Versiunea articolului 2022.87.0

Notificare de confidențialitate – Aplicația Volvo Cars

În vigoare din:

Publicat la:

Acest document descrie modul în care Volvo Cars (așa cum este definită mai jos) și, uneori, alte entități, prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când utilizați aplicația pentru mobil Volvo Cars (denumită în continuare „aplicația Volvo Cars"), care vă păstrează conectat la vehiculul Volvo.

Aplicația Volvo Cars are mai multe funcționalități, care presupun diferite tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal, așa cum vom explica mai jos. În funcție de piața dvs. și de tipul de abonament pe care îl aveți, aceste funcționalități pot fi grupate după cum urmează:

 • Servicii Volvo Cars – acestea includ aspectele menționate în secțiunile 2.1. (Abonamentul dvs.), 2.2. (Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule), 2.3. (Jurnalul șoferului), 2.4. (Încărcarea mașinilor la stațiile publice), 2.5. (Când ne contactați), 2.6. (Comunicări de marketing și sondaje), 2.7. (Analiza aplicațiilor), 2.8. (Cercetare și dezvoltare) de mai jos.

Puteți regăsi mai jos:

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Răspunderea pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din aplicația Volvo Cars este împărțită după cum urmează:

 • Entitatea responsabilă pentru prelucrarea principală a datelor cu caracter personal în legătură cu Abonamentul dvs., Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule, Jurnalul șoferului, Analiza aplicațiilor, Marketing precum și Cercetare și dezvoltare, este Volvo Car Corporation, cu sediul la adresa Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, cu numărul de înregistrare a companiei 556074-3089, denumită în continuare „Volvo Cars".
 • Entitățile responsabile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când ne contactați, precum și pentru sondaje sunt, colectiv:
  • Volvo Car Corporation și EIT Forum Auto, cu sediul la adresa Șos. București-Ploiești 165-169, România.

2. Datele cu caracter personal colectate, scopul și durata

Așa cum am menționat anterior, aplicația Volvo Cars vine cu mai multe funcții diferite, în funcție de modelul mașinii și de piața dvs. - este posibil ca unele dintre funcțiile descrise mai jos să nu vi se aplice.

2.1. Abonamentul dvs.

Dacă aveți un abonament pentru Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule sau pentru alte servicii Volvo conectate, este posibil să aveți ocazia să reînnoiți acest serviciu în aplicația Volvo Cars.

Când vă abonați sau vă prelungiți un abonament existent și pentru gestionarea abonamentului, prelucrăm datele dvs. de identificare (cum ar fi numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, VIN) și starea și istoricul achizițiilor dvs. Scopul prelucrării efectuate de către noi este administrarea și monitorizarea achiziției dvs. (de la cumpărare la livrare), inclusiv orice contacte necesare cu autoritățile pentru raportări oficiale și pentru gestionarea solicitării dvs. de servicii conexe, urmărirea livrării și comunicarea actualizărilor aferente serviciilor achiziționate de dvs. Folosim un furnizor de plăți terț pentru a vă procesa plățile și aceasta reprezintă o prelucrare separată a datelor dvs. cu caracter personal de către aceștia; puteți citi mai multe despre practicile de confidențialitate ale procesorului nostru de plăți în secțiunea 3 de mai jos.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu abonamentele îl constituie necesitatea acestei prelucrări în vederea executării contractului nostru cu dvs. (Art. 6.1. (b) din RGPD).

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal timp de nouăzeci (90) de zile de la expirarea ultimului abonament, pentru a permite continuarea serviciului dacă alegeți să vă abonați din nou sau să accesați facturile sau chitanțele. În plus, vom arhiva datele referitoare la achiziția dvs. timp de zece (10) ani pentru a respecta legislația referitoare la contabilitate și raportare financiară - aceasta este o obligație legală (articolul 6 alineatul (1) litera (c), RGPD).

2.2. Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule

Colectăm datele de identificare (precum numele și prenumele, numărul de telefon, Volvo ID (adresa dvs. de e-mail), numărul de identificare a vehiculului („VIN"), identificatorul unic al dispozitivului și tokenul pentru notificările push) și istoricul achizițiilor (perioada de deținere, orice servicii de abonament la care sunteți înscris(ă), modelul și anul de fabricație al vehiculului dvs. și specificațiile aferente acestuia).

Utilizăm aceste informații pentru a furniza Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule, cum ar fi posibilitatea de a controla vehiculul de la distanță (de exemplu, preclimatizare, blocarea/deblocarea portierelor, pornirea/oprirea de la distanță a motorului, temperatura reală exterioară și primirea de notificări din partea sistemului de alarmă antifurt), vizualizarea stării vehiculului (de exemplu, nivelul combustibilului, nivelul lichidului de spălat parbrizul, nivelul lichidului de frână, starea de încuiere a portierelor, presiunea în anvelope sau avertizările legate de întreținere, starea bateriei sau alte indicatoare de stare ale vehiculului).

