Автоматичне регулювання клімату

У випадку з автоматичним регулюванням кліматичних налаштувань, декілька функцій контролюються автоматично системою клімат-контролю.
P5-1507–Climate–Button AUTO
Кнопка авторегулювання на кліматичній сторінці.
Відкрийте сторінку керування кліматичною системою на центральному дисплеї.
Коротко натисніть або ж натисніть і утримуйте AUTO.

Авторегуляція кліматичної системи вмикається/вимикається, кнопка, відповідно, засвічується/гасне.

Авторегулювання автоматично контролює рециркуляцію, кондиціонування та розподіл повітря.

Рівень потужності вентилятора та температура змінюються відповідно до того, кнопка була натиснута і відпущена чи натиснута і утримувана:
  • Коротке натискання - повернення до попередніх налаштувань.
  • Довге натискання - зміна до налаштувань за замовчуванням (рівень 3 та 22°C/72°F).