Посібник з експлуатації та довкілля

Целюлоза для друку посібника з експлуатації виробляється з лісів, сертифікованих Радою лісового господарства (FSC)®, чи інших контрольованих джерел.

Символ FSC® означає, що целюлоза для виробництва паперу, на якому надруковано посібник з експлуатації, була вироблена з лісів, сертифікованих FSC®, або інших контрольованих джерел.

P1-P2-P3-11w46-Logotyp för Mixed sources, FSC-certifiering

Пов'язані документи