Використання покажчиків поворотів

Покажчики поворотів автомобіля вмикаються за допомогою лівого перемикача на кермовій колонці. Лампи покажчиків поворотів блимають три рази або постійно в залежності від того, наскільки сильно був перемішений вгору або вниз перемикач.
P5/P6-2222-Turn signals
Покажчики повороту.

Ввімкнення на короткий час

P5-Icon red arrow 1Перемістіть перемикач на кермовій колонці вгору або вниз у перше положення і відпустіть його. Лампи покажчиків поворотів блимають три рази.

 Примітка

Це автоматичне блимання можна зупинити, перемикаючи вимикач у зворотньому напрямку.

Ввімкнення на тривалий час

P5-Icon red arrow 2Перемістіть перемикач на кермовій колонці вгору або вниз у кінцеве положення.

Перемикач на колонці кермового керування залишається в цьому положенні і переміщується у вихідне положення вручну, або автоматично, у відповідності з рухом кермового колеса.

 Примітка

Якщо символ покажчиків поворотів на дисплеї водія блимає швидше ніж зазвичай, див. повідомлення на дисплеї водія.