Ochrana vašich osobných údajov

Na svojich webových stránkach používame súbory cookie a podobné technológie sledovania (pixely, štítky, miestne úložiská atď.), aby sme vám zaistili optimálny zážitok. Tieto technológie, ktoré v tomto texte súhrnne označujeme ako „súbory cookie“, sa môžu týkať informácií o vás, vašich preferenciách alebo vašom zariadení, a môžu tieto informácie zhromažďovať. Takéto informácie zvyčajne neidentifikujú priamo vašu osobu, ale prispievajú k zaisteniu lepšie prispôsobenej online skúsenosti so spoločnosťou Volvo Cars. Pretože sa súbory cookie používajú na identifikáciu používateľov, považujú sa za osobné údaje a vzťahuje sa na nariadenie GDPR.

Túto informačnú poznámku si treba prečítať spolu s našimi Zásadami ochrany osobných údajov zákazníkov, aby ste získali podrobnejší prehľad o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje.

Informačná poznámka o súboroch cookie – www.volvocars.com

Tento dokument popisuje, ako spoločnosť Volvo Cars (pozrite si ďalej uvedenú definíciu) spracováva vaše osobné údaje, keď navštívite webové stránky volvocars.com.

1. Kto sme

Volvo Car Corporation je švédska právnická osoba s registračným číslom 556074-3089 a registrovaným sídlom na adrese Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko. Volvo Car Corporation a spoločnosti z danej skupiny zodpovedajú za spracovanie vašich osobných údajov („my“, „Volvo“, „naše“, „nás“). Sme globálna spoločnosť a poskytujeme produkty a služby na celom svete. Viac informácií o rôznych subjektoch pôsobiacich v rôznych krajinách nájdete tu.

2. Aké osobné údaje spracovávame a prečo

Spracovávame údaje zhromaždené pomocou súborov cookie, aby sme vám zaistili najlepšiu možnú online skúsenosť s našou značkou, identifikovali vás pri návrate na naše webové stránky, analyzovali správanie návštevníkov týchto webových stránok, zlepšovali komunikáciu a štruktúru webových stránok a vytvárali profil vašich záujmov s cieľom zobrazovať relevantné reklamy na naše produkty a služby, a to aj na iných webových stránkach. Pokiaľ je to možné, kombinujeme aj údaje o vašom online správaní s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli už skôr.

Právny základ na poskytovanie bezpečných produktov a služieb, ktoré si pri činnostiach na našich webových stránkach vyžiadate (napr. prostredníctvom nákupného košíka), je naším oprávneným záujmom v súlade s článkom 6 (1) písm. (f) nariadenia GDPR.

V prípade používania a ukladania informácií do vášho zariadenia pri návštevách našich webových stránok a následného spracovania týchto údajov, ktoré nám umožňuje analyzovať správanie používateľov, prispôsobovať im služby, vytvárať profil vašich záujmov a zobrazovať vám relevantné reklamy, vychádzame z vášho súhlasu v súlade s článkom 6 (1) písm. (a) nariadenia GDPR. O tento súhlas vás žiadame banerom k súborom cookie zobrazeným pri vstupe na naše webové stránky.

3. Ako dlho vaše údaje uchovávame

Časy uchovávania sú uvedené v popisoch jednotlivých súborov cookie.

Používame dva typy súborov cookie: súbory cookie vzťahujúce sa na danú reláciu, ktoré sú dočasné a ktorých platnosť uplynie, keď zatvoríte prehliadač alebo ukončíte reláciu, a trvalé súbory cookie, ktoré zostávajú na vašom pevnom disku, kým ich neodstránite vy alebo váš prehliadač, v závislosti od dátumu uplynutia platnosti príslušného súboru cookie.

V prípade analytických účelov platí, že údaje, ktoré nie sú okamžite agregované alebo anonymizované, sa budú spracovávať maximálne 2 roky.

V niektorých prípadoch sa navyše používa miestne úložisko. Pretože sa na údaje, ktoré sú v ňom uložené, nevzťahuje uplynutie platnosti a sú k dispozícii pri každom otvorení našich webových stránok, možno ich odstrániť iba ručným vymazaním úložiska prehliadača (tento postup sa označuje aj ako vymazanie vyrovnávacej pamäte).

4. S kým zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sprístupníme svojim pridruženým spoločnostiam a obchodným partnerom a oni ich budú spracovávať na vyššie uvedené účely spôsobom uvedeným v popise súborov cookie. Vaše osobné údaje zdieľame aj so spracovateľmi, najmä poskytovateľmi služieb IT, ktorí majú zmluvne vymedzené možnosti, ako používať vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel než na poskytovanie služieb pre nás v súlade s platnými zmluvami o spracovaní údajov. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak k tomu dôjde, bude takýto prevod vychádzať zo štandardných zmluvných ustanovení schválených Európskou komisiou. Všeobecné znenie použitých štandardných zmluvných ustanovení možno nájsť v rôznych jazykoch na domovskej stránke Európskej komisie.

5. Vaše práva v súvislosti so spracovaním údajov, ktoré vykonávame

Pretože rešpektujeme vaše právo na súkromie, môžete sa rozhodnúť nepovoliť niektoré typy súborov cookie, ktoré nie sú z hľadiska funkčnosti našich webových stránok úplne nevyhnutné. Blokovanie niektorých kategórií sa však môže prejaviť na vašej skúsenosti s webom a službami, ktoré sme vám schopní ponúknuť. Ak si prajete spravovať svoje súbory cookie, môžete použiť našu stránku Nastavenia súborov cookie.

Nezabúdajte, že ak sa rozhodnete súbory cookie zakázať, niektoré časti našich stránok nemusia fungovať správne. Súbory cookie môžete spravovať aj pomocou nastavení prehliadača alebo týchto dvoch odkazov: (Digital Advertising Alliance) alebo Your Online Choices | EDAA . V takom prípade sa vaše voľby budú týkať celého internetu, nielen stránok volvocars.com. Ak chcete vyjadriť nesúhlas so sledovaním službou Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pokiaľ ide o spracovanie na marketingové a reklamné účely vykonávané pod spoločnou kontrolou, je hlavným kontaktným miestom pre záležitosti týkajúce sa uplatňovania práv dotknutej osoby spoločnosť Meta.

Ďalšie informácie o svojich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o ich uplatňovaní nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov zákazníkov.

6. Ako sa s nami skontaktovať

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Volvo Car Corporation
Poštová adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Švédsko
E-mailová adresa: dataprotection@volvocars.com    

7. Zmeny v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť postupy ochrany osobných údajov a aktualizovať a zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Preto odporúčame, aby ste toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov priebežne sledovali. Znenie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je aktuálne k dátumu uvedenému v hornej časti dokumentu. S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov platným v čase ich zhromaždenia, ak nezískame váš súhlas na to, aby sme s nimi pracovali inak.