Розпізнавання голосу - налаштування

Можна провести налаштування декількох параметрів системи розпізнавання голосу.
  • Налаштування користувача - голосовий профіль можна встановити на звичайному екрані MY CAR шляхом натискання OK/MENU і обрання SettingsVoice control settingsUser setting. Оберіть Default або Trained user. Trained user можна обрати тільки якщо було виконано голосове навчання системи.
  • Швидкість синтетичного голосу - швидкість читання динамічного (не записаного) голосу функції текст-мовлення можна змінити на звичайному екрані MY CAR шляхом натискання OK/MENU і обрання SettingsVoice control settingsRead out speed. Оберіть Fast, Medium та Slow.
  • Гучність системи розпізнавання голосу - гучність системи розпізнавання голосу можна змінити, натискаючи на кнопку SOUND, повертанням TUNE або Voice control volume та натисканням OK/MENU. Відрегулюйте гучність голосу, повертаючи TUNE і збережіть налаштування за допомогою OK/MENU.