onze invloed als bedrijf

Efficiënt met grondstoffen

Door efficiënt met onze grondstoffen om te springen beperken we de invloed van onze activiteiten op het milieu. We richten onze aandacht op waterbeheer, energie-efficiëntie, afval en luchtuitstoot in al wat we zelf doen. Maar we zijn ook vast van plan om hierin meer druk uit te oefenen op onze zakenpartners.  

LEES ONZE MILIEUVERKLARING

VERBINTENIS

Klimaatneutrale activiteiten tegen 2025

We willen in al onze productieprocessen klimaatneutraal (op C02-vlak) werken tegen 2025. Dat internationale engagement willen we nakomen door efficiënt met energie om te springen en klimaatneutrale energievoorraden aan te leggen. 

ONTDEK DRIVE-E

Duurzaam werken en leven

Als mensgericht bedrijf willen wij een veilige, stimulerende en aantrekkelijke werkplek aanbieden, waar mensen kunnen groeien en bijdragen tot de ontwikkeling van het bedrijf. Voor alle werknemers van Volvo Cars moeten werk en privé-leven in evenwicht zijn en hun veiligheid en gezondheid verzekerd worden. Dat maakt dat iedereen gemotiveerd gaat werken en met een gezonde geest en een gezond lichaam met pensioen kan gaan. 

VERBINTENIS

Geen sterfgevallen of ernstige verwondingen bij Volvo Cars

We verbinden ons ertoe om ervoor te zorgen dat er in ons bedrijf geen enkele werknemer of leverancier betrokken geraakt in een sterfgeval of ernstige verwonding. Deze verbintenis zullen we nakomen door proactieve instrumenten en initiatieven aan te reiken en te ijveren voor een grotere veiligheidscultuur.

ONTDEK INTELLISAFE

Een gediversifieerde, niet-discriminerende werkcultuur

Voor ons betekent diversiteit en non-discriminatie mensen aantrekken en tewerkstellen met een verschillende competentie, achtergrond, cultuur, geslacht, ervaring en persoonlijkheid. Op die manier kunnen we een vernieuwende, ethisch verantwoorde en niet-discriminerende bedrijfscultuur en organisatie opbouwen. We geloven dat zoiets onvermijdelijk leidt tot betere producten en een succesvoller bedrijf. Onze managers spelen daarbij een voortrekkersrol.  

VERBINTENIS

35% verschillende nationaliteiten als managers en 35% vrouwelijke managers tegen 2020

Volvo Cars verbindt zich ertoe om al zijn managers met nieuwe perspectieven te laten uitpakken om een internationale, dynamische en respectvolle werkomgeving op te bouwen. Dat zal gebeuren door versterkte actieplannen op te zetten op het vlak van non-discriminatie, evenwicht van de seksen en internationale ervaring, maar ook van rekrutering, leiderschap en merkpromotie.

Tegen 2020 zijn onze doelstellingen:

35% van onze topmanagers moet niet-Zweden zijn,

35% van onze leidinggevende posities moet ingenomen zijn door vrouwen.

OMTANKE