Регулювання температури для заднього сидіння*

Для кліматичних зон заднього сидіння можна задати бажану температуру.

Регулювання температури зони заднього сидіння з переднього сидіння

P5P6-22w22-iCup-Climate icon
Відкрийте кліматичну сторінку на центральному дисплеї, натискаючи символ в центрі кліматичного рядка.
Оберіть вкладку Задні.
Торкніться стрілок збоку індикації температури, щоб збільшити чи зменшити температуру.
Температура змінюється і кнопка відображує налаштовану температуру.

Регулювання температури зони заднього сидіння із заднього сидіння

Натисніть кнопку розблокування на кліматичній панелі тунельної консолі, щоб дістатися елементів керування.
P5-1717–Climate–Rear climate controls temperature
Регулювання температури на кліматичній панелі на задній частині тунельної консолі.
Натискайте ліву чи праву кнопки </> на кліматичній панелі тунельної консолі, щоб поступово знизити або підвищити температуру.
Температура змінюється, а на екрані кліматичної панелі відображується обрана температура.

 Примітка

Не слід встановлювати температуру вищу або нижчу за очікувану для прискорення нагріву або охолодження.
  1. * Додаткове обладнання/аксесуар.