Versiunea articolului 2021.121.0

Notificare de confidențialitate - Drepturile și solicitările persoanelor vizate

În vigoare din:

Publicat la:

Acest document descrie modul în care Volvo Cars (așa cum este definită mai jos) prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când trimiteți o solicitare privind drepturile persoanelor vizate (denumite în continuare DSRR) în orice formă (e-mail, telefon, formular web sau adresă).

Puteți regăsi mai jos:

1. Cine suntem noi

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu DSRR este Volvo Car Corporation, cu sediul la adresa Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, cu numărul de înregistrare 556074-3089, denumită în continuare „Volvo Cars", „noi" sau „nouă".

2. Ce date cu caracter personal colectăm și de ce

DSRR implică prelucrarea următoarelor categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru a vă verifica identitatea la trimiterea unei DSRR, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim pentru a garanta faptul că vom derula DSRR precise și conform legii. Datele pe care le prelucrăm în scopuri de verificare depind de tipul de date vizate de DSRR. Pentru date despre:
  1. dvs. în calitate de consumator, vom prelucra adresa dvs. de e-mail și/sau adresa poștală;
  2. mașina dvs., vom prelucra VIN-ul mașinii în cauză;
  3. datele privind serviciile digitale, vom prelucra Volvo ID (adresa de telefon sau numărul de telefon) pe care le utilizați pentru a vă înregistra la astfel de servicii.
 2. După verificarea identității, vom prelucra numele dvs. complet, adresele poștale, numerele de telefon, adresele de e-mail și VIN-urile pentru a gestiona și realiza solicitarea dvs. În funcție de ce date vizează DSRR, gestionarea unei astfel de solicitări include găsirea și colectarea datelor vizate, modificarea sau ștergerea acestora și colectarea tuturor informațiilor care aparțin de acțiunile desfășurate într-o adresă de însoțire, care prezintă rezultatele acestor acțiuni, pentru revizuirea de către dvs. Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este conformarea cu obligația legală la care ne supunem (art. 6, alineat 1, litera c, RGPD).
 3. În plus, vom prelucra datele privind cazul dvs., de ex., tipul de solicitare, piața relevantă și durata prelucrării cazului pentru creare de statistici privind DSRR și pentru optimizarea procesului de gestionare a DSRR. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este interesul nostru legal de a optimiza procesele și procedurile DSRR (art. 6, alineat 1, litera f, RGPD).
 4. De asemenea, prelucrăm datele privind cazul dvs., de ex., tipul de solicitare, piața relevantă, durata prelucrării cazului și alte detalii privind cazul pe baza interesului nostru legitim de a documenta practicile noastre în ceea ce privește scopurile de auditare internă și externă (art. 6, alineat 1, litera f, RGPD).

3. Cât timp păstrăm datele dvs.

Păstrăm datele privind DSRR timp de trei (3) ani. Dacă datele privesc o plângere continuă sau un litigiu, datele se păstrează

4. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal

Vom partaja datele dvs. cu caracter personal cu următoarele categorii de terțe părți, pe bază de necesitate:

 • persoanele împuternicite care ne susțin în desfășurarea activității noastre în general, precum furnizorii de soluții IT;
 • Procesatorii noștri care facilitează furnizarea DSRR, care sunt limitați prin contract în capacitatea lor de a folosi datele dvs. cu caracter personal în orice alt scop decât să furnizeze servicii pentru noi, în conformitate cu fiecare acord de prelucrare a datelor în vigoare:
 • Alți terți:
  • Companiile din cadrul Volvo Car (EEA) - pentru îndeplinirea DSRR dacă datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate de o entitate legală, alta decât Volvo Car Corporation.

5. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 2. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 3. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
  1. contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
  2. prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  3. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
  4. vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 5. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
  1. prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
  2. bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
  3. datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
  4. dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
  • Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
  2. pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
  3. pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
  4. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 7. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 8. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.

6. Informații de contact

Pentru a vă exercita drepturile, utilizați formularul web aplicabil, care poate fi găsit în Politica de confidențialitate pentru clienți menționată mai sus. Dacă aveți alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

Responsabilul cu protecția datelor

Adresă poștală: Volvo Car Corporation, în atenția: Responsabilul cu protecția datelor, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Suedia.

Adresa de e-mail: globdpo@volvocars.com

7. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza și de a face modificări la această notificare de confidențialitate în orice moment. Vă vom informa de fiecare dată când aducem modificări importante prezentei notificări, în special atunci când această notificare stă la baza consimțământului dvs. Această notificare de confidențialitate este actuală la data care apare în partea de sus a documentului.