Versiunea articolului 2021.186.0

Notificare de confidențialitate - Volvo ID

În vigoare din:

Publicat la:

Prezentul document descrie modul în care compania Volvo Cars (așa cum este definită mai sus) vă prelucrează datele cu caracter personal atunci când creați și utilizați un identificator Volvo pentru a accesa serviciile din cadrul ecosistemului digital Volvo Cars (denumit în continuare „Volvo ID").

Puteți regăsi mai jos:

1. Cine suntem noi

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu crearea și utilizarea identificatorului dvs. Volvo ID este Volvo Car Corporation, cu sediul la adresa Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, cu numărul de înregistrare 556074-3089, denumită în continuare „Volvo Cars", „noi" sau „nouă".

2. Ce date cu caracter personal colectăm și de ce

Crearea și utilizarea Volvo ID, necesar pentru a putea accesa serviciile din ecosistemul digital Volvo Cars, implică prelucrarea următoarelor categorii de date cu caracter personal:

Vom colecta datele dvs. de identificare (precum numele și prenumele, numărul de telefon, limba preferată, țara, adresa de e-mail și parola dvs.) pentru a vă crea un cont, a vă oferi acces la Serviciile Volvo Cars care necesită un Volvo ID și a comunica cu dvs. în legătură cu Volvo ID-ul dvs. Temeiul legal al acestei prelucrări a datelor o constituie executarea contractului încheiat între dvs. și Volvo Cars (articolul 6 alineatul (1) litera (b), RGPD).

Pentru a oferi o prezentare generală a identificatorului dvs. Volvo ID și a serviciilor aferente acestuia pe Portalul Volvo ID, vom prelucra Volvo ID-ul dvs., informații despre vehicul (numărul VIN, detaliile mașinii) și serviciile asociate cu Volvo ID-ul dvs. Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie interesul legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f), RGPD) de a prezenta toate mașinile și serviciile asociate cu Volvo ID-ul dvs.

De asemenea, vă vom prelucra datele cu caracter personal în scopul depanării, în legătură cu crearea sau utilizarea identificatorului dvs. Volvo ID, pentru a spori fiabilitatea produsului nostru. În această situație, vom utiliza numai o parte din Volvo ID (numele de utilizator și ID-ul de utilizator). Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie interesul nostru legitim (art. 6.1.f, RGPD) de a vă oferi un produs stabil și fiabil.

3. Cât timp păstrăm datele dvs.

Vă vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât aveți înregistrat un Volvo ID. Dacă ștergeți identificatorul Volvo ID (lucru pe care îl puteți face din Portalul Volvo ID), ID-ul Volvo și datele asociate vor fi șterse după 30 (treizeci) de zile de la primirea unei solicitări în acest sens din partea dvs.

4. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal

Categoriile de persoane împuternicite care ne sprijină în furnizarea contului Volvo ID sunt:

 • furnizor de servicii de creare de cont și autentificare;
 • găzduirea datelor;
 • distribuitorii de e-mailuri și mesaje SMS;
 • furnizorii de servicii de depanare.

Acestea sunt limitate prin contract în capacitatea lor de a folosi datele dvs. cu caracter personal în orice alt scop decât să furnizeze servicii pentru noi, în conformitate cu fiecare acord de prelucrare a datelor în vigoare. În unele dintre aceste situații, utilizarea persoanelor împuternicite de operatorii economici implică transferuri limitate de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene. Am luat măsuri de precauție pentru ca astfel de transferuri să fie limitate la numărul minim necesar și să implice doar datele care nu vă pot identifica direct și, prin urmare, prezintă un risc foarte scăzut în cazul divulgării neautorizate.

5. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 2. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 3. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
  1. contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
  2. prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  3. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
  4. vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 5. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
  1. prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
  2. bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
  3. datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
  4. dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
  Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
  2. pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
  3. pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
  4. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 7. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 8. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.

Vă puteți exercita drepturile dvs. în legătură cu noi completând acest formular, care ne va ajuta să prelucrăm solicitarea dvs. cât mai rapid. Formularul online conține informațiile de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea și a revizui solicitarea dvs. Pentru solicitările transmise prin telefon sau e-mail, va trebui să ne furnizați suficiente informații care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana vizată și să descrieți solicitarea dvs. în detaliu suficient pentru a ne permite să o evaluăm și să răspundem la aceasta. În cazul în care nu putem verifica identitatea dvs. pentru solicitări de acces și ștergere cu informațiile furnizate, este posibil să vă cerem informații suplimentare.

6. Informații de contact

Pentru a vă exercita drepturile, consultați Secțiunea 5 de mai sus. Dacă aveți alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

Volvo Car Corporation

Adresă poștală: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia

Adresa de e-mail: globdpo@volvocars.com

7. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza și de a face modificări la această notificare de confidențialitate în orice moment. Vă vom informa de fiecare dată când aducem modificări importante prezentei notificări, în special atunci când această notificare stă la baza consimțământului dvs. Această notificare de confidențialitate este actuală la data care apare în partea de sus a documentului.