Duurzaamheid

Ethisch en verantwoord ondernemen

We willen toonaangevend zijn op het gebied van ethisch en verantwoord ondernemen. Dit betekent dat we altijd het juiste willen doen: als we zaken doen, hoe we ons als werknemers gedragen en omgaan met onze medewerkers, en wat we van onze zakenpartners verwachten. We willen bijdragen aan een betere wereld en een positieve impact hebben op de samenleving.

Een persoon in gesprek met een vertegenwoordiger van Volvo Cars

Ons engagement: een sterke ethische bedrijfscultuur

Een nieuwe wereldwijde standaard

We willen een voorbeeld binnen de wereldwijde industrie zijn voor gelijke behandeling en arbeidsrechten.

Verantwoorde sourcing

We streven naar transparantie en traceerbaarheid in ons volledige sourcingproces.

Ethisch leiderschap

Verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur en onze manier van zakendoen.

Duurzame financiering

We bieden financieringsopties die een positieve impact hebben op onze omgeving en samenleving.

Mensen overal ter wereld

Een nieuwe wereldwijde standaard

De Family Bond van Volvo Cars: wereldwijd gelijk ouderschapsverlof voor iedereen

De Family Bond van Volvo Cars is ons beleid voor betaald ouderschapsverlof voor iedereen, vrouwen en mannen. Alle medewerkers van Volvo Cars die minimaal één jaar in dienst zijn, krijgen standaard 24 weken ouderschapsverlof aan een vergoeding van 80% van hun basisloon.

Dit wereldwijde beleid geldt voor beide ouders en alle soorten gezinnen. Dus ook voor adoptieouders, pleegouders en niet-biologische ouders in een holebikoppel.

Kind in een Volvo-auto

Diversiteit

We zijn wereldwijd actief en willen dat dit zichtbaar is in onze medewerkers. We verkopen auto's in meer dan 100 landen. Een mix van verschillende persoonlijkheden, achtergronden, ervaringen en ideeën maakt ons sterk. Onze industrie verandert snel. We hebben grote ambities op het vlak van zakendoen en duurzaamheid. Een open geest – met diverse, inclusieve teams om betere beslissingen te nemen – is van cruciaal belang voor ons aanhoudende succes.

Grootvader en kleinzoon met witte Volvo XC40

Gendergelijk

We streven naar een divers team van medewerkers en een inclusieve bedrijfscultuur met leiderschap dat het beste in elk van ons naar boven haalt. Daarom hechten we veel belang aan genderdiversiteit in ons hele bedrijf: het sluit aan bij onze ambitie voor een 50-50 balans, een echte evenwichtige verhouding tussen vrouwen en mannen in leidinggevende posities.

Ethisch verantwoorde inkoop

We zijn vastbesloten om onze impact op de planeet te verminderen. Onze verantwoordelijkheid reikt dan ook verder dan onze eigen muren. Om onze impact correct te berekenen, moeten we rekening houden met alle aspecten van onze sourcingactiviteiten: wat, hoe en waar?

We streven naar transparantie en traceerbaarheid in ons volledige sourcingproces. Zo doen we bijvoorbeeld een beroep op blockchaintechnologie voor een verantwoorde inkoop van grondstoffen voor batterijen.

Een batterij wordt opgeladen.

Ethisch verantwoorde batterijen

Verantwoorde grondstoffen voor onze batterijen staan hoog op onze agenda. Wist u dat we de eerste autofabrikant zijn die blokchaintechnologie gebruikt in onze hele toeleveringsketen van kobalt? Hierdoor kunnen we het kobalt dat we in onze batterijen gebruiken, traceren van mijn tot fabriek.

