Versiunea articolului 2021.117.0

Notificare de confidențialitate privind mașina Volvo

În vigoare din:

Publicat la:

Această notificare privind confidențialitatea explică modul în care Volvo Cars (așa cum este definită mai jos) prelucrează datele generate de mașină atunci când clienții utilizează o mașină Volvo și serviciile conexe asociate care sunt furnizate de Volvo Cars.

Prezentul document explică numai prelucrarea datelor cu caracter personal asociate cu funcțiile celor mai noi modele de mașini Volvo, și nu include explicații ale acestor funcții. Pentru aceasta, vă rugăm să consultați manualul de utilizare aferent modelului respectiv. Vă rugăm să rețineți că, în eventualitatea oricărei discrepanțe între prezenta notificare și manualul de utilizare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, prezenta notificare va prevala. În plus, deoarece manualul explică toate funcțiile, acesta va include indicații privind datele prelucrate și pentru alte funcții decât cele de mai jos. Motivul pentru aceasta îl constituie faptul că funcțiile respective utilizează prelucrarea la nivel local (datele nu părăsesc mașina) și, prin urmare, nu constituie o prelucrare a datelor cu caracter personal de către Volvo Cars, sau faptul că se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți, în calitate de operatori de date independenți (de exemplu, Google, în cazul sistemului de informații și divertisment Android Automotive).

De asemenea, deoarece prelucrarea datelor depinde de serviciile cu care este echipată mașina și de serviciile pe care alegeți să le activați, documentul de față prezintă prelucrarea datelor în cea mai mare măsură posibilă. Evident că, dacă dețineți un model de mașină mai vechi, sau dacă un model nou nu este prevăzut cu o anumită funcție, prelucrarea datelor asociată cu funcția respectivă nu va avea loc.

Această notificare privind confidențialitatea nu se aplică în cazul:

 • Vehiculelor speciale (de exemplu, mașinilor de poliție);
 • Prelucrării datelor cu caracter personal care nu părăsesc mașina (prelucrare la nivel local);
 • Prelucrării datelor cu caracter personal care are loc atunci când interacționați cu unul dintre comercianții noștri (cum ar fi atunci când cumpărați mașina);
 • Utilizării de către dvs. a unor programe software și aplicații/servicii terțe în interiorul mașinii (cum ar fi Google Automotive și orice aplicații din cadrul sistemului de informații și divertisment al mașinii);
 • Utilizării de către dvs. a aplicațiilor furnizate de Volvo Cars, precum aplicația Volvo On Call/Volvo Cars;
 • Utilizării de către dvs. a unor servicii cu valoare adăugată terțe, care se bazează pe datele mașinii (precum asigurarea pe numărul de km parcurși);
 • Disponibilitatea serviciului de internet în interiorul mașinii, care este furnizat de un operator de rețea mobilă independent de Volvo Cars.

Puteți regăsi mai jos:

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal la care se face referire mai jos este Volvo Car Corporation, cu sediul la adresa Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, cu numărul de înregistrare 556074-3089, denumită în continuare „Volvo Cars", „noi" sau „nouă". În unele situații, prelucrarea datelor cu caracter personal se face în comun cu alți operatori asociați, care sunt identificați în secțiunile corespunzătoare. Cu toate acestea, operatorii asociați au convenit că informațiile vă vor fi furnizate de Volvo Cars și că dvs. vă veți putea exercita drepturile în toate situațiile (consultați Secțiunea 3 de mai jos).

2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm și ce se întâmplă cu aceste date

2.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în timpul condusului

2.1.1. Analiza datelor despre vehicul

Prelucrăm datele despre vehicul (enumerate mai jos) pentru a obține informații statistice despre vehiculele noastre și modul în care acestea sunt utilizate. Folosim aceste informații în scopuri de cercetare și dezvoltare a produselor, în special pentru a îmbunătăți și monitoriza calitatea vehiculelor și a funcțiilor de siguranță cu care sunt echipate acestea. Datele sunt folosite, de asemenea, și pentru gestionarea obligațiilor legate de garanție ale grupului Volvo Cars și respectarea cerințelor legale cu privire la monitorizarea emisiilor.