De asemenea, folosim aceste informații pentru a trimite în cadrul aplicației Volvo Cars notificări de tip push cu privire la operațiunile de întreținere și deservire a vehiculului dvs. care trebuie efectuate în curând. Pentru vehiculele hibride și cele complet electrice, stocăm locația de încărcare pentru a putea oferi o modalitate comodă de programare a încărcării. Colectăm informațiile despre locația vehiculului dvs., precum și despre locația dispozitivului dvs. mobil, dacă permiteți acest lucru, pentru ca dvs. să puteți utiliza funcționalitățile hărții din aplicația Volvo Cars și pentru a arăta pe hartă poziția dvs. în raport cu mașina dvs. Volvo.

De fiecare dată când nu sunteți întrebat în mod specific dacă sunteți de acord cu orice prelucrare a datelor, motivul pentru care prelucrăm aceste date este pentru a ne îndeplini contractul cu dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b), RGPD).

Dacă, folosind setările de pe dispozitivul dvs. mobil, ne oferiți accesul la datele de locație, calendarele și contactele dvs., vom prelucra aceste date pentru a vă oferi o modalitate ușoară de a trimite locația unui punct de interes de pe telefonul dvs. pe sistemul mașinii, pe baza listei de contacte, evenimentelor din calendare sau a rezultatelor căutărilor dvs. Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie consimțământul dvs. (art. 6. alin. 1 lit. (a), RGPD).

La expirarea abonamentului Volvo Cars, informațiile legate de acest serviciu, inclusiv datele dvs. cu caracter personal, vor fi șterse după 90 (nouăzeci) de zile. Rețineți că abonamentul Volvo Cars este asociat mașinii. De aceea, în cazul schimbării proprietarului, dvs., în calitate de vânzător, aveți responsabilitatea de a deconecta mașina de la aplicație și de a vă șterge datele. Acest lucru este valabil și pentru șoferul principal înregistrat în cazul în care mașina este una în leasing. Pentru instrucțiuni, accesați următorul link.

2.3. Jurnalul șoferului

Aplicația Volvo Cars vă permite să alegeți să înregistrați Jurnalul șoferului. Acest lucru vă poate ajuta dacă, de exemplu, depășiți cheltuielile de deplasare. Jurnalul șoferului trebuie să fie activat de dvs., în caz contrar, acesta rămâne inactiv și nu se vor colecta date.

Dacă activați Jurnalul șoferului, colectăm datele dvs. de identificare (cum ar fi numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și VIN) și colectăm automat prin telematica vehiculului informațiile despre locația vehiculului dvs. (pornire și oprire sau deplasare, în funcție de tipul mașinii descris mai jos) pentru a identifica fiecare călătorie, inclusiv informații legate de călătorie (timp, distanță, consum de combustibil și/sau energie electrică, generarea de energie electrică, dacă mașina este hibridă) și kilometrajul. Pentru mașinile pe benzină și motorină, jurnalul șoferului va conține numai pozițiile de plecare și sosire pentru fiecare ciclu de condus. Cu toate acestea, dacă dețineți un model hibrid/twin engine, jurnalul șoferului va include și informații despre traseele dvs.

Prelucrăm aceste date pe baza consimțământului dvs. (art. 6 alin. 1 lit. (a), GDPR).

De regulă, datele din jurnalul șoferului sunt stocate timp de 100 de zile. În situații speciale, cum ar fi mașinile care beneficiază de Rambursarea Recharge, datele din jurnalul șoferului sunt stocate timp de 500 de zile.

În orice moment, puteți dezactiva jurnalul șoferului și, în acest caz, nu se vor mai colecta date. Totuși, acest lucru nu activează automat ștergerea informațiilor colectate anterior.

2.4. Încărcarea mașinilor la stațiile publice

Aplicația Volvo Cars integrează o soluție de încărcare terță pentru a le permite șoferilor să își încarce mai ușor mașinile electrice. Soluția de încărcare terță este furnizată de Plugsurfing GmbH, o companie înregistrată în Germania, cu sediul social la Weserstraße 175, 12045 Berlin, Germania, număr de înregistrare a companiei HRB 143142 B. Următoarele tipuri de date sunt colectate de noi direct de la dvs. și sunt partajate cu Plugsurfing pentru a vă furniza serviciului și pentru a răspunde la solicitările din partea clineților ce pot apărea (articolul 6 alineatul (1) litera (b), RGPD).

