Termeni și condiții pentru servicii

1. Introducere

1.1
Noi, Volvo Car Group, ne dorim să vă oferim servicii care să vă facă experiența Volvo cât mai sigură, facilă și agreabilă.

1.2
„Serviciul” reprezintă un serviciu furnizat de Volvo, astfel cum este definit în secțiunea 2.1 de mai jos, respectiv („serviciul Volvo”) și/sau prin companii externe („terți” și „servicii ale terților”), care se pot comanda prin utilizarea unui Volvo ID, astfel cum se descrie în secțiunea 3 de mai jos, și care include, dar nu se limitează la servicii conectate, aplicații și alte tipuri de software.

2. Cerințe de utilizare

2.1
Prin bifarea unei casete în procesul de acceptare online, confirmați faptul că ați citit prezenții Termeni și condiții pentru servicii („Termenii”) și sunteți de acord că ați încheiat un contract cu caracter obligatoriu cu Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg, (denumită în continuare „Volvo”, sau „noi”, „nouă” sau „al nostru/a noastră”) pentru utilizarea serviciilor pe care le oferim sau pe care le punem la dispoziție din când în când.

2.2
Puteți utiliza serviciile numai dacă: (a) aveți peste 18 ani; (b) aveți capacitatea de a încheia un contract; și (c) nu aveți interdicție de a utiliza serviciile în temeiul legislației aplicabile.

2.3
Serviciile care sunt în orice mod legate de o anumită mașină Volvo se pot utiliza numai de către șoferul principal (astfel cum este definit în secțiunea 2.3 de mai jos) al mașinii respective sau în situația în care aveți acordul clar și neechivoc de utilizare a serviciilor. Mai mult, trebuie să fiți șoferul principal sau să aveți acordul clar și neechivoc al șoferului pentru a conecta un serviciu la o anumită mașină Volvo sau la un alt serviciu. Șoferul principal al unei mașini Volvo este persoana care are dreptul de a dispune de aceasta, de a o utiliza în orice mod permanent ca mijloc de transport și/sau este înregistrat ca deținător la autoritatea națională (dacă este cazul) („șoferul principal”). Șoferul principal nu trebuie să fie neapărat proprietarul mașinii respective. De exemplu: În cazul unui leasing asupra unei mașini Volvo, utilizatorul este șoferul principal al mașinii, în timp ce societatea de leasing este proprietarul. Avem dreptul să cercetăm oricând dacă sunteți șoferul principal sau dacă aveți acordul clar și neechivoc al acestuia, astfel cum se descrie mai sus.

2.4
Orice conexiuni efectuate între o mașină Volvo și un serviciu sau între servicii diferite pot fi dezactivate, așa cum se descrie în documentație (așa cum este definită în secțiunea 5 de mai jos). Aveți obligația de a opri aceste conexiuni dacă nu mai sunteți șoferul principal al mașinii sau dacă nu mai aveți acordul specificat în secțiunea 2.3 de mai sus.

2.5
Serviciile pot varia în funcție de modelul de mașină Volvo și anul modelului, țara unde aveți domiciliul, unde este înmatriculată mașina Volvo, unde a fost comercializată și unde se utilizează. În situația în care mașina Volvo nu este dotată cu caracteristicile tehnice necesare sau dacă dvs. nu îndepliniți cerințele stabilite în Termenii și condițiile specifice (așa cum sunt definiți în secțiunea 4 de mai jos) pentru acest serviciu, noi nu avem obligația de a vă furniza serviciul.

2.6
De asemenea, serviciile pot varia în funcție de accesul dvs. la anumite dispozitive (de exemplu, dispozitive mobile sau computere cu software și sisteme de operare specifice). În situația în care dispozitivele dvs. nu sunt echipate cu caracteristicile tehnice necesare sau dacă dvs. nu îndepliniți cerințele stabilite în Termenii și condițiile specifice (așa cum sunt definiți în secțiunea 4 de mai jos) pentru acest serviciu, noi nu avem obligația de a vă furniza serviciul.

