Transpondersleutel

Bereik transpondersleutel

Bijgewerkt 7/23/2018

Voor een goede werking van de transpondersleutel moet de sleutel zich binnen een bepaalde afstand van de auto bevinden.

Bij handmatig gebruik

De transpondersleutelfuncties voor bijvoorbeeld vergrendeling en ontgrendeling die worden geactiveerd bij het indrukken van of , werken binnen een straal van zo'n 20 meter (65 voet) rond de auto.

Als de auto niet reageert bij bediening van een knop - probeer het dan op minder grote afstand opnieuw.

Bij passief gebruik

Geldt alleen voor auto's met passieve vergrendeling/ontgrendeling (Passive Entry*).

P6-1746-XC40-Remote key range

Voor passieve vergrendeling/ontgrendeling moet een transpondersleutel of de transpondersleutel zonder knoppen Key Tag zich binnen een straal van zo'n 1,5 meter (5 voet) rond de zijkanten of zo'n 1 meter (3 voet) rond de achterklep van de auto bevinden.

Let op

Er kunnen storingen optreden in de transpondersleutelfuncties door radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d. Het is altijd mogelijk de auto te vergrendelen/ontgrendelen met het sleutelblad.

Bij verwijdering van de transpondersleutel uit de auto

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Als de transpondersleutel bij een draaiende motor uit de auto wordt verwijderd, verschijnt de waarschuwingsmelding Sleutel niet gevondenUit auto verwijderd op het bestuurdersdisplay en klinkt er als het laatste portier wordt gesloten ter herinnering ook een geluidssignaal.

De melding verdwijnt wanneer u, nadat de transpondersleutel weer in de auto aanwezig is, op de knop O van de rechter stuurknoppenset drukt of wanneer u het laatste portier weer sluit.


Was dit nuttig?