Volvo EX30 Core

Geniet van € 5.000 premie

De Vlaamse premie wordt toegepast onder voorwaarden. Contacteer uw Volvo-verkoper voor meer informatie.

Voordeel van € 5.000

Vanaf 2024 hebben particulieren en VZW's in Vlaanderen recht op een premie van maximum € 5.000 bij de aankoop van een nieuwe 100% elektrische auto met een maximumprijs van € 40.000. Dankzij deze premie van de Vlaamse Overheid kan u genieten van de innovaties, veiligheid en het comfort van Volvo.

Gedurende 2024 biedt de Vlaamse Overheid een premie aan om het Vlaamse wagenpark versneld te elektrificeren. Particulieren, VZW’s en aanbieders van deelmobiliteit genieten bij de aankoop van een volledig elektrische wagen een premie tot € 5.000. De premie telt mee voor maximaal 25% van het totale aankoopbedrag, dat hoogstens € 40.000 mag bedragen.

Bij Volvo Cars Belux komt de EX30 in aanmerking voor de premie. Deze wagen biedt alle voordelen, innovatie en technologie van Volvo. Op deze manier krijgen nog meer particulieren de mogelijkheid om de overstap te maken naar elektrisch rijden, aan een aantrekkelijke prijs.

Vrijstellingen voor belastingen


Naast de premie komen er nog vele andere financiële voordelen kijken bij de aankoop van 100% elektrische wagens. Zo zijn ze volledig vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting in het Vlaams gewest. Daarnaast bent u eveneens vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling (BIV) – zowel voor nieuwe wagens als voor tweedehandswagens.

Er is namelijk ook een Vlaamse premie voor volledig elektrische tweedehandswagens. Deze bedraagt €  3.000 in 2024. Deze premie geldt eveneens voor een aankoopbedrag van hoogstens € 40.000, met een initiële cataloguswaarde van maximaal € 60.000 en voor wagens tussen drie en acht jaar oud.

Ten slotte moet u er rekening mee houden dat de wagens die in aanmerking komen voor de premies niet mogen worden doorverkocht gedurende de eerste drie jaar. Deze maatregel werd in het leven geroepen om fraude tegen te gaan.

Premiebedrag

Totale steun: max. € 400.000/jaar per begunstigde onderneming of vzw.

Veelgestelde vragen

Op welke Volvo-modellen is de premie van toepassing?

U geniet van de premie van de Vlaamse Overheid op: - elke nieuwe volledig elektrische wagen die minder kost dan € 40.000 (incl. werkelijk betaalde btw, opties, accessoires en kortingen; exclusief overnamekorting) - elke volledig elektrische tweedehandswagen met aankoopprijs van maximum € 40.000 en een initiële cataloguswaarde van maximum € 60.000 (excl. optie, korting, vermindering, rabat of ristorno; incl. werkelijk betaalde btw)

Kan ik nog kiezen voor extra opties?

U kan de EX30 configureren naar eigen wens, zolang de totale aankoopprijs lager ligt dan € 40.000. Een overnamekorting telt niet mee voor de berekening.

Hoelang geldt de premie van € 5.000?

Deze premie is geldig voor 100% elektrische wagens die worden aangekocht in 2024. De premie is gegarandeerd tot en met 31 december. Voor tweedehandswagens geldt dezelfde regel, met een maximum van € 3.000.

Wie kan profiteren van deze premie?

De premies zijn van toepassing voor particulieren, aanbieders van deelauto’s en VZW’s gevestigd in Vlaanderen.

Hoe vraagt u de premie aan?

De premie is geldig voor iedereen die binnen de bepaalde termijn een 100% elektrische wagen bestelt. De termijn loopt van 25 september 2023 tot en met 31 december 2024, met inschrijving vanaf 1 januari 2024.

De aanmelding moet uiterlijk 90 dagen na ondertekening van de verkoopovereenkomst gebeuren. Daarna meldt u zich aan op het e-loket van de Vlaamse overheid met een digitale versie van de verkoopovereenkomst en het rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald.

Uiterlijk 90 dagen na de inschrijving van de wagen bezorgt u vervolgens een kopie van de factuur, een betalingsbewijs en een kopie van het inschrijvingsbewijs. Hierna wordt de premie overgemaakt.