Довідка з розпізнавання голосу

Функції допомоги дозволяють ознайомитися з системою розпізнавати голосу та дати системі можливість налаштуватися до вашого голосу і особливостям вимови.
  • Голосові інструкції: Функція, що допоможе вам познайомитися з системою та процедурою надавання команд.
  • Голосове навчання: Функція, що запускає систему розпізнавання голосу в режимі навчання розпізнавання вашого голосу та акценту. Функція надає можливість "навчити" розпізнавати голос одного користувача.
  • Стислі інструкції: Функція читає вголос короткі інструкції про роботу системи.

 Примітка

Інструкції до функції розпізнавання голосу можна запустити тільки якщо автомобіль припаркований.

Голосові інструкції

Інструкції можна запустити на звичайному екрані MY CAR шляхом натискання OK/MENU і обрання SettingsVoice control settingsTutorial.

Інструкції розподіляються на 3 уроки, що у сукупності займають, приблизно, 5 хвилин. Система розпочинає з першого уроку. Щоб пропустити урок і перейти до наступного, натисніть P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right. Поверніться до попереднього уроку, натискаючи P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left.

Завершіть інструкції натисканням EXIT.

Голосова адаптація

Система виводить на екран низку фраз для промовляння. Голосову адаптацію можна запустити на звичайному екрані MY CAR шляхом натискання OK/MENU і обрання SettingsVoice control settingsSpeaker adaptation.

Після завершення адаптації не забудьте обрати профіль Trained user тут: User setting.

Зауважте, що якщо обирається інша мовна опція функції розпізнавання голосу, необхідно провести нове голосове навчання системи.

Стислі інструкції

Система читає вголос стислі інструкції з розпізнавання голосу. Інструкції запускаються, коли ви натискаєте кнопку розпізнавання голосу та промовляєте "Стислі інструкції".