Duurzaamheid

Bestuur

Onze duurzaamheidsstrategie is volledig opgenomen in onze bedrijfsstrategie. We dagen onszelf voortdurend uit met periodieke analyses, onder meer van klimaatgerelateerde risico's en mogelijkheden. Dankzij onze bestuurlijke structuur kunnen we de voortgang van onze duurzaamheidsstrategie, ambities en initiatieven goed monitoren.

Klimaatverandering is de ultieme veiligheidstest.

Hoe ziet onze organisatie eruit?

Onze bestuurlijke structuur op het gebied van duurzaamheid is opgezet volgens de aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Klimaatverandering is de ultieme veiligheidstest.

De organisatie

Onze Raad van bestuur bepaalt de koers en keurt de strategie goed, waaronder die op het gebied van duurzaamheid. Ook wordt de voortgang gevolgd in het PSC. Ons klimaatactieplan met risico's en mogelijkheden wordt minimaal twee keer per jaar besproken. Het PSC geeft ook een divers en extern perspectief op de duurzaamheidskwesties voor het bedrijf.

Het EMT is verantwoordelijk voor het algehele bestuur, de uitvoering en de toepassing van de duurzaamheidsstrategie. Via verschillende KPI's volgt het ook de voortgang op dat gebied op. Elk kwartaal wordt het klimaatactieplan met risico's en mogelijkheden beoordeeld.

Het GST is centraal verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur en de coördinatie van ons werk op het gebied van duurzaamheid. Het ontwikkelt en verfijnt de duurzaamheidsstrategie, leidt en ondersteunt de strategische initiatieven en volgt de voortgang van onze KPI's. Ook wordt er business intelligence over duurzaamheid verzameld.

Het GSC wordt voorgezeten door het Head of Global Sustainability. De leden zijn gemachtigde vertegenwoordigers van lijnorganisaties met de bevoegdheid om beslissingen te nemen, advies te geven en initiatieven te ondersteunen die de strategie en prestaties ten goede komen. Het doel is de samenwerking en het begrip tussen de afdelingen te verbeteren en in te spelen op belangrijke kwesties en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

Het GSC wordt regelmatig gewijzigd en rapporteert aan relevante EMT-leden voor beslissingen. Klimaatgerelateerde risico's en mogelijkheden worden besproken en opgenomen in het Enterprise Risk Management-proces, waarbij het Head of Global Sustainability een van de Corporate Risk Managers is.

Het GFC beoordeelt en valideert de selectie van groene projecten. Zie de details van het rapport over groene financiering op pagina 148 van ons jaarverslag 2020 voor meer informatie.

Managementteams binnen het hele bedrijf zorgen ervoor dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van ieders dagelijkse routine. Ze vormen een klankbord voor de GSC-leden en krijgen soms de vraag om voor middelen en financiering voor duurzaamheidsinitiatieven te zorgen.

ESG-rapportage

Wij geloven in externe validatie van onze duurzaamheidsprestaties. Dit is essentieel voor onze geloofwaardigheid. Ook bieden we zo onze medewerkers en externe stakeholders de zekerheid dat onze duurzaamheidsstrategie en ambities mondiale doelen ondersteunen, zoals de SDG's van de VN en het klimaatakkoord van Parijs.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

We maken onze resultaten van de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) bekend en behaalden voor 2020 een beoordelingsscore van 71. Vanzelfsprekend streven we naar verbetering van die beoordeling over 2021.

CDP

In 2020 hebben we voor het eerst de vragenlijst van CDP Climate gepubliceerd, waarbij we een C-rating haalden. Bij de publicatie over 2021 streven we naar een A-rating.

EcoVadis

We rapporteren ook aan EcoVadis en kregen voor 2020 de beoordeling Platinum. Daarmee behoren we tot de beste 1 procent in onze branche.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

We maken onze resultaten van de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) bekend en behaalden voor 2020 een beoordelingsscore van 71. Vanzelfsprekend streven we naar verbetering van die beoordeling over 2021.

CDP

In 2020 hebben we voor het eerst de vragenlijst van CDP Climate gepubliceerd, waarbij we een C-rating haalden. Bij de publicatie over 2021 streven we naar een A-rating.

EcoVadis

We rapporteren ook aan EcoVadis en kregen voor 2020 de beoordeling Platinum. Daarmee behoren we tot de beste 1 procent in onze branche.

Klimaatrisico's en opwarming van de aarde

Vanuit een wereldwijd economisch perspectief is klimaatverandering een zeer concreet risico met verregaande gevolgen. Dit is op veel manieren van invloed op ons bedrijf en onze branche. In 2020 zijn we van start gegaan met het analyseren van verschillende scenario's voor de opwarming van de aarde. Dat deden we in overeenstemming met de TCFD-aanbevelingen, om de veerkracht van onze strategie te verifiëren. We maakten gebruik van het Stated Policies Scenario (4DS) en (<2DS) van de IEA voor het analyseren van de risico's bij onze transitie, en het IPCC 8.5 Scenario voor het analyseren van fysieke risico's. Uit deze analyses van zowel impact als waarschijnlijkheid in verschillende scenario's kwamen niet alleen de risico's voor ons bedrijf naar voren, maar ook de mogelijkheden.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Wij ondersteunen TCFD en rapporteren volgens de aanbevelingen van TCFD in ons laatste jaarverslag over 2020.