2.7
Utilizarea serviciilor poate necesita acces la internet sau alte servicii de telecomunicații. Termenii nu se aplică serviciilor de telecomunicații care pot fi necesare pentru utilizarea serviciilor noastre, primele fiind supuse la un acord separat încheiat cu furnizorul de servicii de telecomunicații. Furnizorul de servicii de telecomunicații poate aplica tarife pentru utilizarea serviciilor sale.

2.8
Utilizarea unor servicii poate implica plata unor tarife pentru obținerea accesului, așa cum se descrie în Termenii specifici aplicabili sau în documentație. Utilizarea unor servicii poate necesita un abonament la servicii.

2.9
Anumite funcții oferite în cadrul serviciilor pot fi utilizate numai în cazul în care mașina Volvo se află lângă dvs. sau se pot utiliza în siguranță, fără a prezenta un risc împotriva proprietății sau persoanelor, așa cum se descrie în Termenii specifici sau în documentație. Nu garantăm în niciun mod faptul că toate caracteristicile unui serviciu sunt potrivite, sigure sau posibil de utilizat în orice loc, situație și circumstanță.

3. Volvo ID

3.1
Utilizarea acestui serviciu presupune înregistrarea unui Volvo ID. Volvo ID este un cont unic, personal și netransferabil, în cadrul căruia vă oferim acces la serviciile din ecosistemul Volvo. Acesta include atât servicii Volvo, cât și serviciile terților. Volvo ID și funcționalitățile conexe sunt servicii Volvo și sunt supuse prezenților Termeni. Utilizarea unui cont Volvo ID este gratuită.

3.2
Pentru a obține accesul la anumite servicii, ar putea fi necesar să conectați contul Volvo ID la una sau mai multe mașini Volvo. Pentru efectuarea acestei conexiuni, poate fi necesară permisiunea, astfel cum se prevede în secțiunea 2.3 de mai sus.

3.3
Puteți consulta mai multe informații cu privire la modul în care funcționează contul Volvo ID și modul de utilizare din documentație.

3.4
Prin înregistrarea unui cont Volvo ID, confirmați că datele furnizate către noi sunt exacte și că Volvo ID este creat pentru o utilizare conformă prezenților Termeni. De asemenea, cu privire la serviciile Volvo ID, confirmați că putem, dacă este necesar, să vă contactăm la adresa de e-mail specificată la înregistrarea pentru Volvo ID. Nu vom utiliza această adresă de e-mail pentru scopuri de marketing, dacă nu avem acordul dvs. expres pentru acest lucru.

4. Termenii și condițiile specifice pentru serviciile Volvo și ale terților

4.1
Pentru anumite servicii, se pot aplica termeni și/sau descrieri ale serviciilor separate, ale Volvo sau ale terților („Termeni specifici”). Termenii specifici Volvo trebuie să facă referire întotdeauna la prezenții Termeni.

4.2
În situația în care există un conflict între prezenții Termeni și Termenii specifici Volvo, aceștia din urmă vor prevala. În situația în care un serviciu este guvernat de Termeni specifici, nicio prevedere a prezenților Termeni nu trebuie interpretată ca oferind un drept pentru utilizarea acestui serviciu, iar Termenii specifici trebuie acceptați înainte de oferirea acestui drept.

4.3
În ceea ce privește serviciile oferite de terți, rolul nostru principal este de a vă pune la dispoziție aceste servicii. Confirmați că serviciul oferit de terț poate fi supus unor Termeni specifici care trebuie conveniți între dvs. și terț. Poate fi necesar să plătiți tarife și/sau să acceptați Termenii specifici ai terțului pentru a utiliza serviciul oferit de terți. Nu ne asumăm responsabilitatea cu privire la disponibilitatea sau funcționalitatea serviciilor oferite de terți sau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul acestor servicii oferite de terți. De asemenea, confirmați că orice prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal de către terți pot fi supuse Termenilor specifici ai terților.

