Gegevensnota

Verwerkingsverantwoordelijke
Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556074-3089 en adres 405 31 Göteborg, Zweden, hierna 'VCC', 'we', 'onze' en 'ons' genoemd, verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens als volgt.

Doel en rechtsgrond voor de verwerking
We verwerken de persoonsgegevens die u ons hebt verschaft in het kader van uw verzoek betreffende persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.). Het doel van onze verwerking is de uitvoering van uw verzoek betreffende persoonsgegevens. We zullen de persoonsgegevens die u ons hebt verschaft ook verwerken voor statistische doelen en de ontwikkeling daarvan in het kader van ons beheersysteem voor verzoeken van betrokkenen.

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van uw verzoek betreffende persoonsgegevens is de noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw rechten. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor statistische doelen en de ontwikkeling daarvan is de noodzaak voor de behartiging van ons legitiem belang.

Doorgifte en ontvangers van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan en verwerkt door onze verbonden ondernemingen en zakenpartners voor de hierboven vermelde doelen. Met betrekking tot onze verbonden ondernemingen en zakenpartners buiten de EER zullen we uw persoonsgegevens doorgeven op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn
We zullen uw persoonsgegevens met betrekking tot uw verzoek voor persoonsgegevens verwerken gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum dat we aan uw verzoek hebben voldaan.

Uw rechten en VCC-contactgegevens
Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en contactgegevens, voor verdere inlichtingen en klachten en de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) kunt u terecht op https://support.volvocars.com/privacy.