Verantwoorde inkoop van kobalt

Verantwoorde inkoop van kobalt

Batterijen voor elektrische wagens kunnen niet zonder kobalt, maar soms wordt dit erts gewonnen op manieren die indruisen tegen de mensenrechten. Daarom gebruiken we blockchaintechnologie om onze toeleveringsketen van kobalt transparanter en beter traceerbaar te maken. Zo zijn we er zeker van dat gegevens over de oorsprong van dit materiaal niet onopgemerkt kunnen wijzigen. Samen met onze leveranciers nemen we ook andere maatregelen (zoals inspecties in mijnen en gps-tracking) om er zeker van te zijn dat we het kobalt voor onze batterijen op een verantwoorde manier inkopen.

Wat is blockchaintechnologie?

Ethisch leiderschap

In 2019 werd Volvo Cars door het Ethisphere Institute voor het derde opeenvolgende jaar erkend als 'World's Most Ethical Company®'. Het Ethisphere Institute is een internationaal toonaangevend bedrijf dat ethische bedrijfsstandaarden definieert en promoot. Onze eerdere deelname aan het onderzoek van Ethisphere Institute kaderde binnen onze initiatieven voor continue verbetering.

Hakan Samuelsson

"Verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur en onze manier van zakendoen."

Maria Hemberg, hoofd van Group Legal & Corporate Governance

Deze award is een erkenning voor ons uitgebreide programma voor naleving en ethiek, waarmee we onze medewerkers en zakenpartners aanmoedigen om verantwoord en ethisch te handelen. Volvo Cars zet zich in voor een cultuur van ethisch leiderschap.

Meldpunt

Met ons programma voor naleving en ethiek willen we verantwoord ondernemen bevorderen. Dit is onze leidraad om wangedrag te voorkomen en op te sporen, maar ook om juridische en ethische risico's te beperken, vooral op het vlak van corruptie, antitrust, gegevensbescherming, handelssancties en exportcontrole. Via ons vertrouwelijke en veilige 'Tell Us' meldpunt kunnen medewerkers elke vermoedelijke schending van onze code melden.

Witte Volvo XC40

Duurzame financiering

De financiële wereld speelt een cruciale rol om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen. We ondersteunen de almaar grotere focus op duurzaam investeren. Dankzij ons Green Financing Framework kunnen we binnen onze duurzaamheidsstrategie financieringsopties aanbieden die een positieve impact op onze omgeving en samenleving hebben. Het Framework is in lijn met zowel de ICMA Green Bond Principles (GBP) als de LMA Green Loan Principles (GLP).

De opbrengst wordt gebruikt voor strategische projecten op het gebied van milieuvriendelijk vervoer. We drijven de productiecapaciteit van onze volledig elektrische auto's en batterijen op. We investeren in Polestar om een voorloper in elektrificatie te zijn, maar ook in onderzoek en ontwikkeling van emissievrije voertuigen, nieuwe elektrische aandrijflijnen en platformtechnologie.

Beleidsmaker

Volvo Cars heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het beleid voor allerlei thema's, waaronder het beleid voor een snellere overgang naar emissievrije voertuigen. We werken actief mee aan verandering in diverse gebieden: ontwikkeling van laadinfrastructuur, beschikbaarheid van hernieuwbare energie, gestandaardiseerde betalingen en laadinterfaces, ondersteuning van onderzoek, incentives en fiscaliteit, maar ook algemene ambities.

In de onderstaande documenten leest u meer over onze beleidsbijdragen en hoe we onze andere verantwoordelijkheden aanpakken.

Documenten

Aandacht voor de ander staat bij ons voorop. Onze strikte gedragscode zorgt ervoor dat we op een ethische en verantwoorde manier zakendoen.

Onze code – hoe wij handelen

Onze gedragscode vormt de leidraad voor onze handel en wandel.

Gedragscode voor zakenpartners

We verwachten dat al onze partners onze waarden delen.

Fiscaal beleid

Ons fiscale beleid in detail

Bijdrage aan overheidsbeleid

Hoe draagt Volvo Cars bij aan het beleid van handelsverenigingen?

ISO-certificaat

Certificaat voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Standpunt verantwoorde inkoop

Hoe wij werken aan verantwoorde inkoop.