Categoriile de date utilizate:

 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN);
 • Identificatorii versiunilor echipamentelor hardware și software de care dispune vehiculul;
 • Codurile de eroare (DTC);

Volvo Cars colectează și următoarele informații cu privire la bateria de înaltă tensiune a vehiculului (dacă este cazul):

 • Identificatorul, capacitatea și starea de funcționare a bateriei de înaltă tensiune;
 • Informații despre piața auto;
 • Informații despre stația de încărcare (de exemplu, nivelul de disponibilitate, tipul de alimentare, identificatorul bornei etc.);
 • Datele de diagnostic în timpul încărcării (de exemplu, durata, nivelul de încărcare, fluctuațiile de curent etc.).

Baza legală pentru prelucrarea datelor de mai sus o constituie consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a, RGPD).

Numărul de identificare al vehiculului (VIN), identificatorii versiunilor echipamentelor hardware și software ale vehiculului și codurile de eroare (DTC) sunt păstrate timp de 2 ani, în timp ce informațiile legate de bateria de înaltă tensiune a vehiculului sunt păstrate pe întreaga durată de funcționare a bateriei.

În cazul vehiculelor electrice sau hibride, Volvo Cars și Polestar Performance AB (o companie suedeză cu sediul în Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Suedia, denumită în continuare „Polestar") partajează datele de analiză obținute de la vehiculele lor. Datele de analiză schimbate între Volvo Cars și Polestar, așa cum se menționează mai sus, sunt de natură pur tehnică și nu includ date despre clienți. Datele de analiză colectate prin intermediul platformelor Volvo Cars și Polestar sunt schimbate între cele două companii pentru a îmbunătăți și monitoriza calitatea vehiculului, performanța funcțiilor electrice și hibride și funcțiile de siguranță.

În calitate de operatori asociați, companiile Volvo Cars și Polestar sunt responsabile solidar pentru această prelucrare a datelor de analiză. Companiile Volvo Cars și Polestar au convenit că Volvo Cars va fi responsabilă pentru furnizarea de informații clienților săi și că drepturile aferente conferite de legislația RGPD vor fi exercitate de clienții Volvo în legătură cu Volvo Cars. Puteți citi despre acest lucru în Secțiunea 3 de mai jos (Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm).

2.1.2. Actualizări software la distanță

Pentru a putea întreține programul software al vehiculului și furniza în mod direct actualizările software necesare, prelucrăm următoarele date:

 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN);
 • Versiunea programului software al vehiculului;
 • Codurile de eroare; și
 • Data de fabricație a vehiculului.

Vom prelucra datele sus-menționate dacă vă dați consimțământul pentru aceasta (Art. 6 alin. 1 lit. a, RGPD). Dacă refuzați actualizările software la distanță, acest lucru vă va împiedica să utilizați serviciile noastre actualizate, sau nu veți putea utiliza în totalitate aceste servicii. Neactualizarea programului software ar putea, de asemenea, spori riscul producerii de incidente de securitate cibernetică, la fel ca în cazul tuturor celorlalte dispozitive inteligente. Vă rugăm să re ine i că pute i opta pentru instalarea actualizărilor la unul dintre atelierele noastre.

Vom păstra înregistrări ale actualizărilor software aduse mașinii pe întreaga durată de funcționare a mașinii.

2.1.3. Funcția de siguranță conectată (Connected Safety)

Vehiculele noastre sunt echipate cu funcția suplimentară de siguranță Connected Safety, care vă informează despre situația actuală a traficului de-a lungul rutei pe care se deplasează. Aceste informații se bazează pe comunicația dintre mașina dvs. și alte vehicule care au activată funcția de siguranță Connected Safety (mașini și camioane Volvo). Informațiile sunt utilizate pentru a alerta din timp șoferul cu privire la schimbarea condițiilor de drum prin afișarea de avertizări corespunzătoare, permițându-i să își adapteze stilul de condus în consecință. Vehiculele nu fac schimb de informații care includ date cu caracter personal, în special identitatea șoferilor. Cu toate acestea, dacă luminile de semnalizare de avarie ale vehiculului dvs. sunt activate sau dacă vehiculul dvs. detectează un nivel redus de frecare între anvelope și șosea, informațiile privitoare la acest lucru pot fi trimise vehiculelor care se apropie de poziția vehiculului dvs.