5. Documentație

5.1
Mai multe informații, inclusiv condiții și reglementări, cu privire la anumite servicii, pot fi consultate în diferite locuri din ecosistemul Volvo, de exemplu în manualul de utilizare, la https://www.volvocars.com/ro/support, la http://volvocars.com, în aplicațiile mobile Volvo, în mașina dvs. Volvo și/sau la dealerul local Volvo („documentația”). Rețineți că documentația poate conține termeni și condiții legale, precum și restricții asupra modului în care puteți utiliza un anumit serviciu. Astfel de termeni, condiții și restricții sunt incluse în contractul încheiat între dvs. și Volvo.

5.2
În situația în care există un conflict între documentație și prezenții Termeni sau orice Termeni specifici, aceștia din urmă vor prevala. Nicio prevedere inclusă în documentație nu va fi interpretată ca oferind un drept pentru utilizarea unui anumit serviciu.

6. Modificări ale termenilor, termenilor specifici sau serviciilor

6.1
Ocazional, putem efectua modificări ale Termenilor sau ale Termenilor specifici Volvo. Veți primi notificări asupra modificărilor prin e-mail sau alte forme de comunicare la următoarea conectare la serviciile Volvo, iar acestea se vor publica la https://www.volvocars.com/ro/support. Poate fi necesar să acceptați modificările Termenilor sau Termenilor specifici Volvo înainte de a continua utilizarea serviciilor Volvo.

6.2
Ne dorim să vă oferim servicii utile și actualizate, astfel încât putem adăuga sau elimina servicii și funcționalități sau caracteristici ale serviciilor, pe parcursul timpului. Sunteți de acord că putem, în orice moment, întrerupe complet sau parțial furnizarea sau acordarea accesului la un anumit serviciu, precum și modificarea sau accesul la un serviciu, în general. În cazul în care un serviciu utilizat se întrerupe sau se modifică la nivel material, veți fi informat prin e-mail sau o altă formă de comunicare la următoarea conectare la serviciul respectiv, iar acest lucru se va publica la https://www.volvocars.com/ro/support

6.3
Aveți întotdeauna dreptul de a înceta utilizarea serviciului și rezilia Termenii și Termenii specifici Volvo, conform prevederilor secțiunii 17 de mai jos, în situația în care nu sunteți de acord cu modificarea prezenților Termeni, Termenilor specifici Volvo și/sau serviciilor.

7. Schimbarea proprietarului/șoferului principal al mașinii Volvo

7.1
În cazul schimbării proprietarului și/sau a schimbării șoferului principal (dacă este diferit de proprietar) al unei mașini Volvo, trebuie să dezactivați imediat toate serviciile conectate la respectiva mașină Volvo, utilizând „reset to factory settings” (revenire la setările din fabrică). În funcție de modelul mașinii Volvo și anul modelului, poate fi necesar să efectuați această resetare la dealerul local Volvo. Mai mult, trebuie să dezactivați imediat conexiunea dintre contul Volvo ID și mașina Volvo transferată, precum și toate serviciile și orice date aferente. Documentația vă poate furniza mai multe informații cu privire la modul de dezactivare a serviciilor. De asemenea, puteți solicita acest lucru dealerului local Volvo.

7.2
În situația în care proprietarul și/sau șoferul principal (dacă este diferit de proprietar) al unei mașini Volvo se schimbă, având unul sau mai multe conturi Volvo ID conectate, vom bloca sau dezactiva imediat o astfel de conexiune, dacă nu puteți dovedi calitatea de șofer principal sau acordul clar și neechivoc al șoferului principal pentru a continua utilizarea contului Volvo ID conecta la mașina Volvo. Cu excepția condițiilor impuse de legislația aplicabilă, un proprietar sau șofer principal al unei mașini Volvo nu are dreptul de a accesa informații cu privire la proprietarii anteriori, șoferi principali sau conturi Volvo ID conectate la mașina Volvo.

