Замикання та відмикання без ключа*

З функцією замикання та відмикання без ключа достатньо торкнутися сенсорних поверхонь на ручці дверцят, щоб замкнути або відімкнути авто. При цьому ключ має перебувати поблизу автомобіля.

 Примітка

Один з ключів автомобіля має перебувати в межах радіусу дії для замикання та відмикання авто.
P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1Сенсорна заглибина для замикання
  2. P5-Icon red circle 2Сенсорна поверхня для відмикання

 Примітка

Пам'ятайте, система може бути активована під час миття автомобіля, якщо автомобіль при цьому знаходиться в зоні дії ключа.

Замикання без ключа

Ви можете активувати функцію замикання без ключа дотиком до ручки автомобіля, коли він повністю закритий.

Коли двері багажника відчинені, ви також можете замикати автомобіль за допомогою ручок на бокових дверцятах. У такому випадку двері багажника замикаються після використання.

Торкніться позначеної поверхні на зовнішній поверхні ручки дверцят після закриття дверцят.

Ви також можете замикати авто, використовуючи функцію замикання без ключа. Для цього торкніться кнопки P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button на нижній кромці дверей багажника і закрийте двері.

Індикатор замка на панелі приладів починає блимати, на підтвердження того, що автомобіль замкнений.

Закриття вікон функцією замикання без ключа

Щоб одночасно закрити всі бокові вікна та панорамний дах*, утримуйте палець на сенсорній заглибині на зовнішній поверхні ручки дверцят до закриття всіх вікон.

Замикання з відкритими дверима багажного відділення

Якщо автомобіль було замкнуто, коли двері багажника залишаються відкритими, пересвідчіться перед їх закриттям у тому, що ключ не залишився в багажному відділенні.

 Примітка

Якщо система розпізнає ключ всередині автомобіля, двері багажника не замкнуться під час закриття.

Відмикання без ключа

Візьміться за ручку дверцят або ж злегка натисніть на покриту гумою натискну панель під ручкою дверей багажного відділення, щоб відімкнути автомобіль.

Індикатор замка на панелі приладів перестає блимати, це означає, що автомобіль відімкнутий.

Автоматичне повторне замикання

Якщо жодні з дверцят автомобіля не відкривалися в межах 2 хвилин після відмикання, він буде знову замкнений автоматично. Ця функція обмежує ризик ненавмисного залишення автомобіля незамкнутим.

  1. * Додаткове обладнання/аксесуар.