Duurzaamheid

Circulaire economie

Onze natuurlijke rijkdommen zijn niet onuitputtelijk. Daarom willen we tegen 2040 een circulair bedrijf zijn en de grondstoffen voor voertuigen, componenten en materialen zo efficiënt mogelijk gebruiken. We focussen op afvalvermindering en meer gebruik van gerecycleerde materialen. Ook het reviseren en hergebruiken van onderdelen hoort daarbij.

Close-up van een autozetel met het universele symbool voor recycling op de stof.
De man achter Volvo's missie voor een circulaire economie

"Om onze doelen te bereiken, moeten we circulaire economie omarmen."

Anders Kärrberg, directeur Global Sustainability

Gaat Volvo Cars circulair?

Als we tegen 2040 een circulair bedrijf willen zijn, moeten we nu handelen. Meer circulariteit is goed voor de planeet en voor ons bedrijf. We nemen nu al circulaire initiatieven om tegen 2025 100 miljoen euro te besparen en de uitstoot met 2,5 miljoen ton te verminderen. Maar dat is lang niet alles. Deze video laat zien wat een circulaire economie betekent voor onze toekomst.

Circulair ontwerp

De meeste bedrijven (en mensen) nemen nog altijd deel aan een lineaire economie: we nemen een grondstof, maken er een product mee, gebruiken het en gooien het uiteindelijk weg als afval. Bij een circulaire aanpak worden grondstoffen maximaal benut door producten te ontwerpen die duurzaam zijn en zich lenen voor hergebruik en recycling.

Vanaf het begin kijken we naar de volledige levenscyclus van een voertuig en hoe we de waarde in deze periode zo groot mogelijk maken. Daarna halen we via demontage en recycling grote hoeveelheden hoogwaardige grondstoffen uit de afgedankte producten.

Ontwerp voor een circulaire economie

Gerecycleerde materialen

Een van onze circulaire ambities is om tegen 2025 meer duurzaam gerecycleerde en biobased materialen in onze voertuigen te gebruiken.

Ambities voor 2025

25%

Gerecycleerd of biobased plastic

40%

gerecycleerd aluminium

25%

gerecycleerd staal

Productiefabriek van Volvo Cars

Meer hergebruik

Vergeleken met de productie van nieuwe onderdelen is er voor hergebruikte onderdelen zo'n 85% minder grondstoffen en 80% minder energie nodig. Momenteel herproduceren we ruim 36 verschillende componentgroepen, waaronder motoren, versnellingsbakken, turbocompressoren en koppelingen. In 2021 stootten we bijna 4000 ton CO2 minder uit dankzij ruim 37.000 hergebruikte onderdelen.

Productiefabriek van Volvo Cars

Minder productieafval

In 2021 recycleerden we 96% van ons wereldwijde productieafval. Zo vermeden we niet alleen dat er extra CO2 werd uitgestoten, maar slaagden we er ook in om kostbare materialen in omloop te houden. Bovendien hadden we op die manier minder nieuwe grondstoffen nodig voor onze productie.

Recyclage

Onze grootste afvalstroom is metaal dat afkomstig is uit de productie van auto's. In 2021 bedroeg dit 209.000 ton die we volledig recycleren.

Recyclage

Onze positie

We willen tegen 2040 een circulair bedrijf zijn. Om dat te bereiken, moeten we een aantal uitdagingen aanpakken. Hoe? Door verandering te brengen in ons bedrijf, onze waardeketen en ons industriële systeem. Tijdens deze transformatie vinden we het belangrijk om transparant te zijn. We handelen op een verantwoorde manier en houden de dialoog open met belanghebbenden binnen en buiten onze industrie.

Wilt u graag meer weten over onze aanpak? Lees dan onderstaande info. Beschikt u zelf over specifieke expertise die ons vooruithelpt? Voel u dan vrij om contact met ons op te nemen.

Circulaire economie

Hoe kunnen we onze materialen en producten beter gebruiken?

Actie voor het klimaat

Hoe strijden we mee tegen de opwarming van de aarde?

CO2-compensatie

Hoe denken we over CO2-compensatie?