Serviciul de siguranță Connected Safety vă va trimite alerte cu privire la pericolele prezente pe șosea (de exemplu, drum alunecos, alerte prin activarea luminilor de avarie) și va colecta date de la mașina dvs., transmițând serviciului următoarele informații:

 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN)
 • Informații despre conexiunea la Internet (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Activarea alertei de drum alunecos
 • Activarea luminilor de avarie
 • Marca temporală a fiecărei alerte
 • Locația alertei
 • Harta 3D a drumului.

Vom prelucra datele sus-menționate în timp ce vă furnizăm un serviciu (Art. 6, alin. 1, lit. b, RGPD). Puteți activa și dezactiva serviciul în orice moment.

În plus, datele sus-menționate vor fi prelucrate în mod anonim și vor fi trimise către Volvo Trucks (pentru a crea serviciul de siguranță Connected Safety) și către agențiile de trafic (pentru a evita și reduce pericolele prezentate de traficul rutier).

Vom păstra datele timp de 1 săptămână înainte de a le șterge sau de a le anonimiza.

2.1.4. Informații despre trafic în timp real

Serviciul de informații despre trafic în timp real (Real Time Traffic Information) primește informații despre traficul rutier din partea unui furnizor de servicii terț.

Datele pe care le colectăm de la mașină sunt următoarele:

 • Poziția și viteza vehiculului – acestea sunt partajate cu furnizorul de servicii terț pentru a putea calcula nivelul de congestie și a vă informa, pe dvs. și pe ceilalți șoferi, unde există riscuri de producere a congestiilor; aceste puncte de date sunt anonime pentru furnizorul de servicii terț.
 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN) – acesta este utilizat de Volvo Cars pentru a verifica dacă vehiculul dvs. este abonat la acest serviciu.

Modelele de vehicule echipate cu senzori care pot identifica semnele de circulație în timp real, în timpul condusului, fac acest lucru prin prelucrarea datelor numai la nivel local (la bordul mașinii).

Vom prelucra datele sus-men ionate în timp ce vă furnizăm un serviciu (Art. 6, alin. 1, lit. b, RGPD). Puteți activa și dezactiva serviciul în orice moment.

Datele vor fi păstrate de Volvo Cars atâta timp cât abonamentul este activ. Când abonamentul devine inactiv, numărul VIN, viteza și poziția vehiculului vor fi stocate timp de cel mult 90 de zile, cu excepția cazului în care legislația locală aplicabilă impune o durată mai lungă.

2.1.5. Mesagerie vocală

Funcția de mesagerie vocală (Speech Messaging) este specifică modelelor de mașini care nu sunt echipate cu Android Automotive – aceste mașini mai noi nu dispun de un serviciu de mesagerie vocală furnizat de Volvo Cars, în schimb aveți opțiunea de a activa asistentul Google. Mesageria vocală face parte dintr-un sistem mai mare de comandă vocală cu ajutorul căruia puteți controla funcțiile sistemului dvs. de informații și divertisment, și vă permite să creați și să trimiteți mesaje SMS oferind instrucțiuni verbale. Mesaje vocale utilizează un furnizor de servicii terț; din acest motiv, prelucrarea nu este posibilă în mașină. Pentru a iniția un dialog utilizând comenzile vocale, activați mai întâi această funcție. Comanda vocală va rămâne activată până când o dezactivați intenționat sau până în momentul în care ați ignorat trei solicitări primite din partea sistemului.

