Розпізнавання голосу - швидкі команди

Розпізнавання голосу може здійснюватися за допомогою кількох попередньо визначених швидких команд.

Швидкі команди мультимедійної системи та телефону можна знайти на звичайному екрані MY CAR шляхом натискання OK/MENU, обрання SettingsVoice control settingsCommand listGlobal commands, Phone commands, Media commands, Radio commands та Navigation commands*.

Текст довідки до кожної команди пояснює, чи можна використовувати команду для всіх джерел, чи її можна використовувати тільки для одного джерела.

  1. * Додаткове обладнання/аксесуар.