8. Restricții privind utilizarea

8.1
Nu puteți utiliza serviciile contrar prevederilor Termenilor, oricăror Termeni specifici și/sau documentației.

8.2
Mai mult, nu puteți utiliza serviciile într-un mod care contravine legislației sau reglementărilor aplicabile, cum ar fi legi privind drepturile de proprietate intelectuală sau reglementări privind traficul. Utilizarea care pune în pericol securitatea oricăror servicii, precum și utilizarea ce ar putea deteriora sau interfera cu infrastructura noastră sau a terților sau utilizarea de către alți clienți a serviciilor Volvo sunt, de asemenea, interzise. Mai mult, nu puteți deteriora, dezactiva sau, în orice caz, afecta serviciile și nu aveți voie să introduceți viruși, „viermi”, software rău intenționat, spyware, „cal troian” sau alte coduri rău intenționate sau programe care ar putea afecta funcționarea serviciilor.

8.3
În cazul în care permiteți altor persoane să utilizeze serviciile, confirmați și sunteți de acord că această utilizare reprezintă responsabilitatea dvs. Aceasta înseamnă că orice încălcare de către un astfel de utilizator a prezenților Termeni, a oricăror Termeni specifici aplicabili și/sau a documentației vor fi considerate ca o încălcare din partea dvs.

8.4
Utilizarea și/sau crearea unui cont necesar pentru servicii utilizând o identitate falsă sau, în orice caz, informații incorecte sunt interzise și pot fi considerate chiar și o infracțiune.

8.5
Existența unei parole poate fi necesară pentru anumite servicii, caz în care trebuie să creați o parolă care nu poate fi descoperită ușor de alte persoane. Putem stabili cerințe cu privire la ceea ce este considerată o parolă suficient de sigură. Sunteți responsabil pe deplin pentru păstrarea în secret a parolei și nedivulgarea acesteia către terți. Dacă aveți suspiciunea că un terț a obținut acces neautorizat la parola dvs., schimbați-o imediat. Dacă aveți suspiciunea că un terț a obținut acces neautorizat la oricare dintre serviciile Volvo prin contul dvs. Volvo ID, contactați imediat serviciul pentru relații cu clienții.

9. Licența de utilizator și drepturi de proprietate intelectuală

9.1
Orice drepturi de proprietate intelectuală pentru sau în legătură cu serviciile Volvo (incluzând, dar fără a se limita la orice software) reprezintă proprietatea noastră exclusivă, a afiliaților noștri și/sau a licențiatorilor noștri. Dacă nu se prevede altfel în prezenții Termeni și/sau Termenii specifici, nu aveți drepturi asupra sau în legătură cu această proprietate intelectuală.

9.2
Vă oferim o licență pentru uz personal asupra conținutului și software-ului asociat serviciilor Volvo. Licența, care poate include drepturi de proprietate intelectuală, este neexclusivă și este netransferabilă. Licența poate fi utilizată numai în scopurile și în conformitate cu restricțiile de utilizare specificate în prezenții Termeni sau în Termenii specifici aplicabili.

9.3
Cu excepția situațiilor permise de lege, nu aveți dreptul să decompilați, rescrie programele, încerca să derivați codul sursă, să modificați sau creați lucrări derivate a software-ului asociat cu serviciile și conținutul său. Orice încălcare a acestei restricții sau alte nerespectări a oricăror termeni ale acestei licențe pot conduce la oprirea furnizării serviciilor, ceea ce presupune rezilierea Termenilor sau Termenilor specifici, conform secțiunii 17 de mai jos.