În timpul utilizării sistemului de comandă vocală, sunt prelucrate următoarele date:

 • Date sau comenzi vocale înregistrate
 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN) – acesta este utilizat pentru a verifica dacă vehiculul dvs. este abonat la acest serviciu
 • Numărul de telefon
 • Mesajul text - Mesajul text creat de furnizorul de servicii terț este stocat în cloud, iar apoi este trimis înapoi și salvat în autovehiculul dvs. Mesajul poate fi trimis ca SMS.

Prelucrarea datelor dvs.este necesară în vederea furnizării serviciului de comandă vocală și a serviciilor aferente și, prin urmare, pentru a executa contractul încheiat cu dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. b, RGPD). Dacă nu furnizați aceste date, nu veți putea utiliza sistemul de comandă vocală.

Datele vocale înregistrate vor fi partajate cu furnizorul de servicii terț, pentru ca acesta să vă poată furniza serviciul. Mesajul text rezultat va fi partajat de către furnizorul de servicii terț cu noi, iar apoi va fi trimis autovehiculului dvs. Furnizorul de servicii terț este un operator separat al acestor date.

2.2. Prelucrarea în cazul unui incident

În eventualitatea unui incident sau a unui accident (posibil), datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o anumită perioadă de timp, în următoarele scopuri:

2.2.1. Înregistrator de date de siguranță activă (ASDR)

Scopul principal al „înregistratorului de date de siguranță activă" (ASDR) este de a înregistra date legate de accidentele de circulație sau situațiile de coliziune. Aceste informații vor fi prelucrate de către departamentul nostru de cercetare și dezvoltare pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine circumstanțele în care se produc accidentele de circulație, vătămările și avariile aferente.

Dacă activați acest serviciu, Volvo Cars va colecta și prelucra datele următoare în scopuri de dezvoltare în viitor și pentru soluționarea reclamațiilor legate de siguranța activă:

 • Numărul de identificare al autovehiculului (VIN);
 • Tipul de eveniment legat de siguranță declanșat și situațiile în care s-a manifestat;
 • Imaginile transmise de camera frontală sunt captate în decurs de 4 secunde înainte și după producerea situațiilor de coliziune;
 • Locația vehiculului la momentul producerii incidentului.

Această funcție înregistrează date numai atunci când se produce o coliziune serioasă. Funcția nu înregistrează date în timpul condițiilor de conducere normale.

Vom colecta datele sus-men ionate pe baza consim ământului dvs. (Art. 6, alin. 1 lit. a, RGPD) i le vom păstra timp de 10 ani înainte de a le terge sau anonimiza.

2.2.2. Înregistrator de date despre evenimente (EDR)

Vehiculul stochează informațiile legate de siguranță referitoare la accidentele produse sau evitate în ultimul moment într-un înregistrator de date despre evenimente (EDR), cunoscut și drept „cutia neagră" a mașinii. Informațiile legate de siguranță includ date precum:

 • Modul în care funcționau diferitele sisteme ale vehiculului dvs.;
 • Dacă centurile de siguranță ale șoferului și ale pasagerului erau fixate/prinse;
 • Cât de departe apăsa în acel moment șoferul pedala de accelerație și/sau pedala de frână (dacă este aplicabil); și
 • Cât de repede se deplasa vehiculul.

Perioada înregistrată este de obicei de maximum 30 de secunde. Înregistrarea are loc numai dacă se produce o coliziune serioasă. În condiții de conducere normale nu se înregistrează date. Mai mult, înregistrarea nu include persoana care conducea vehiculul sau locația geografică unde s-a produs (sau aproape s-a produs) accidentul.

Datele înregistrate sunt necesare și pentru ca Volvo Cars să își poată îndeplini obligațiile legale impuse de legislație și de către autoritățile guvernamentale (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD). Furnizarea de date cu caracter personal este, așadar, impusă de lege.