 1. Volvo ID,
 2. Nume,
 3. Adresa de e-mail,
 4. Adresa de acasă,
 5. Metoda de plată/Numărul de referință al plății,
 6. Identificatorul EVCO al cheii de încărcare RFID;
 7. Locația dvs. – aceasta este necesară pentru a vă ajuta să găsiți o stație de încărcare în apropiere de dvs,
 8. Tipul/descrierea problemei,
 9. Orice alte informații care ar putea fi relevante, în funcție de tipul problemei, de exemplu numărul cardului de credit, numărul facturii etc.

Pentru a măsura utilizarea serviciilor de încărcare publice (articolul 6 alineatul (1) litera (f), RGPD), primim următoarele date de la Plugsurfing:

 1. ID utilizator Plugsurfing;
 2. ID sesiune de încărcare;
 3. ora de început a sesiunii de încărcare;
 4. durata sesiunii de încărcare;
 5. prețul sesiunii de încărcare;
 6. energia adăugată pe durata sesiunii de încărcare;
 7. tipul de conector al stației de încărcare;
 8. numele operatorului punctului de încărcare.

Datele privind Încărcarea mașinii din surse publice vor fi păstrate atât timp cât sunteți un utilizator al aplicației Volvo Cars și pentru o perioadă suplimentară de trei (3) ani și cincisprezece (15) zile.

2.5. Când ne contactați

Atunci când utilizați opțiunile de contact din aplicația Volvo Cars, vom prelucra datele dvs. de identificare personală relevante pentru canalul pe care îl utilizați (cum ar fi numele și prenumele, numărul de telefon/adresa de e-mail, numărul de identificare a vehiculului, identificatorul unic al dispozitivului și tokenul pentru notificările push) precum și orice date pe care le furnizați în legătură cu solicitarea dvs. Acest lucru reprezintă un interes legitim pentru administrarea solicitării dvs. ((Art. 6.1.f) din RGPD).

Dacă solicitarea dvs. se referă la serviciul nostru de încărcare la stațiile publice furnizat prin intermediul companiei Plugsurfing, este posibil să prelucrăm suplimentar și datele menționate în secțiunea 2.4. de mai sus.

Datele referitoare la solicitările dvs. vor fi păstrate timp de treizeci și șase (36) de luni de la primirea cererii dvs.

2.6. Comunicări de marketing și sondaje

Puteți primi prin intermediul aplicației Volvo Cars comunicări de marketing legate de produsele Volvo Cars, dacă v-ați dat consimțământul în acest sens. Pentru aceasta, vom prelucra datele dvs. de identificare (precum numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail), specificația vehiculului dvs. (precum modelul, motorul, numărul de identificare a vehiculului), datele aferente identificatorului Volvo ID, ID-ul dispozitivului și informații despre abonament. Temeiul legal pentru acest lucru îl constituie consimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a), RGPD).

Aceste date sunt prelucrate în scopuri de marketing până la retragerea consimțământului dvs. Dacă vă retrageți consimțământul, prelucrarea datelor dvs. va fi limitată la operarea unei liste de excludere pentru a vă asigura că nu primiți comunicări de marketing în mod neintenționat.

Prin intermediul aplicației Volvo Cars puteți primi, de asemenea, și sondaje despre produsele și serviciile noastre. Prelucrăm aceleași date ca mai sus, pe baza interesului nostru legitim, pentru a ne îmbunătăți serviciile. Aceste date sunt prelucrate până când solicitați încetarea prelucrării.

2.7. Analize aplicație

Măsurăm modul în care aplicația noastră este utilizată pentru a înțelege mai bine comportamentul utilizatorilor și pentru a îmbunătăți utilizabilitatea și fiabilitatea aplicației, precum și pentru a obține informații despre modul în care sunt utilizate serviciile și pentru a îmbunătăți experiența dvs. legată de aceste servicii. Facem acest lucru utilizând Google Analytics (în modul restricționat) și procesăm identificatorul dispozitivului, adresa IP a dispozitivului (pseudonimizate imediat după colectare), Volvo ID și starea conexiunii vehiculului.

Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor îl constituie interesul nostru legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f), RGPD) pentru a optimiza modul de utilizare și experiența aplicației noastre și a serviciilor noastre.

Aceste date vor fi stocate timp de paisprezece (14) luni de la colectare.

