Навігація* - маршрутний лист

Упорядкуйте маршрутний лист і розпочніть супроводження для навігації до бажаного пункту призначення.

Маршрутний лист створюється після збереження пункту призначення. Система може обробляти один маршрутний лист за один раз, при цьому максимальна кількість проміжних зупинок - 4.

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-1
Для активації маршрутного листа слід зазначити пункт призначення.
На звичайному екрані джерела навігації натисніть OK/MENU і оберіть Itinerary.

Якщо в маршрутному листі має бути проміжний пункт призначення, оберіть Add another waypoint.

До маршрутного листа можна додавати не більше 4 проміжних зупинок. Їх порядок можна редагувати, див. розділ "Редагування маршрутного листа" нижче.

Якщо необхідно отримати інформацію про проміжну зупинку, виділіть відповідну зупинку, натисніть OK/MENU і оберіть Information.
Оберіть Start guidance.
Поточний маршрутний лист активується і розпочинається супроводження, якщо тільки ввімкнено функцію Маршрутних підказок.
Якщо функцію маршрутних підказок увімкнено, оберіть маршрут.
Поточний маршрутний лист вмикається і розпочинається супроводження.

Зупинка супроводження

На звичайному екрані джерела навігації натисніть NAV і оберіть Cancel guidance.
Супроводження переривається.

Відновити супроводження

На звичайному екрані джерела навігації натисніть NAV і оберіть Resume guidance.
Супроводження відновлюється з того місця, де воно було перерване.

Редагування маршрутного листа

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-2
Виділіть проміжну зупинку і підтвердіть за допомогою OK/MENU.

Оберіть, що слід відредагувати і виконайте зміни:

  • Delete - видаляє проміжний пункт призначення.
  • Move in list - змінює порядок в маршрутному листі (див. наступний заголовок).
  • Save - зберігає проміжний пункт призначення.

Змінити порядок проміжних зупинок

Оберіть проміжну зупинку, яку ви хочете перемістити і підтвердіть за допомогою OK/MENU.
На екран виводиться спливне меню.
Виділіть Move in list і підтвердіть за допомогою OK/MENU.
Повертайте TUNE, щоб пересунути проміжну зупинку вгору/вниз у списку.
Після досягнення бажаної позиції в списку, підтвердіть за допомогою OK/MENU.

Видалення маршрутного листа

На звичайному екрані джерела навігації натисніть NAV і виберіть ItineraryClear itinerary.
Поточний маршрут, разом з усіма проміжними зупинками, видаляється.
  1. * Додаткове обладнання/аксесуар.