9.4
Cu excepția unor prevederi contrare, orice mărci, logouri corporative, nume de domenii și embleme fac obiectul drepturilor noastre sau a licențiatorilor asupra mărcii comerciale sau, după caz, drepturile terților.

9.5
Licența expiră la momentul rezilierii de către dvs. sau de către noi a prezenților Termeni sau Termeni specifici, conform secțiunii 17 de mai jos.

10. Conținutul generat de utilizator

Volvo nu pretinde drepturi de proprietate asupra vreunui conținut pe care dvs. îl puneți la dispoziție în cadrul serviciilor, iar nicio prevedere din prezenții Termeni nu restricționează vreun drept pe care îl aveți pentru utilizarea acestui tip de conținut. Cu toate acestea, prin punerea la dispoziție a acestui conținut prin intermediul serviciilor, ne oferiți nouă și fiecărui afiliat o licență neexclusivă, transferabilă, sublicențiabilă, globală, gratuită pentru utilizarea, copierea, modificarea și distribuirea acestui conținut în legătură cu operarea și furnizarea serviciilor către dvs. și alți clienți. Sunteți pe deplin responsabil pentru întregul conținut furnizat prin intermediul serviciilor și asigurarea că aveți toate drepturile necesare pentru obținerea drepturilor de licență menționate în secțiunea 10.

11. Linkuri către site-urile web sau resursele terților

Serviciul poate conține linkuri către site-urile web sau resursele terților. Vă furnizăm aceste linkuri ca un avantaj și nu suntem responsabili pentru conținutul, produsele sau serviciile din sau disponibile la acele site-uri web, resurse sau linkuri afișate pe astfel de site-uri web. Includerea unui link nu implică aprobarea noastră asupra site-ului web. Utilizarea oricărui site web prin accesarea linkului se face pe propriul risc. Recunoașteți că dețineți întreaga responsabilitate și vă asumați toate riscurile care decurg din și în legătură cu orice site web sau resursă a unui terț.

12. Renunțare la garanție

12.1
Cu excepția unor prevederi contrare în prezenții Termeni, nici noi, nici afiliații noștri nu au nicio responsabilitate față de dvs. sau față de orice terț, care să decurgă din sau în legătură cu furnizarea serviciilor sau orice alt litigiu, neînțelegere sau pretenție ce decurg din sau în legătură cu acțiunile sau inacțiunile sau furnizarea serviciilor.

12.2
Serviciile și conținutul sunt furnizate în condițiile existente, fără niciun fel de garanție. Fără a limita cele precizate anterior, noi și afiliații noștri renunțăm în mod expres la orice garanții cu privire la vandabilitatea, caracterul adecvat pentru un scop specific, libertatea de interferență sau libertatea împotriva intruziunilor sau garanții în legătură cu vânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale. Noi sau afiliații noștri nu garantăm faptul că serviciul sau conținutul îndeplinesc cerințele dvs. sau că vor fi disponibile fără întreruperi, în siguranță sau vor funcționa fără erori. Noi sau afiliații noștri nu garantăm calitatea, exactitatea, actualitatea, veridicitatea, caracterul complet sau fiabilitatea oricăror servicii sau conținut.

13. Limitarea răspunderii

13.1
Noi sau afiliații noștri nu vom fi responsabili pentru nicio daună incidentală, specială, cu caracter exemplificativ, legală, punitivă sau indirectă, inclusiv pierderi de profit, pierderi de date sau fond comercial, întrerupere a serviciilor, daune ale computerelor sau defecțiuni de sistem sau costul serviciilor înlocuitoare care decurg din sau în legătură cu prezenții Termeni sau din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza serviciile sau conținutul, indiferent dacă au loc în baza garanției, contractului, faptei ilicite (inclusiv neglijență), neconformitate a produsului sau orice bază legală, și indiferent dacă noi, afiliații noștri sau orice altă parte a fost informată cu privire la posibilitatea unei astfel de daună, a fost neglijentă sau nu a dus la îndeplinire scopul său esențial. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru anumite daune, astfel încât limitarea de mai sus poate să nu se aplice în întregime față de dvs.

