Jūsų privatumas

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, mes naudosime slapukus siekdami suteikti jums pačią geriausią patirtį. Šie slapukai gali rinkti informaciją apie jus, jūsų nuostatas arba jūsų įrenginį. Ši informacija paprastai neidentifikuoja jūsų tiesiogiai, bet gali padėti suteikti labiau suasmenintą patirtį internete. Mes gerbiame jūsų teisę į privatumą, todėl galite neleisti naudoti tam tikrų tipų slapukų. Spustelėkite skirtingų kategorijų antraštes ir sužinokite daugiau bei pakeiskite numatytąsias mūsų nuostatas. Visgi, tam tikrų tipų slapukų užblokavimas gali turėti neigiamos įtakos jūsų patirčiai svetainėje ir mūsų siūlomoms paslaugoms.

Kad galėtume prisiminti, ką pasirinkote slapukų privatumo tvarkyklėje, reikės tam skirto slapuko. Tai reiškia kelis dalykus:

• Jei ištrinsite visus slapukus, nuostatą pas mus turėsite pasirinkti iš naujo.

• Jei naudositės kita naršykle arba kitu įrenginiu, reikės savo nuostatas nurodyti iš naujo.

Pakeisti slapukų nustatymus


Informacinis pranešimas – www.volvocars.com

Duomenų valdytojas

Volvo Car Corporation, Švedijos juridinis subjektas, kurio įmonės registracijos numeris 556074-3089, o adresas Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden (Švedija), toliau vadinamas „Volvo“, „mes“, „mūsų“ ir pan., kaip duomenų valdytojas tvarkys jūsų asmens duomenis, kaip aprašyta toliau.

Tvarkymo paskirtis ir teisinis pagrindas

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje (-ėse), mes renkame ir tvarkome jūsų IP numerį ir informaciją apie naršymą mūsų svetainėje. Tokio tvarkymo paskirtis yra atpažinti jus, kai kitą kartą grįšite į mūsų svetainę, analizuoti lankytojų veiksmus mūsų svetainėje siekiant tobulinti mūsų ryšius ir savo interneto svetainės (-ių) struktūrą bei sukurti jūsų interesų profilį, kad galėtume rodyti jums aktualias savo produktų ir paslaugų reklamas, taip pat kitose svetainėse. Jei įmanoma, taip pat derinsime duomenis apie jūsų veiklą internete su asmens duomenimis, kuriuos galėjote mums anksčiau pateikti.

Teisinis pirmiau aprašyto jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra tai, kad toks tvarkymas yra būtinas ginant mūsų teisėtus interesus, išskyrus tvarkymą, kurio metu deriname duomenis apie jūsų veiklą internete su asmens duomenimis, kuriuos galėjote anksčiau mums pateikti, ir šiuo atveju mes remiamės jūsų sutikimu. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą nusiųsdami savo sutikimo atšaukimo prašymą Verslo vadybos grupei. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume šiuos slapukus, spustelėdami nuorodą „keisti slapukų nuostatas“, esančią skyriuje „Jūsų privatumas“ šio tinklalapio viršuje. Pasirinkite „Išplėstinės analizės“ kategorijos slapukus ir išjunkite juos. Jeigu norėtumėte su mumis susisiekti dėl šių duomenų arba kitų asmens duomenų, kuriuos mes galimai tvarkome ryšium su jumis, žr. toliau pateiktą skyrių „Jūsų teisės ir kontaktinė informacija“.

Mes naudojame jūsų geolokacijos duomenis, kad galėtume teikti jums paslaugas arba nurodyti arčiausiai jūsų esantį įgaliotąjį atstovą. Ši funkcija bus naudojama visoje mūsų interneto svetainėje. Sutikimas tam gaunamas per jūsų naršyklę ir gali būti koreguojamas jūsų naršyklės nuostatose.

Atskleidimas / jūsų asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys bus atskleisti mūsų susijusioms įmonėms ir verslo partneriams bei jų tvarkomi pirmiau nurodytais tikslais.

Saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenis saugosime iki dvejų (2) metų nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje.

Jūsų teisės ir kontaktinė informacija

Jei norite sužinoti daugiau apie savo teises, susijusias su mūsų atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir kontaktinius duomenis papildomai informacijai gauti bei skundui pateikti, taip pat mūsų Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis, apsilankykite adresu Klientų privatumo politika.