2.2.3. Apel de urgență (eCall)

Apelul de urgență (eCall) este un serviciu obligatoriu cu care sunt echipate toate mașinile moderne vândute în Spațiul Economic European. eCall înseamnă că este efectuat automat un apel de urgență în cazul unui accident grav, care este detectat prin activarea unuia sau mai multor senzori de la bordul vehiculului. Aceasta înseamnă că mașina va efectua automat un apel de urgență chiar dacă toți ocupanții sunt în stare de inconștiență, iar datele menționate mai jos sunt transmise automat centrului telefonic. Această funcție poate fi declanșată și manual, apăsând lung butonul SOS timp de cel puțin 2 secunde. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu este recomandat decât în caz de urgență, iar utilizarea abuzivă a acestui serviciu va fi sancționată conform legislației aplicabile.

În cazul efectuării unui apel de urgență, vor fi prelucrate următoarele date:

 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN);
 • Specificațiile motorului sau sistemului de propulsie al vehiculului;
 • Specificațiile modelului vehiculului;
 • Ora la care s-a produs incidentul;
 • Locul unde s-a produs incidentul;
 • Direcția de deplasare a vehiculului.

La vehiculele Volvo, serviciul „eCall" este direcționat în mod implicit către un furnizor de servicii terț (denumit serviciu eCall terț, sau „TPS eCall"). Acest furnizor diferă în funcție de regiune; pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați. Puteți alege în orice moment ca apelul dvs. să fie direcționat către serviciul public de urgență 112, modificând setările mașinii.

Datele vor fi colectate numai atunci când este efectuat apelul eCall, și singurele entități care au acces la aceste date sunt Volvo Cars și furnizorul terț al serviciului (sau serviciul de urgență, dacă este selectat). Cu toate acestea, dacă este necesar, datele ar putea fi trimise serviciilor de urgență specializate (de exemplu, serviciul de ambulanță).

Vom prelucra aceste date în scopul protejării intereselor vitale ale șoferului și ale celorlalți ocupanți ai mașinii (Art. 6 alin. 1 lit. d, RGPD), precum și pentru a respecta o obligație legală (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD).

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de 90 de zile, iar prelucrarea acestora va fi limitată la situațiile de urgență menționate mai sus.

2.2.4. Asistență rutieră

Serviciul nostru de asistență rutieră vă ajută în cazul unei pene de cauciuc, al unei defecțiuni sau al unui accident. Prin activarea butonului On Call de culoare neagră din interiorul mașinii sau utilizarea funcției de contact din aplicația Volvo Cars (denumită anterior aplicația Volvo on Call), mașina va efectua un apel către serviciul de asistență rutieră. Acest serviciu este disponibil pe bază de abonament. Serviciul de asistență rutieră va putea să îi trimită ajutor adecvat șoferului vehiculului ori de câte ori acesta are nevoie de asistență, de exemplu trimițând un vehicul de tractare.

Serviciul de asistență rutieră este oferit în parteneriat cu companiile de asigurări, care variază în funcție de țară. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați. Aceste companii de asigurări operează centrul telefonic care va prelua apelul dvs.

Pentru a vă furniza serviciul, vom prelucra următoarele date:

 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN);
 • Specificațiile motorului sau sistemului de propulsie al vehiculului;
 • Specificațiile modelului vehiculului;
 • Ora la care este efectuat apelul;
 • Locația la momentul efectuării apelului;
 • Direcția de deplasare a vehiculului.

Datele sunt colectate în mod automat, dar numai atunci când este trimisă o solicitare de asistență rutieră. Singurele entități care au acces la date sunt Volvo Cars și furnizorul terț al serviciului, dar acesta din urmă va trimite o parte din aceste date către serviciile specializate solicitate de dvs. (de exemplu, serviciile de remorcare).

Vom prelucra aceste date în timpul furnizării serviciului de asistență rutieră (Art. 6, alin. 1, lit. b, RGPD). Vom prelucra datele timp de 8 ani, cu excepția datelor de geolocație care vor fi șterse după 90 de zile.

