Інтернет-мапа1 - меню прокручування

У режимі прокручування зображення мапи пересувається за допомогою кнопок з цифрами на центральній консолі.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI
Режим прокручування з курсором2.

Щоб увімкнути режим прокручування в звичайному режимі мапи

  • Натисніть одну з кнопок з цифрами 0-9.

Щоб прокручувати

  • Натисніть одну з кнопок з цифрами 1-2-3-4-6-7-8-9 - на полях відображується стрілка, а також цифра, яку слід використовувати, щоб пересунути мапу в бажаному напрямку.

Щоб змінити масштаб

  • Повертайте регулятор TUNE.

Кнопка "5"

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Натискання кнопки з цифрою 5 в режимі прокручування центрує мапу навколо поточного розташування авто.

Щоб вийти з режиму прокручування

  • Натисніть EXIT чи NAV.

Курсор

P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI-information

Натисніть OK один раз, щоб вивести на екран меню для точки на мапі, позначеної центром курсора:

  • Set single destination - видаляє будь-які попередні пункти призначення в списку зупинок і розпочинає супроводження за мапою.
  • POI information - відображує назву й адресу на екрані для РОІ, що найближче розташоване до курсора. Детальніше про РОІ, див. Інтернет-мапа1 - символи визначних місць (POI) .
  • Information - відображує інформацію, наявну про обране розташування.
  • Save - дозволяє вам зберігати обрану інформацію в пам'яті.
  1. 1 Стосується певних ринків.
  2. 2 Оберіть чи слід відображати позицію курсора з назвою або координатами GPS, див. опції мапи.