Duurzaamheid

We willen toonaangevend zijn op het gebied van ethisch en verantwoord ondernemen. Dit betekent dat we altijd het juiste willen doen: als we zaken doen, hoe we ons als werknemers gedragen en omgaan met onze medewerkers, en wat we van onze zakenpartners verwachten. We willen bijdragen aan een betere wereld en een positieve impact hebben op de samenleving.

Drie mensen die met elkaar praten in een fabriek.

Ons engagement: een sterke ethische bedrijfscultuur

Een nieuwe wereldwijde standaard

We willen een voorbeeld binnen de wereldwijde industrie zijn voor gelijke behandeling en arbeidsrechten.

Verantwoorde sourcing

We streven naar transparantie en traceerbaarheid in ons volledige sourcingproces.

Ethisch leiderschap

Verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur en onze manier van zakendoen.

Duurzame financiering

We bieden financieringsopties die een positieve impact hebben op onze omgeving en samenleving.

Een man die glimlacht naar een peuter die van een glijbaan glijdt in een speeltuin voor kinderen.

Een nieuwe wereldwijde standaard

De Family Bond van Volvo Cars: wereldwijd gelijk ouderschapsverlof voor iedereen

De Family Bond van Volvo Cars is ons beleid voor betaald ouderschapsverlof voor iedereen, vrouwen en mannen. Alle medewerkers van Volvo Cars die minimaal één jaar in dienst zijn, krijgen standaard 24 weken ouderschapsverlof aan een vergoeding van 80% van hun basisloon.

Dit wereldwijde beleid geldt voor beide ouders en alle soorten gezinnen. Dus ook voor adoptieouders, pleegouders en niet-biologische ouders in een holebikoppel.

Een vrouw die met een lichte glimlach naar rechts kijkt.

Diversiteit

We zijn wereldwijd actief en willen dat dit zichtbaar is in onze medewerkers. We verkopen auto's in meer dan 100 landen. Een mix van verschillende persoonlijkheden, achtergronden, ervaringen en ideeën maakt ons sterk. Onze industrie verandert snel. We hebben grote ambities op het vlak van zakendoen en duurzaamheid. Een open geest – met diverse, inclusieve teams om betere beslissingen te nemen – is van cruciaal belang voor ons aanhoudende succes.

Een druk vertrek met veel mensen die verschillende dingen aan het doen zijn

Een cultuur van verbondenheid

We zetten ons in voor een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dat het beste in onze medewerkers naar boven haalt. Diversiteit stimuleert creativiteit en innovatie. Het verbindt ons met onze klanten. Bovendien stelt het ons in staat snel te reageren op nieuwe eisen en veranderende situaties op een mondiale markt. Inclusiviteit zorgt ervoor dat ideeën vrij kunnen stromen en floreren. Onze cultuur van verbondenheid, gelijkheid en rechtvaardigheid vormt een veilige basis vanwaaruit we met elkaar nieuwe en gewaagde uitdagingen durven aan te gaan.

Minder impact op mens en milieu

We zijn vastbesloten om onze impact op de mens en de planeet te verminderen. Onze verantwoordelijkheid reikt dan ook verder dan onze eigen muren. Om onze impact correct te berekenen, moeten we rekening houden met alle aspecten van onze sourcingactiviteiten: wat, hoe en waar? We streven naar transparantie en traceerbaarheid in ons volledige sourcingproces. Zo doen we bijvoorbeeld een beroep op blockchaintechnologie voor een verantwoorde inkoop van grondstoffen voor batterijen.

Een batterij wordt opgeladen.

Traceerbaarheid in toeleveringsketens

De toeleveringsketens voor de grondstoffen van batterijen zijn complex. Bovendien houden ze risico's in op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Om deze risico's te beperken en verantwoorde toeleveringsketens uit te bouwen, moeten we de herkomst van grondstoffen kunnen traceren. Zo kunnen we de leveranciers in onze toeleveringsketen identificeren, hun prestaties op het vlak van ESG evalueren en goede praktijken aanmoedigen.

