Регулювання температури для переднього сидіння

Температуру можна задати в градусах для кліматичних зон1 передніх сидінь.
Торкніться кнопки температури посередині нижньої частини центрального дисплея, щоб відкрити цей пункт налаштування.2
Торкніться стрілок збоку індикації температури, щоб збільшити чи зменшити температуру. Також є можливість торкатися безпосередньо стрілок, без дотику спочатку до кнопки температури, коли температура зон синхронізована.
Температура змінюється і кнопка показує налаштовану температуру.

 Примітка

Не слід встановлювати температуру вищу або нижчу за очікувану для прискорення нагріву або охолодження.
  1. 1 Для кліматичної системи з 2-ма зонами температура задається і для заднього сидіння.
  2. 2 Якщо синхронізацію температури було вимкнено, поточна температура відображується як з боку водія, так і з боку пасажира.