13.2
Noi nu suntem responsabili pentru nicio pierdere care depășește suma pe care ați plătit-o pentru utilizarea serviciilor în termen de 12 luni anterior față de evenimentul pe care se întemeiază pretenția.

13.3
Precizările de mai sus se aplică, de asemenea, pentru orice decizie sau acțiune întreprinsă de dvs. în legătură cu serviciile. În continuare, declinăm orice responsabilitate de a proteja dispozitivele sau sistemele dvs. împotriva virușilor, „viermilor”, software rău intenționat, spyware, „cal troian” sau alte coduri sau programe rău intenționate.

14. Termeni suplimentari pentru aplicațiile din magazinul de aplicații

14.1
În cazul în care ați accesat sau descărcat oricare dintre serviciile Volvo Services printr-o aplicație („aplicație Volvo”) din magazinul de aplicații sau pe o platformă de distribuție (precum Apple Store, Google Play sau Amazon Appstore) (fiecare, un „furnizor al Aplicației”), atunci recunoașteți și sunteți de acord cu următoarele.

14.2
Sunteți de acord să utilizați Aplicația Volvo numai în conformitate cu orice termeni pentru utilizatori ai furnizorului Aplicației. Mai mult, prezenții Termeni au fost conveniți între dvs. și noi, și nu implică furnizorul aplicației, și, similar între noi și furnizorul Aplicației, suntem responsabili numai pentru aplicația Volvo. Așadar, furnizorul Aplicației nu are responsabilitatea de a furniza servicii de întreținere sau asistență tehnică cu privire la aplicația Volvo.

14.3
În cazul în care aplicația Volvo nu îndeplinește nicio garanție aplicabilă, puteți notifica furnizorul Aplicației pentru a primi înapoi prețul plătit pentru aplicația Volvo. În măsura permisă de legislația aplicabilă, furnizorul Aplicației nu are altă răspunderi privind garanția cu privire la aplicația Volvo.

15. Prelucrarea generală a datelor

15.1
Confidențialitatea dvs. și cea a tuturor clienților sunt extrem de importante pentru noi. Utilizarea de către dvs. a serviciilor este prevăzută în Politica de confidențialitate pentru clienți a Volvo Car Group. Printre altele, Politica de confidențialitate pentru clienți a Volvo Car Group descrie, în general, modul în care Volvo Car Group prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi, când pot fi astfel de date divulgate către terți și ce fel de măsuri de siguranță sunt adoptate cu privire la date.

15.2
Informații specifice cu privire la prelucrarea datelor în legătură cu alte servicii decât Volvo ID, descris în secțiunea 16 de mai jos, pot fi consultate la https://www.volvocars.com/ro/legal. În ceea ce privește alte servicii, o entitate diferită de Volvo poate fi considerată operatorul de date. Într-o astfel de situație, informațiile cu privire la entitatea care este operatorul de date relevant pot fi găsite în Politica de confidențialitate pentru clienți a Volvo Car Group sau în cadrul informațiilor specifice la care se face referire mai sus.

15.3
De asemenea, există o descriere specifică asupra utilizării datelor dvs. cu caracter personal care poate necesita consimțământul dvs. specific, disponibilă în Politica de confidențialitate pentru clienți a Volvo Car Group, care include informațiile privind acordurile necesare.

16. Prelucrarea datelor în legătură cu Volvo ID

16.1
Operatorul de date pentru toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate cu privire la Volvo ID este Volvo Car Corporation, 405 31 Göteborg („operatorul de date”).

16.2
Datele prelucrate în legătură cu Volvo ID includ numele, e-mailul, parola criptată, acceptarea prezenții termeni și orice alte date pe care le puteți transmite prin utilizarea Volvo ID sau colectate prin utilizarea Volvo ID.