2.3. Prelucrarea datelor legate de întreținere și reparații

2.3.1. Planificarea operațiunilor de service

Funcția de planificare a operațiunilor de service este un serviciu opțional care vă ajută să vă mențineți mașina în stare bună de funcționare și să respectați condițiile de garanție ale vehiculului, notificându-vă atunci când trebuie să vă programați vizitele la atelierul de service. De exemplu, serviciul de planificare a operațiunilor de service vă poate notifica să schimbați anumite filtre înainte sau după perioada de timp recomandată, dacă nivelul de uzură al filtrelor respective impune acest lucru. Funcția de planificare a operațiunilor de service colectează și analizează anumite informații de diagnostic despre vehicul pentru a anticipa primele semne ale oricăror probleme, ajutându-vă apoi să stabiliți un program de întreținere a vehiculului înainte de a vă deplasa la un atelier de service. De asemenea, această funcție ne ajută să planificăm producția și livrarea pieselor de schimb, lucru care constituie o componentă importantă a obiectivelor noastre de dezvoltare durabilă. În plus, funcția ne ajută în efortul de a vă furniza servicii de deservire și reparații de înaltă calitate prin optimizarea conținuturilor, logisticii și modului de utilizare a atelierului de service.

Pentru ca dvs. să puteți beneficia de funcția de planificare a operațiunilor de service, vor fi colectate următoarele date:

 • Date despre mașină - numărul de identificare al vehiculului (VIN), revizuirile echipamentelor hardware și versiunile software;
 • Starea componentelor și statistici referitoare la acestea (motor, clapetă de accelerație, sistem de direcție, baterii de înaltă tensiune și frâne etc.);
 • Date despre conducere (kilometraj, numărul de ore de funcționare a motorului, condițiile de conducere - de exemplu, condus în oraș sau pe autostradă etc.).

Vom prelucra datele sus-menționate în timp ce vă furnizăm un serviciu (Art. 6, alin. 1, lit. b, RGPD). Puteți activa și dezactiva serviciul în orice moment.

Datele vor fi partajate cu filiala noastră de vânzări din țara dvs. pentru a permite gestionarea livrărilor și programărilor, precum și pentru a vă putea trimite oferte speciale personalizate (vă rugăm să rețineți că veți primi oferte speciale numai dacă v-ați dat consimțământul separat pentru aceasta). Funcția de planificare a operațiunilor de service nu va face în mod direct programări și, drept urmare, datele nu vor fi partajate cu atelierele de service.

Vom păstra datele referitoare la bateria de înaltă tensiune a mașinii și numărul VIN al acestuia timp de 10 ani, pentru a putea urmări starea de funcționare a bateriei. Celelalte date vor fi păstrate timp de 3 ani.

2.3.2. Serviciul conectat de programare a unui service (Connected Service Booking)

Puteți trimite o cerere către atelierul de service direct de la bordul vehiculului, pentru a face o programare în vederea deservirii sau reparării acestuia. Pentru a utiliza acest serviciu, va trebui să creați un identificator Volvo ID și să îl înregistrați pentru vehiculul dvs., iar apoi să conectați vehiculul la Internet. Puteți afla mai multe informații despre modul în care sunt prelucrate datele dvs. atunci când creați un identificator Volvo ID, aici.

Serviciul conectat de programare a unui service (Connected Service Booking) este similar serviciului digital de programare a unui service (Digital Service Booking) disponibil în aplicația Volvo Cars. Volvo Cars, compania Volvo de vânzări la nivel național sau importatorul din țara dvs. organizează acest serviciu alături de comerciantul care efectuează operațiunile de service și, prin urmare, sunt operatori asociați care prelucrează în comun aceste date. Am convenit ca informațiile să vă fie furnizate de Volvo Cars și că vă puteți exercita drepturile în legătură cu Volvo Cars (consultați Secțiunea 3, „Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm” de mai jos).

