Informačné oznámenie

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.

T.O.P. AUTO Slovakia a.s., právny subjekt z krajiny Slovensko s registračným číslom spoločnosti IČO 35874546 so sídlom na adrese Plynárenská 7/A, 821 09, Bratislava, ďalej označovaná ako „T.O.P. AUTO Slovakia a.s.“, „my“, „náš“, „naša“, „naše“ a „nás“, bude ako prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v súlade s nasledujúcimi postupmi.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame, aby sme vám poskytovali služby, informácie a marketingovú komunikáciu, ktoré od nás žiadate. Spracúvame aj prípadné odpovede a interakcie s digitálnou marketingovou komunikáciou, ktorú dostávate, aby sme vám poskytovali relevantnú kvalitnú marketingovú komunikáciu, ako aj na štatistické účely. Vaše osobné údaje môžeme používať na účely online a sociálneho profilovania, aby sme mohli vylepšovať našu marketingovú komunikáciu.

Ak ste vyjadrili súhlas s používaním súborov cookie, môžeme skombinovať vaše osobné údaje s vašim online správaním na našich webových lokalitách.

Odoslaním tejto žiadosti vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na základe vyššie uvedených informácií. Máte právo kedykoľvek zrušiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Zrušenie súhlasu adresujte priamo spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia a.s., použitím kontaktných údajov na emailovej adrese oou@topautoslovakia.sk.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté vybranému predajcovi, našim pobočkám a obchodným partnerom, ktorí ich spracujú na vyššie uvedené účely. V súvislosti s našimi obchodnými partnermi mimo EHP prenesieme vaše osobné údaje s ohľadom na štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou.

Okrem toho bude spoločnosť Volvo Cars spracúvať vaše osobné údaje na základe podmienok uvedených nižšie.

Vaše osobné údaje uchováme po dobu 5 rokov.

Ďalšie informácie o vašich právach v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov a kontaktné údaje na získanie ďalších informácií a podávanie sťažností posielajte na adresu oou@topautoslovakia.sk.

 

Volvo Cars

Spoločnosť Volvo Car Corporation, švédsky právny subjekt s registračným číslom spoločnosti 556074-3089 so sídlom na adrese Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Göteborg, Sweden, ďalej označovaná ako „Volvo Cars“, „my“, „náš“, „naša“, „naše“ a „nás“, bude ako prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v súlade s nasledujúcimi postupmi.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté miestnemu zástupcov uvedenému vyššie, ktorý ich spracuje. Ak ste vyjadrili súhlas s používaním súborov cookie, môžeme skombinovať vaše osobné údaje s vašim online správaním na našich webových lokalitách.

Vaše osobné údaje uchováme po dobu štyridsaťpäť (45) dní po ich sprístupnení miestnemu zástupcovi.

Ďalšie informácie o vašich právach v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov a kontaktné údaje na získanie ďalších informácií a podávanie sťažností, ako aj kontaktné údaje na pracovníka

zodpovedného za ochranu údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov