ONZE ROL IN DE MAATSCHAPPIJ

Partner in duurzame ontwikkeling

We willen onze rol spelen in de maatschappij, maar we beseffen dat op eigen houtje de wereld verbeteren ons teveel beperkt. Door partnerschappen aan te gaan met wereldwijde organisaties en samen te werken voor gemeenschappelijke doelstellingen kunnen we collectief onze positieve maatschappelijke bijdrage vergroten.  

VERBINTENIS

We engageren ons voor partnerschappen op bedrijfsvlak

We zullen blijven samenwerken en partner zijn van sleutelorganisaties op nationaal en internationaal niveau met de bedoeling om duurzame ontwikkeling te stimuleren. 

Veiliger door te delen

Ons werk in verkeersveiligheid gaat verder dan de inzittenden in onze auto's en andere weggebruikers als voetgangers en fietsers. We dragen onze kennis over. We delen onze zienswijze over reële veiligheid, maar ook onze ervaringen en onze unieke manier van samenwerken met belanghebbenden. Zo pakken wij het aan om voordelen te delen met mensen, de maatschappij en de planeet. 

LEES ONZE VEILIGHEIDSVERKLARING

VERBINTENIS

We delen kennis om de verkeersveiligheid te verbeteren

We zullen blijven samenwerken en als partner optreden van de maatschappij en sleutelorganisaties die onze kennis van verkeersveiligheid helpen delen.

We belichamen ethiek en mensenrechten

Ethiek en mensenrechten belichamen is een brede uitdrukking van onze bijdrage tot de maatschappij en een verantwoordelijk bedrijfsgedrag. Vanuit onze erfenis en cultuur is ethisch leiderschap in belangrijke mate mogelijk, bestrijden we corruptie, beschermen we mensenrechten en stimuleren we verantwoord bedrijfsgedrag in de hele waardeketen. 

ONTDEK ONZE WAARDEN

VERBINTENIS

We doen verantwoord zaken vanuit een ethisch leiderschap

We engageren ons tot verantwoord zakendoen en het bestrijden van corruptie door middel van ethisch leiderschap. Dat houdt in dat onze managers de norm bepalen en een voortrekkersrol spelen in ethisch gedrag en professionele integriteit.

OMTANKE