija, tvarkymą.

Už asmens duomenų tvarkymą bendrai atsakingi šie juridiniai asmenys: „Volvo Car Corporation“, pagrindinė būstinė adresu Assar Gabrielssons Väg, 40531 Geteborgas, Švedija, įmonės registracijos numeris 556074-3089, ir „Volvax Baltic OÜ“, adresu Pärnu mnt. 232/5, 11314 Talinas, Estija, įmonės registracijos numeris 12609812, toliau vadinami „Volvo Cars“, „mes“ arba „mumis“.

2. Kokius asmens duomenis renkame ir kodėl

Asmenys, davę mums sutikimą gauti rinkodaros komunikaciją, ją gauna keliais kanalais (pvz., paštu, telefonu, el. paštu, per „Volvo Cars“ programėlę, socialinės žiniasklaidos kanalais).

Vykdydami rinkodaros komunikaciją bendradarbiaujame su skaitmeninės reklamos partneriais, kad sukurtume ir parodytume rinkodaros turinį socialiniuose tinkluose ir interneto reklamos tinkluose (toliau - Reklamos partneriai). Šie paslaugų teikėjai naudoja mūsų pateiktus asmens duomenis ir kitų technologijų informaciją, pvz. slapukus, kad rodytų aktualią ir pritaikytą reklamą. Daugiau informacijos apie tai rasite toliau.

Mūsų rinkodaros veikla apima šių kategorijų asmens duomenų tvarkymą:

TIKSLASDUOMENŲ KATEGORIJOSTEISINIS PAGRINDAS
Kad galėtume įrašyti ir valdyti jūsų pasirinkimus.Įrašas apie jūsų pasirinkimus (pasirinkimo data ir laikas bei pradinė sistema).Mūsų teisinė prievolė dokumentuoti ir įrodyti, ar sutikote gauti rinkodaros komunikaciją, ir registruoti, kada ir ko atsisakėte.
Siųsti rinkodaros komunikaciją, kurios prašėte arba kuri gali būti jums įdomi. Kontaktinė informacija, įskaitant vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pašto adresą.Jūsų sutikimas gauti iš mūsų rinkodaros informaciją arba, jeigu esate iš mūsų įsigiję produktą ar paslaugą, mūsų teisėtas interesas siųsti jums rinkodaros informaciją.

Rodyti jums aktualią rinkodaros komunikaciją.

Padėti mums geriau suprasti jūsų konkrečius interesus bei pageidavimus, kad galėtume pritaikyti komunikaciją būtent jums.

Kontaktinė informacija, įskaitant vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pašto adresą.

Internetiniai identifikatoriai, įskaitant IP adresą.

Pirkimo istorija, pageidaujamas pardavėjas, informacija apie transporto priemonę (pvz., modelis, modelio metai, VIN, telematikos duomenys, rida ir t. t.), techninės priežiūros istorija, bendravimas su klientų aptarnavimo tarnyba, sutarties informacija, pvz., sutarties tipas ir trukmė, ryšio abonemento būsena (anksčiau „Volvo on Call“ abonementas), atidarytų ir (arba) paspaustų el. pašto laiškų skaičius, aktyvumas mūsų programėlėje ir mūsų svetainėje (kiek tai galima susieti su jumis). Taip būtų programėlės naudojimo atveju, kai esate prisijungę su savo „Volvo“ ID ir naršymo internete atveju, kai naudojatės el. laiške pateikta nuoroda ir kai užklausiate paslaugos, susietos su jūsų telefono numeriu arba el. pašto adresu, pvz., užsisakote paslaugą arba užsiregistruojate bandomajam važiavimui).

Mūsų teisėtas interesas kurti aktualias reklamas. Jei taikoma, jūsų sutikimas naudoti reklaminius slapukus.

Rodyti jums aktualias ir pritaikytas „Volvo Cars“ reklamas, kai lankotės mūsų reklamos partnerių svetainėse, trečiųjų šalių svetainėse, socialinės žiniasklaidos kanaluose ir per tiesioginę komunikaciją (tai paprastai vadinama retargetingu).

Tam, kad galėtume surasti tinkamą auditoriją, užmegzti su ja ryšį ir teikti tiems asmenims reklamą.

El. pašo atidarymo / paspaudimų dažniai. el. pašto adresas, telefono numeris, reklamos slapukų duomenys.

Jūsų sutikimas naudoti reklaminius slapukus mūsų svetainėje.

Jūsų sutikimas gauti iš mūsų rinkodaros informaciją arba, jeigu esate iš mūsų įsigiję produktą ar paslaugą, mūsų teisėtas interesas rodyti ir siųsti jums rinkodaros informaciją.

Savo reklamos partnerius, tokius kaip „Meta“ ir „Google“, tokiais atvejais laikome bendrai su mumis atsakingais (bendrais duomenų valdytojais).

Statistinė mūsų rinkodaros komunikacijos efektyvumo analizė.

Klientų dalyvavimas, klientų atsiliepimai ir nusiskundimai, pateikti telefonu į mūsų skambučių centrą.

El. laiškų atidarymo ir paspaudimo rodikliai, sąveikos su mūsų el. laiškais data ir laikas, taip pat nuorodos, kurias gavėjas spustelėjo. Elektroniniuose laiškuose ir mūsų svetainėje yra stebėjimo pikselių, kurie matuoja atidarymo ir paspaudimų dažnumą.

„Volvo Cars“ programėlės atsisiuntimai, aktyvavimai, dalyvavimai, išdiegimai, licencijos būsena, abonementų atsisakymai, socialinės žiniasklaidos kanalo (-ų) pasiekiamumas, įsitraukimai, paspaudimai, atidarymai, nuorodos, vaizdo įrašų atkūrimas pagal IP, sekimo pikselius ir trečiųjų šalių jungtis.