Responsible cobalt sourcing

Verantwoorde grondstoffen voor batterijen

Verantwoorde grondstoffen voor onze batterijen staan hoog op onze agenda. Daarom zijn we de eerste autofabrikant die blockchaintechnologie gebruikt in onze toeleveringsketen voor kobalt. Zo kunnen we het kobalt in onze batterijen traceren van mijn tot auto. Ondertussen gebruiken we blockchains ook voor lithium en nikkel, en volgen we de CO₂-uitstoot in de toeleveringsketen van batterijen. Daarnaast controleren we via audits of leveranciers van kobalt, lithium en nikkel voldoen aan de relevante normen en kaders. Ons doel is om onze prestaties voor ESG binnen onze toeleveringsketen van batterijen voortdurend te verbeteren.

Wat is blockchaintechnologie?

Een binnenaanzicht van het dashboard van een Volvo-auto met informatie op het entertainmentsysteem in de auto.

Hout met Forest Stewardship Council-certificering

Voor Volvo Cars is het belangrijk om onze impact op de planeet te verminderen. Daarom streven we naar transparantie en traceerbaarheid in onze toeleveringsketens. In het interieur van onze EX90 gebruiken we FSC-gecertificeerd hout (FSC™ N004117) voor de decorpanelen. FSC geeft aan dat het hout afkomstig is uit bronnen die milieuvriendelijk, sociaal en economisch verantwoord omgaan met de bossen.

Ethisch leiderschap

In 2019 werd Volvo Cars door het Ethisphere Institute voor het derde opeenvolgende jaar erkend als 'World's Most Ethical Company®'. Het Ethisphere Institute is een internationaal toonaangevend bedrijf dat ethische bedrijfsstandaarden definieert en promoot. Onze eerdere deelname aan het onderzoek van Ethisphere Institute kaderde binnen onze initiatieven voor continue verbetering.

Een oudere vrouw met wat lijkt op een laptop staart naar rechts

"Verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur en onze manier van zakendoen."

Maria Hemberg, hoofd van Group Legal & Corporate Governance

Deze award is een erkenning voor ons uitgebreide programma voor naleving en ethiek, waarmee we onze medewerkers en zakenpartners aanmoedigen om verantwoord en ethisch te handelen. Volvo Cars zet zich in voor een cultuur van ethisch leiderschap.

Meldpunt

Met ons programma voor naleving en ethiek willen we verantwoord ondernemen bevorderen. Dit is onze leidraad om wangedrag te voorkomen en op te sporen, maar ook om juridische en ethische risico's te beperken, vooral op het vlak van corruptie, antitrust, gegevensbescherming, handelssancties en exportcontrole. Via ons vertrouwelijke en veilige 'Tell Us' meldpunt kunnen medewerkers elke vermoedelijke schending van onze code melden.

Een man die een systeem in een productiefabriek bedient.

Duurzame financiering

De financiële wereld speelt een cruciale rol om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen. We ondersteunen de almaar grotere focus op duurzaam investeren. Dankzij ons Green Financing Framework kunnen we binnen onze duurzaamheidsstrategie financieringsopties aanbieden die een positieve impact op onze omgeving en samenleving hebben. Het Framework is in lijn met zowel de ICMA Green Bond Principles (GBP) als de LMA Green Loan Principles (GLP).

De opbrengst wordt gebruikt voor strategische projecten op het gebied van milieuvriendelijk vervoer. We drijven de productiecapaciteit van onze volledig elektrische auto's en batterijen op. We investeren in Polestar om een voorloper in elektrificatie te zijn, maar ook in onderzoek en ontwikkeling van emissievrije voertuigen, nieuwe elektrische aandrijflijnen en platformtechnologie.

Beleidsmaker

Volvo Cars heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het beleid voor allerlei thema's, waaronder het beleid voor een snellere overgang naar emissievrije voertuigen. We werken actief mee aan verandering in diverse gebieden: ontwikkeling van laadinfrastructuur, beschikbaarheid van hernieuwbare energie, gestandaardiseerde betalingen en laadinterfaces, ondersteuning van onderzoek, incentives en fiscaliteit, maar ook algemene ambities.

In de onderstaande documenten leest u meer over onze beleidsbijdragen en hoe we onze andere verantwoordelijkheden aanpakken.