La trimiterea unei cereri de programare, sunt prelucrate următoarele date:

 • Identificatorii dvs. (Volvo ID, adresa de email, numele și prenumele)
 • Date despre operațiunile de service solicitate (tipul de service, data și ora și mesajul dvs. către atelierul de service, introdus în câmpul pentru mesaje)
 • Date despre atelierul de service selectat (precum denumirea și adresa acestuia)
 • În funcție de serviciul solicitat, identitatea vehiculului, versiunea software, codurile de eroare, cerințele de deservire, perioada de timp scursă de la ultimul service, nivelurile lichidelor, valoarea afișată de odometru și propria dvs. descriere a motivului pentru efectuarea rezervării (dacă este aplicabil),

care vor fi partajate cu companiile noastre naționale de vânzări din țara dvs. și comerciantul selectat (care ar putea fi un atelier de service/reparații, un atelier de vopsitorie auto, un specialist în recondiționări auto sau un furnizor de servicii de logistică auto).

Datele vor fi utilizate pentru a rezerva și a organiza efectuarea operațiunilor de service, a vă contacta în chestiuni legate de serviciul rezervat sau ca și consecințe directe ale utilizării serviciului, cum ar fi trimiterea confirmărilor și notificărilor. Aceste date sunt prelucrate pentru a efectua rezervarea pe care o solicitați (cu alte cuvinte, temeiul nostru legal pentru această prelucrare îl constituie contractul încheiat de dvs. cu noi) (art. 6 alin. 1 lit. b, RGPD).

Vom păstra datele dvs. pe o perioadă de 15 luni, însă vă rugăm să rețineți că partenerul de service Volvo care furnizează serviciul face obiectul unor alte obligații de înregistrare și reținere a datelor și, de asemenea, ar putea fi obligat prin lege să dezvăluie datele cu caracter personal autorităților (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD). Aceste informații se regăsesc în politica de confidențialitate a partenerului de service respectiv.

2.3.3. Afișarea datelor de diagnostic în ateliere

Dacă operațiunile de deservire sau reparațiile necesitate de vehiculul dvs. sunt efectuate de unul dintre partenerii noștri sau centrele noastre de service autorizate, vehiculul dvs. va fi conectat în acest scop la sistemul de informații de diagnostic despre vehicul pentru servicii post-vânzare (Vehicle Information Diagnostic for Aftersales, „VIDA"), iar noi vom primi următoarele informații privind problema respectivă:

 • Diagnostice;
 • Coduri de eroare;
 • Date despre vehicul (numărul VIN, versiunea software) și starea vehiculului.

Aceste date sunt de natură pur tehnică și sunt prelucrate pentru a monitoriza calitatea mașinilor noastre și a ne îndeplini obligațiile care ne revin în calitate de fabricant al produsului, precum și în vederea dezvoltării de produse și în scopuri de urmărire a siguranței (dacă este necesar). Aceste date vor fi păstrate pe întreaga durată de funcționare a vehiculului.

Vom prelucra aceste date în urmărirea intereselor noastre legitime menționate anterior (Art. 6 alin. 1 lit. f, RGPD) și, dacă este cazul, pentru îndeplinirea altor cerințe legale, precum retragerea de pe piață a produselor din motive de siguranță (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD).

2.3.4. Raportarea emisiilor

Atunci când vizitați un partener sau atelier de service Volvo autorizat, acesta va colecta date despre emisiile produse de mașina dvs., iar datele ne vor fi trimise în vederea raportării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/392. Aceste date vor fi colectate la fiecare deservire a mașinii, cu excepția situațiilor în care îl informați pe comerciantul care efectuează operațiunile de service că aveți obiecții cu privire la acest lucru.

Datele colectate sunt următoarele:

 • Date despre emisii: în principal cantitatea totală de combustibil consumat (pe întreaga durată de funcționare), distanța totală parcursă (pe întreaga durată de funcționare), cantitatea totală de energie electrică consumată de baterie (pe întreaga durată de funcționare) - cu furnizarea câtorva rezultate defalcate, în conformitate cu Anexa XXII din Regulamentul (UE) 2017/1151;
 • Date despre vehicul (VIN).

Vom păstra datele despre emisii până când acestea au fost raportate.