16.3
Scopul prelucrării este administrarea contului dvs. Volvo ID. Datele sunt prelucrate cu privire la Volvo ID pentru a vă putea furniza serviciile convenite în prezenții Termeni și orice Termeni specifici. Așadar, pentru a vă putea furniza serviciile, prelucrarea datelor dvs. este necesară.

16.4
Operatorul de date nu va prelucra în niciun caz datele dvs. pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru scopul relevant, dar datele dvs. vor fi salvate atât timp cât utilizați Volvo ID. La dezactivarea contului Volvo, datele dvs. cu caracter personal conectate la Volvo ID vor fi șterse în termen de 30 de zile, cu excepția situației în care Volvo trebuie să păstreze datele pentru o perioadă mai lungă, conform legislației aplicabile.

16.5
Suplimentar față de informațiile precizate în secțiunea 16 de mai sus, mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Volvo, în legătură cu Volvo ID (inclusiv informații de contact ale Volvo și responsabilul cu protecția datelor Volvo, informații privind drepturile dvs. și măsurile de siguranță adoptate pentru protejarea datelor dvs.) pot fi consultate în Politica de confidențialitate pentru clienți a Volvo Car Group.

17. Termeni și reziliere

17.1
Termenii se vor aplica până la reziliere de către dvs. sau noi, conform prevederilor următoare.

17.2
Puteți, în orice moment, întrerupe utilizarea serviciilor, caz în care prezenții Termeni nu vor mai fi aplicabili, iar dvs. nu mai aveți obligații în conformitate cu prezenții Termeni sau alți Termeni specifici relevanți.

17.3
În cazul în care întrerupeți utilizarea unui anumit serviciu, prezenții Termeni și orice Termeni specifici pentru celelalte servicii pe care le utilizați rămân aplicabili.

17.4
Ne rezervăm dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor, temporar sau permanent, iar în mod similar, de a rezilia prezenții Termeni și/sau Termenii specifici în următoarele cazuri: (i) suspiciunea rezonabilă sau încălcarea efectivă a prezenților Termeni și/sau Termeni specifici; (ii) decizia noastră de a opri furnizarea serviciilor în formatul lor curent, la nivel global sau într-o anumită zonă geografică; sau (iii) orice temei comercial similar pe care îl considerăm o cauză rezonabilă pentru întreruperea serviciilor. În cazul în care Volvo decide întreruperea oricăror servicii, veți fi notificat cu privire la acest lucru într-un termen rezonabil înainte de încetarea serviciului.

17.5
Odată cu rezilierea prezenților Termeni, toți Termenii specifici aplicabili Volvo se vor rezilia simultan, iar dvs. nu veți mai putea utiliza serviciile Volvo.

17.6
În cazul în care Termenii se vor rezilia, această reziliere nu va afecta nicio prevedere din prezentul document sau din prezenții Termeni specifici, care, prin natura lor, sunt concepute să își continue aplicabilitatea după reziliere.

18. Cesionare

Nicio parte nu poate cesiona drepturile și obligațiile sale în baza prezenților Termeni sau orice Termeni specifici către un terț, fără acordul scris al celeilalte părți. Cu toate acestea, putea cesiona drepturi și obligații în baza prezenților Termeni și/sau Termeni specifici Volvo către orice companie din cadrul Volvo Car Group.

19. Legea aplicabilă și locul

Cu excepția unor prevederi legale obligatorii, prezenții Termeni, orice Termeni specifici Volvo, și orice utilizare a serviciilor Volvo se va interpreta în conformitate cu legile din România, indiferent de conflictele de legi. Competența exclusivă, pentru orice pretenție care decurge din prezenții Termeni și/sau Termeni specifici Volvo aparține instanțelor de la sediul nostru social, cu excepția prevederilor legale obligatorii.

Publicat: 23.01.2019