Versiunea articolului 2022.45.0

Notificare de confidențialitate - Sondaje pentru consumatori

În vigoare din:

Publicat la:

Prezentul document descrie modul în care Volvo Cars (așa cum este definită în continuare) prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când luați parte la unul dintre sondajele noastre pentru clienți (denumite în continuare „Sondaje pentru clienți").

Puteți regăsi mai jos:

 1. Cine suntem noi
 2. Ce date cu caracter personal colectăm și de ce
 3. Cât timp păstrăm datele dvs.
 4. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal
 5. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm
 6. Informații de contact;
 7. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate

1. Cine suntem noi

Entitățile care sunt responsabile în comun pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu sondajele adresate clienților sunt Volvo Car Corporation, cu sediul social la Assar Gabrielssons Väg, 40531 Göteborg, Suedia, număr de înregistrare al companiei 556074-3089 și S.C. Euro Inter Trade Corporation SRL, Suc. Forum Auto, cu sediul social la Șos.București-Ploiești nr. 165-169, 013686, București, România, cod de înregistrare fiscală RO425931, denumite în continuare „Volvo Cars", „noi" sau „nouă".

2. Ce date cu caracter personal colectăm și de ce

Atunci când interacționați cu sondajul nostru adresat clienților, prelucrăm următoarele categorii de date despre dvs.:

 • Identificatori precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, formula de salut, vârsta, sexul, codul poștal și orașul. Prelucrăm aceste date pentru a trimite sondajul pentru clienți și pentru a evalua performanța în raport cu clienții prin segmentare. Datele sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a îmbunătăți scopul de afaceri și experiența clienților în funcție de răspunsurile oferite de dvs. la sondaj [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
 • Datele despre vehiculul dvs., cum ar fi tipul vehiculului, numărul de identificare al vehiculului (VIN) și numărul de înmatriculare (REG). Prelucrăm aceste date în baza interesului nostru legitim de a evalua acțiunea în teren și performanța în raport cu garanția (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD).
 • Tipul contractului, numărul abonamentului, legătura cu vehiculul (data de începere și data de încheiere a tipului de contract/vânzare). Procesăm aceste date pentru a trimite sondajul pentru consumatori și pentru a evalua performanța consumatorilor prin segmentare, fapt care ne permite să îmbunătățim operațiunile comerciale generale și experiența consumatorilor. Datele sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a îmbunătăți scopul de afaceri și experiența clienților în funcție de răspunsurile oferite de dvs. la sondaj [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
 • Numărul de deschideri/clicuri. Prelucrăm aceste date pentru analiza statistică și măsurarea intervalului și pentru a înțelege interesele consumatorilor noștri. Pentru această analiză, invitațiile trimise prin e-mail conțin așa-numitele semnalizatoare web sau pixeli de urmărire, care afișează fișiere de imagine cu un singur pixel care sunt, de asemenea, încorporate în site-ul nostru web, unde vă solicităm consimțământul pentru implementarea acestora. Datele sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a înțelege eficiența generală a sondajului și interacțiunea acestuia (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD).

3. Cât timp păstrăm datele dvs.

Răspunsurile dvs. de feedback la sondaj vor fi păstrate pentru o perioadă de până la cinci (5) ani de la momentul trimiterii răspunsului, după care vor fi anonimizate.

Pentru a vă păstra răspunsurile în siguranță, invitația pentru feedback este însoțită de un chestionar individual pe care nicio altă persoană nu îl poate accesa. Site-ul web al sondajului și unitățile noastre de stocare a datelor dispun de măsuri de securitate pentru a proteja pierderea, utilizarea necorespunzătoare și modificarea informațiilor aflate sub controlul nostru.

Doar anumiți angajați au acces la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați. Aceștia au acces numai în scopuri de gestionare a cazurilor, analiză a datelor și control al calității.

4. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal

Vom partaja datele dvs. cu caracter personal cu următoarele categorii de terțe părți, pe bază de necesitate:

 • persoanele împuternicite care ne susțin în desfășurarea activității noastre în general, precum furnizorii de soluții IT;
 • Persoanele împuternicite care ne susțin în furnizarea de sondaje pentru clienți, care sunt limitați prin contract în capacitatea lor de a folosi datele dvs. cu caracter personal în orice alt scop decât să furnizeze servicii în numele nostru, în conformitate cu fiecare acord de prelucrare a datelor în vigoare:
  • Medallia, Inc (UE, Statele Unite) – Gestionarea experienței clienților.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi dezvăluite și prelucrate de retailerul selectat (dacă este cazul) și de companiile din același grup de companii cu VCC. În ceea ce privește companiile din același grup de companii ca VCC, care se află în afara SEE, vom transfera datele cu caracter personal pe baza Clauzelor standard contractuale adoptate de Comisia Europeană.

5. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm

Conform RGPD, aveți drepturi legale specifice referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu persoana dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 2. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 3. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
  1. contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
  2. prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  3. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
  4. vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 5. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
  1. prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
  2. bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
  3. datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
  4. dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
  Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
  2. pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
  3. pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
  4. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 7. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 8. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.

Vă puteți exercita drepturile dvs. în legătură cu noi completând acest formular, care ne va ajuta să prelucrăm solicitarea dvs. cât mai rapid. Formularul online conține informațiile de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea și a revizui solicitarea dvs. Pentru solicitările transmise prin telefon sau e-mail, va trebui să ne furnizați suficiente informații care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana vizată și să descrieți solicitarea dvs. în detaliu suficient pentru a ne permite să o evaluăm și să răspundem la aceasta. În cazul în care nu putem verifica identitatea dvs. pentru solicitări de acces și ștergere cu informațiile furnizate, este posibil să vă cerem informații suplimentare.

Vă puteți exercita aceste drepturi în legătură cu toți operatorii asociați menționați în prezenta notificare.

6. Informații de contact

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să utilizați formularul web menționat în Politica de confidențialitate pentru clienți de mai sus. Dacă aveți alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, puteți contacta direct compania S.C. Euro Inter Trade Corporation SRL Suc. Forum Auto, indicată ca fiind operator asociat în această notificare de confidențialitate, la datele de contact menționate aici: https://www.volvocars.com/ro/legal/privacy/privacy-terms-contacts.

De asemenea, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor al Volvo Car Corporation după cum urmează:

Compania: Volvo Car Corporation

Adresa poștală: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Suedia.

E-mail:

7. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza și de a face modificări la această notificare de confidențialitate în orice moment. Din acest motiv, vă recomandăm să consultați această notificare de confidențialitate constant. Această notificare de confidențialitate este actuală la data care apare în partea de sus a documentului. Vom trata datele dvs. cu caracter personal într-o manieră în concordanță cu notificarea de confidențialitate sub care au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. pentru a le trata diferit.