2.3.5. Raportarea erorilor

Această funcție ajută compania Volvo Cars să colecteze un raport cu privire la erorile software. Această colectare de date are loc atunci când vizitați un partener sau un atelier de service Volvo autorizat. Cu ajutorul acestui raport, putem genera soluții pentru aceste erori șine putem menține programul software în stare bună de funcționare. Raportul va fi apoi procesat la nivel intern de către Volvo Cars, pentru a înțelege impactul erorilor respective.

Prin activarea acestei funcții, Volvo Cars va colecta și prelucra următoarele date:

 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN)
 • Date diagnostice de inițializare
 • Configurația vehiculului
 • Configurația locală a unității principale
 • Diagnosticele sistemului Android Automotive
 • Diagnosticul de rețea al vehiculului
 • Versiunile software
 • Rapoarte și fișiere jurnal destinate dezvoltatorilor

2.4. Aplicații terțe

Sistemul de informații și divertisment al noilor modele de mașini rulează pe sistemul de operare Android Automotive creat de Google. În acest sens, Google este un operator independent în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Aplicațiile terțe pe care le descărcați din PlayStore în mașină sunt, de asemenea, oferite de operatori de date independenți, la fel ca pe un smartphone. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați termenii și condițiile, precum și notificările de confidențialitate ale fiecărui furnizor de servicii în parte.

2.5. Solicitări din partea organelor de aplicare a legii

Din când în când, primim din partea agențiilor de aplicare a legii (poliție, autoritățile vamale etc.) solicitări de divulgare a anumitor tipuri de date referitoare la mașinile noastre. În general, nu furnizăm date cu caracter personal decât atunci când acest lucru este impus de lege (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD). Furnizăm date care sunt de natură tehnică și care nu duc la identificarea vreunei persoane (de exemplu, numărul de serie al unei componente care este legat de numărul VIN, istoricul de service aferent unui număr VIN etc.).

Atunci când primim din partea unei autorități de aplicare a legii o solicitare care include date cu caracter personal, dar nu avem obligația legală de a furniza aceste date, vom evalua necesitatea și proporționalitatea informațiilor solicitate și putem decide să furnizăm toate datele solicitate sau o parte a acestora (Art. 6 alin. 1 lit. f, RGPD).

Păstrăm înregistrări ale solicitărilor primite și ale răspunsurilor furnizate, fără a include datele furnizate efectiv (dacă este cazul), dar aceasta nu constituie o prelucrare suplimentară a datelor cu caracter personal.

3. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 2. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 3. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 4. Dreptul la restricție:Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
  1. contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
  2. prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  3. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
  4. vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 5. Dreptul la portabilitate:Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
  1. prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
  2. bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
  3. datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
  4. dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat.
  • Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la ștergerea datelor:Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
  2. pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
  3. pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
  4. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 7. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 8. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.

Vă puteți exercita drepturile dvs. în legătură cu noi completând acest formular, care ne va ajuta să prelucrăm solicitarea dvs. cât mai rapid. Formularul online conține informațiile de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea și a revizui solicitarea dvs. Pentru solicitările transmise prin telefon sau e-mail, va trebui să ne furnizați suficiente informații care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana vizată și să descrieți solicitarea dvs. în detaliu suficient pentru a ne permite să o evaluăm și să răspundem la aceasta. În cazul în care nu putem verifica identitatea dvs. pentru solicitări de acces și ștergere cu informațiile furnizate, este posibil să vă cerem informații suplimentare. Vă puteți exercita aceste drepturi în legătură cu toți operatorii asociați menționați în prezenta notificare.

4. Informații de contact

Pentru a vă exercita drepturile, consultați Secțiunea 3 de mai sus. Dacă aveți alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

Compania: Volvo Car Corporation

Adresa poștală: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Suedia.

E-mail: globdpo@volvocars.com

Website: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Modificări ale prezentei notificări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a ne modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza această notificare de confidențialitate după cum este necesar. Vă vom informa de fiecare dată când aducem modificări importante prezentei notificări, în special atunci când această notificare stă la baza consimțământului dvs. Această notificare de confidențialitate este actuală la data care apare în partea de sus a documentului.