#HiddenGem #VerborgenParel

Deel samen met Volvo inspirerende plaatsen om deze zomer te bezoeken.

Deze zomer stellen we u een reeks inspirerende plaatsen voor. Elke prachtige locatie werd zorgvuldig geselecteerd: makkelijk bereikbaar met de wagen en u kan er in alle rust van de natuur genieten. Elk bezoek leidt tot een nieuw avontuur en een onvergetelijke ervaring. Samen brengen we nog meer Belgische parels aan het licht.
Deel die van u met #HiddenGem en #VerborgenParel en wij delen ze op onze socialmediakanalen.

Win een verblijf in het Natuurpark van de Twee Ourthes

Win een verblijf in de Hutten van Rensiwez in het Natuurpark van de Twee Ourthes en rijd er met een Volvo naartoe! Neem deel aan de wedstrijd door uw verborgen parel te posten met #HiddenGem en #VerborgenParel.

Bekijk het wedstrijdreglement

Volvo Cars

Algemene voorwaarden voor deelname aan #HiddenGem of #VerborgenParel


Inleiding
Deze zomer plaatst Volvo Cars een reeks inspirerende reisbestemmingen in de spotlights, met úw hulp. Deel uw oude of nieuwe topbestemmingen, dan delen wij ze op onze Instagram- en Facebookaccounts.

Overeenkomst
Bedankt dat u Volvo Cars ('Volvo') de toestemming geeft om uw foto, video, post en/of andere online content (de ‘Content’) te gebruiken. Om misverstanden te vermijden, vormen deze Algemene voorwaarden de voorwaarden van onze overeenkomst. Door #YesVolvoCars te antwoorden, geeft u Volvo het recht om uw Content te gebruiken voorde duur van de #HiddenGem- en #VerborgenParel-campagne, en gedurende maximaal twaalf maanden na publicatiedatum. Posts op een officieel account van Volvo Cars worden na deze periode niet verwijderd, maar ook niet gebruikt in betaalde mediaberichten of nieuwe content, noch onder de aandacht gebracht als bestaand materiaal. U geeft ons toestemming om uw Content aan te passen door cijfers en tekst toe te voegen, het formaat te wijzigen, inhoud en taalgebruik te veranderen ... zodat de Content geschikt is om gerepost te worden. We beloven dat we uw toestemming vragen voor we de Content posten, en we taggen u wanneer we uw Content gebruiken.

Voorts gaat u ermee akkoord dat Volvo’s dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, vertegenwoordigers, rechthebbenden, licentiehouders en iedereen die in naam van of met toestemming van Volvo handelt het recht heeft om de Content te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. Volvo respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en weigert Content te gebruiken die de rechten van derden schendt of die een andere partij als lasterlijk, obsceen of bedreigend kan beschouwen. Door Volvo toestemming te geven om uw Content te gebruiken, garandeert u Volvo dat (1) u de eigenaar van de door u ingezonden Content bent, inclusief van alle ideeën, foto’s, teksten en intellectuele eigendomsrechten in de Content, inclusief auteursrechten, merkrechten, patentrechten, publiciteitsrechten en privacyrechten, of, indien u niet de eigenaar van deze rechten bent, u reeds toestemming van de eigenaar van deze rechten gekregen hebt en gevolmachtigd bent om Volvo toestemming te geven om de Content te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden; (2) Volvo’s gebruik van uw Content zoals bedoeld in deze Algemene voorwaarden geen intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten of privacyrechten van derden schendt, of betalingen of vergoedingen aan derden vereist; (3) niets uit de door u ingezonden Content beschouwd kan worden als lasterlijk, obsceen of bedreigend voor derden; en (4) u meerderjarig bent en het recht hebt om deze overeenkomst in uw eigen naam aan te gaan. U vrijwaart Volvo eveneens tegen claims met betrekking tot Volvo’s gebruik van de Content zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden, ongeacht of die op dit moment bestaan dan wel in de toekomst zullen gebeuren, waaronder, zonder beperking, alle rechten, eisen en/of aansprakelijkheden met betrekking tot schending van de privacy, auteursrechten, publiciteits- en privacyrechten, morele rechten en/of vertrouwelijkheid.

Verwerking van Persoonsgegevens
De Content bevat uw persoonsgegevens. Door #YesVolvoCars te antwoorden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de Algemene voorwaarden hierboven gelezen, begrepen en goedgekeurd hebt en dat Volvo Cars uw persoonsgegevens verwerkt zoals hieronder beschreven wordt.

Kennisgeving - Foto’s, video’s en audio-opnames

Beheerder
Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556074-3089 en gevestigd te 405 31, Göteborg, Zweden, hierna ‘Volvo Cars’, ‘we’, ‘onze’ en ‘ons’ genoemd, zal als beheerder uw persoonsgegevens verwerken zoals hieronder beschreven wordt.

Doel van en wettelijke basis voor de gegevensverwerking
We verwerken de persoonsgegevens die u meedeelt wanneer u uw Content met ons deelt. Zoals beschreven in de overeenkomst waarvan deze Kennisgeving integraal deel uitmaakt (de ‘Algemene voorwaarden’), omvatten de persoonsgegevens onder andere namen, contactgegevens, foto’s en video’s. Wij verwerken uw naam en contactgegevens om de door u gedeelde Content en het gebruik van de Content zoals bepaald in de Algemene voorwaarden te beheren. We verwerken de Content eveneens voor het gebruik dat is beschreven in de Algemene voorwaarden, zoals in reclamecampagnes op alle soorten media, op papier en digitaal, intern en extern, nationaal en internationaal. We gebruiken ook anonieme gegevens uit de Content als onderdeel van onze Safety Research met betrekking tot de manier waarop gordels gedragen worden.
De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens teneinde de door u ingezonden Content en ons gebruik van de Content te beheren, is dat deze verwerking nodig is om de overeenkomst met u na te komen.

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht
Uw persoonsgegevens worden voor bovenstaande doeleinden openbaar gemaakt aan en verwerkt door bedrijven binnen dezelfde groep bedrijven als Volvo Cars en door onze zakenpartners. Als we uw persoonsgegevens versturen naar bedrijven binnen dezelfde groep bedrijven als Volvo Cars of zakenpartners buiten de EER, gebeurt dat in overeenstemming met de contractuele standaardclausules die de Europese Commissie goedgekeurd heeft. Hierbij worden uw persoonsgegevens beveiligd.

Bewaarperiode
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als we de Content gebruiken in overeenstemming met de bepalingen hierboven. In het algemeen gebruiken we de Content gedurende 1 jaar na het begin van een bepaalde campagne.

Uw rechten en contactinformatie

Recht op toegang
U hebt het recht om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die we bewaren.

Recht op rectificatie
We willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn. U hebt dus het recht om ons te vragen om informatie die volgens u onjuist is te corrigeren of te verwijderen.

Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht om van ons de door u ingezonden persoonsgegevens gestructureerd te ontvangen.

Recht op bezwaar tegen/beperking van verwerking
Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen en de stopzetting te eisen van onze inzameling van voertuiggegevens en de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden te laten beperken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien u denkt dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij uw toezichthoudende autoriteit.

Indien u zich op uw rechten wilt beroepen of informatie wil verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens door Volvo Cars, gebruikt u ons onlineformulier op:
https://www.volvocars.com/nl-be/forms/subject-rights-request-nl

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens door Volvo Cars, de contactgegevens voor meer informatie en klachten, en de contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming, raadpleegt u het Privacybeleid van de Volvo Car Group inzake klanten: https://www.volvocars.com/nl-be/support/article?id=432f8fdcbda168fdc0a801512a33b569