Підключення до Інтернету по Wi-Fi

За необхідності автомобіль може підключатися до мережі Wi-Fi.

Якщо автомобіль, наприклад, припарковано поруч із будинком з мережею Wi-Fi, або якщо ви використовуєте мобільний телефон у режимі точки доступу до Інтернету, автомобіль можна підключити до мережі.

Якщо ви роздаєте Інтернет з мобільного телефону, не забудьте спочатку увімкнути спільний доступ до Інтернету на телефоні.

Щоб підключити автомобіль до мережі Wi-Fi:
Перейдіть в налаштування iCup-2037-Settings symbol внизу центрального дисплея, потім торкніться Зв'язок.
Торкніться пункту Wi-Fi, щоб вивести на екран доступні мережі. Допускається підключення не до всіх мереж. Якщо мережа, до якої ви хочете підключитися, не має списку доступних мереж, див. наведену нижче інформацію.
Виберіть бажану мережу, введіть пароль і підключіться до мережі.

 Примітка

Нижче наведені виявлені вимоги доступності використання точок доступу Wi-Fi для Android:

 • WPA2 з паролем (CCMP).
  • Пароль є обов'язковим.
 • Не дозволяється / неможливо:
  • Мережа без шифрування (відкрита мережа).
  • WPA3.
  • WEP.
  • WPA (з TKIP).
  • маршрутизатори з WPS (Wi-Fi Protected Setup). Також можливо зі з'єднанням WPA2 (на більшості побутових маршрутизаторів WPS увімкнено). Якщо на вашому домашньому маршрутизаторі функція WPS увімкнена, він не буде доступний через обмежений рівень захисту в управлінні доступом WPS. Щоб підключитися до мережі WPA2 з WPS, відключіть WPS на маршрутизаторі.