Bezpečnosť

Spoločnosť Volvo Cars je po dlhé desaťročia lídrom v oblasti bezpečnosti automobilov a vyhľadávanou značkou pre tých, ktorým záleží na svete, v ktorom žijeme, a aj na ľuďoch okolo nás. Naša technológia na vytvorenie bezpečného priestoru Safe Space Technology, ktorá zahŕňa všetky štandardné bezpečnostné funkcie vo vozidle Volvo, prispieva k tomu, aby ste boli v bezpečí a aby ste sa tak aj cítili.

Muž opierajúci sa o vozidlo Volvo a dve osoby kráčajúce vľavo.

Naším cieľom je propagovať bezpečné a inteligentné technologické riešenia v oblasti mobility, aby sme ochránili to, čo je pre ľudí v každodennom živote dôležité.

Staráme sa o bezpečnosť, aby pre vás bola jazda príjemným zážitkom

Technológia bezpečného priestoru

Technológia bezpečného priestoru

Pomocou priekopníckych technológií sa usilujeme o vytvorenie bezpečného priestoru vnútri vozidla aj okolo neho – pre vás, spolucestujúcich aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Technológia Safe Space na vytvorenie bezpečného priestoru zahŕňa všetky štandardné bezpečnostné systémy, ktorými sú vybavené vozidlá Volvo. Naším cieľom je, aby ste boli v bezpečí a bezpečne sa aj cítili. Volvo EX90, prvý model z našej novej generácie vozidiel, bude vybavené technológiou Safe Space na vytvorenie bezpečného priestoru s využitím laserového senzora lidar – optického zariadenia, ktoré prostredníctvom odrazeného svetla meria pri vysokom rozlíšení vzdialenosť, rýchlosť a tvar predmetov.

Náš najslávnejší bezpečnostný systém

Náš najslávnejší bezpečnostný systém

V roku 1959 zaviedol inžinier Nils Bohlin zo spoločnosti Volvo Cars v našich vozidlách trojbodové bezpečnostné pásy. Išlo o jeden z najdôležitejších vynálezov v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy, ktorý doteraz zachránil vyše jeden milión životov.

Výskum založený na údajoch

Výskum založený na údajoch

Od 70. rokov minulého storočia sme analyzovali skutočné dopravné nehody viac než 43 000 vozidiel, v ktorých figurovalo približne 72 000 ľudí. Na základe získaných údajov sme vyvinuli systémy a funkcie, ktoré významným spôsobom ovplyvnili bezpečnosť automobilov.

Žiadne dopravné nehody

Základom na vytvorenie novej úrovne bezpečnosti sú vyspelé technológie. Preto sa neustále usilujeme zvyšovať úroveň bezpečnosti s dôrazom na našu novú víziu, ktorou je dosiahnutie stavu, keď už nebude k dopravným nehodám dochádzať.

Digitálna ilustrácia siluety vozidla, osoby a ďalších predmetov.

Nikdy sa neprestaneme učiť nové veci…

Muž riadiaci vozidlo pozorne sleduje cestu pred sebou.
Vývoj v oblasti bezpečnosti

Očakávame, že náš systém na predchádzanie kolíziám, ktorý v sebe zlučuje najmodernejší hardvér a softvér, prispeje k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti vnútri a aj mimo našich budúcich vozidiel.

Záber s dlhou expozíciou znázorňujúci stopu červených koncových svetiel na zľadovatenej ceste.
Na ceste k autonómnemu riadeniu

Ďalší míľnik v oblasti zvyšovania bezpečnosti súvisí s vývojom technológie autonómneho riadenia bez nutnosti dohľadu vodiča. Naše tradície v oblasti bezpečnosti a vízia nulového počtu dopravných nehôd nás inšpirujú k urýchleniu tohto vývoja.

Bezpečnostné prvky spoločnosti Volvo Cars dopĺňajú postupy bezpečnej jazdy a ich účelom nie je umožniť alebo povzbudzovať nepozornú, agresívnu alebo inak nebezpečnú alebo nelegálnu jazdu. V konečnom dôsledku je za bezpečnú prevádzku vozidla vždy zodpovedný vodič. Popísané funkcie môžu byť voliteľné a dostupnosť sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.