2.8. Cercetare și dezvoltare

În scopuri de cercetare și dezvoltare, pentru a înțelege mai bine modul în care ne putem îmbunătăți produsele și serviciile și ce noutăți să introducem, utilizăm o abordare bazată pe date și valorificăm datele despre vehicul (precum numărul de identificare al acestuia), datele despre produs (precum utilizarea aplicației Volvo Cars), datele despre client (cum ar fi Volvo ID) și datele despre vânzări (precum retailerul care efectuează vânzarea sau intervențiile service) pentru a determina direcția de dezvoltare a produselor și serviciilor noastre. Prelucrarea implică o gamă largă de analiză, modelare și cercetare efectuate de analiștii și experții noștri de date.

Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie interesul nostru legitim ((art. 6 alin. 1 lit. f), RGPD). Atunci când este posibil, vom restricționa analizele la datele anonimizate sau pseudonimizate. Prelucrarea nu include nicio decizie automată în legătură cu dvs.

Vom reține aceste date timp de 10 (zece) ani.

3. Cum sunt partajate datele dvs. cu caracter personal

Prelucrarea de către Volvo Cars Corporation menționată mai sus implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv cu următoarele categorii de terți, dacă este necesar ca terții respectivi să cunoască aceste date:

Persoanele împuternicite de către operatori

Categoriile noastre de persoane împuternicite care susțin furnizarea aplicației Volvo Cars sunt:

 • Furnizorul de servicii de conectivitate în cloud;
 • Găzduirea datelor;
 • Notificări push;
 • Distribuirea e mailurilor;
 • Funcționalitatea de chat și gestionarea serviciului de relații cu clienții;
 • retailerii selectați Volvo Car pentru rezervarea digitală a serviciilor și Pick-up & Delivery Service;
 • Furnizorul de gestionare a facturării abonamentelor.

Acestea sunt limitate prin contract în capacitatea lor de a folosi datele dvs. cu caracter personal în orice alt scop decât să furnizeze servicii pentru noi, în conformitate cu fiecare acord de prelucrare a datelor în vigoare. În unele dintre aceste situații, utilizarea persoanelor împuternicite de operatorii economici implică transferuri limitate de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene. Am luat măsuri de precauție pentru ca astfel de transferuri să fie limitate la numărul minim necesar și să implice doar datele care nu vă pot identifica direct și, prin urmare, prezintă un risc foarte scăzut în cazul divulgării neautorizate.

Partajarea cu alți terți (operatori distincți)

Prelucrăm plățile prin intermediul unor terți care colectează datele cu privire la plată direct de la dvs. și nu partajează aceste informații cu noi: Stripe Inc. (furnizor de servicii de plată, facturare și administrarea abonamentelor). Puteți vizualiza politica de confidențialitate a acestei companii pe site-ul https://stripe.com/en-se/privacy.

Serviciul de încărcare furnizat în parteneriat cu compania Plugsurfing GmbH implică partajarea cu aceasta a unora dintre datele dvs. cu caracter personal – puteți găsi detalii cu privire la acest lucru în secțiunea 2.4. de mai sus și puteți accesa politica de confidențialitate a companiei la https://plugsurfing.com/legal/privacy-policy/.

Aplicația Volvo Cars utilizează Google Maps pentru a afișa locația dvs. și a mașinii dvs. Puteți vedea politica de confidențialitate la https://policies.google.com/privacy.

4. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 2. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 3. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
  1. contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
  2. prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  3. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
  4. vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 5. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
  1. prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
  2. bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
  3. datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
  4. dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
  Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
  2. pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
  3. pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
  4. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 7. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 8. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.

Vă puteți exercita drepturile dvs. în legătură cu noi completând acest formular, care ne va ajuta să prelucrăm solicitarea dvs. cât mai rapid. Formularul online conține informațiile de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea și a revizui solicitarea dvs. Pentru solicitările transmise prin telefon sau e-mail, va trebui să ne furnizați suficiente informații care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana vizată și să descrieți solicitarea dvs. în detaliu suficient pentru a ne permite să o evaluăm și să răspundem la aceasta. În cazul în care nu putem verifica identitatea dvs. pentru solicitări de acces și ștergere cu informațiile furnizate, este posibil să vă cerem informații suplimentare.

Vă puteți exercita aceste drepturi în legătură cu toți operatorii asociați menționați în prezenta notificare.

5. Informații de contact

Pentru a vă exercita drepturile, consultați secțiunea 4 de mai sus. Dacă aveți alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

Volvo Car Corporation

Adresa poștală: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia

Adresa de e-mail: globdpo@volvocars.com

6. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza și de a face modificări la această notificare de confidențialitate în orice moment. Vă vom informa de fiecare dată când aducem modificări importante prezentei notificări, în special atunci când această notificare stă la baza consimțământului dvs. Această notificare de confidențialitate este actuală la data care apare în partea de sus a documentului.