Mūsų teisėtas interesas matuoti savo rinkodaros veiksmų efektyvumą, kai tai susiję su veikla internete, su sąlyga, kad naudotojas sutiko gauti reklaminius slapukus mūsų svetainėje.

3. Kiek laiko saugome jūsų duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkysime kaip nurodyta pirmiau, kol jūs atšauksite savo sutikimą arba atsisakysite iš mūsų gauti rinkodaros informaciją. Jeigu atšauksite savo sutikimą arba atsisakysite, mes apribosime savo vykdomą asmens duomenų tvarkymą iki nerodymo sąrašo turėjimo, kad užtikrintume, jog netyčia jums ir toliau nebūtų siunčiama rinkodaros informacija. Teisinis pagrindas taip elgtis yra mūsų teisinė prievolė gerbti jūsų pasirinkimus.

4. Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis

Vadovaudamiesi būtinybės žinoti principu, toliau išvardytų kategorijų jūsų asmens duomenimis pasidalysime su šiomis trečiosiomis šalimis:

  • mūsų duomenų tvarkytojais, kurie teikia bendro pobūdžio pagalbą mūsų veikai, pavyzdžiui, IT sprendimų teikėjais;
  • Mūsų duomenų tvarkytojų, padedančių su tiesiogine rinkodara, galimybės naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugų mums teikimą, ribojamos galiojančiomis sutartimis dėl duomenų tvarkymo.

Tvarkysime jūsų asmens duomenis, o taip pat dalinsimės jūsų asmens duomenimis su šiomis organizacijomis (kurios tvarko asmens duomenis mūsų vardu arba teikia jums „Volvo“ prekės ženklo produktus ir paslaugas):

  • mūsų motininė kompanija „Volvo Car Corporation“ (ir jos subrangovai) mūsų svetainei valdyti ir duomenims saugoti;
  • IT paslaugų teikėjai (ir jų subrangovai), kurie mums tiekia bendrąsias verslo palaikymo sistemas, pvz., programinės įrangos ir duomenų saugojimo paslaugų teikėjai, pvz., „Salesforce“ (ir jų subrangovai), kuriuos naudojame savo CRM sistemoms ir duomenų saugojimui.

Su kiekvienu duomenų tvarkytoju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį, pagal kurią apribojamos jų galimybės naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugų teikimą mums arba „Volvo“ prekės ženklo produktų ar paslaugų teikimą jums. Kiekviena organizacija privalo saugoti informacijos konfidencialumą ir tvarkyti asmens duomenis tik pagal sudarytą duomenų tvarkymo sutartį.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į šalį už Baltijos šalių / Švedijos ribų. Tokiais atvejais užtikrinsime, kad būtų taikomos patikimos sutartinės priemonės, kurios pagal vietos BDAR užtikrins tinkamą duomenų subjektų teisių apsaugos lygį toje vietovėje.

Jei turite klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų perdavimu už Europos ekonominės erdvės ribų, susisiekite su mumis (kaip nurodyta tolesniame šeštame skirsnyje).

5. Su mūsų atliekamu duomenų tvarkymu susijusios jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite konkrečias juridines teises, susijusias su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis, įskaitant atšaukti savo sutikimą arba nesutikti, kad tvarkytume jūsų duomenis, teisę susipažinti su mūsų turimais savo asmens duomenimis, teisę prašyti juos ištaisyti arba apriboti, teisę prašyti, kad jūsų duomenys būtų perkelti į kitą subjektą, prašyti, kad ištrintume jūsų duomenis, ir galiausiai galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Daugiau informacijos apie savo teises rasite toliau pateiktoje kontaktinėje informacijoje.

Galite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su šiais klausimais:

  • kaip renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis, ir
  • kaip renkami ir naudojami jūsų asmens duomenys, kai tai liečia veiklą su mūsų reklamos partneriais, kai jie veikia kaip bendri duomenų tvarkytojai. (Kai kuriais atvejais galime persiųsti jūsų prašymą, kur mūsų Reklamos partneriai prisiims atsakomybę už šių prašymų tvarkymą).

Spustelėkite čia, kad užpildytumėte užklausą (pirmiausia pasirinkite savo šalį arba regioną, tada atidarykite ir užpildykite internetinę formą) – tai padės mums tinkamai sutvarkyti jūsų užklausą. Jeigu užklausas teikiate telefonu arba el. paštu, turėsite pateikti pakankamai informacijos, kuri leistų mums pagrįstai patvirtinti, kad esate asmuo, kurio asmens duomenis rinkome.

6. Kontaktinė informacija

Daugiau informacijos apie tai, kaip pasinaudoti savo teisėmis, rasite šio dokumento 5 skirsnyje. Jei turite kitų klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, galite susisiekti su mumis:

El. paštas: volvax@volvax.ee

Telefono numeris: +372 671 0025

Taip pat galite susisiekti su „Volvo Car Corporation“ duomenų apsaugos pareigūnu šiais būdais:

Įmonė: „Volvo Car Corporation“

Adresas korespondencijai: „Volvo Car Corporation“, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švedija

El. pašto adresas: globdpo@volvocars.com

7. Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada pakeisti mūsų taikomą privatumo apsaugos praktiką ir atnaujinti bei pakeisti šį Privatumo pranešimą. Atlikę esminius šio pranešimo pakeitimus, ypač kai šis pranešimas sudaro jūsų sutikimo pagrindą, mes jums apie tai pranešime.

Šis Privatumo pranešimas galioja nuo dokumento viršuje nurodytos datos.