Використання клавіатури на центральному дисплеї

Клавіатура на центральному дисплеї дозволяє вводити інформацію за допомогою кнопок. Також можна "вписувати" літери і символи "від руки".

Введення значень з клавіатури

За допомогою клавіатури можна вводити символи, літери і цифри, наприклад, писати SMS-повідомлення, перебуваючи в авто, вводити паролі або здійснювати пошук статей у цифровому посібнику з експлуатації.

Клавіатура відображується тільки коли на екрані можна вводити текстову інформацію.

P5-1507-Keypad layout
На малюнку наведений огляд деяких кнопок, що можуть знаходитись на клавіатурі. Зовнішній вигляд залежить від налаштувань мови та контексту, у якому використовується клавіатура.
 1. P5-Icon red circle 1Рядок пропонованих слів або слів системи Pinyin1. Слова-підказки відображаються і оновлюються у міру введення нових букв. Для переміщення між словами-підказками використовуються кнопки з лівою чи правою стрілками. Торкніться слова-підказки, щоб вибрати його. Зауважте, що ця функція не підтримується для деяких мов. Якщо функція недоступна, рядок не відображується на клавіатурі.
 2. P5-Icon red circle 2Символи, доступні на клавіатурі, залежать від вибору мови (див. пункт 7). Торкніться символу, щоб ввести його.
 3. P5-Icon red circle 3Кнопка працює по-різному, залежно від контексту, у якому використовується клавіатура. Наприклад, її можна використовувати для введення @ та .com, або для створення нового рядку.
 4. P5-Icon red circle 4Ховає клавіатуру. Якщо це неможливо, кнопка не відображується.
 5. P5-Icon red circle 5Використовується для введення слів великими літерами. Натисніть ще раз, щоб ввести одну велику літеру та продовжити введення літерами нижнього регістру. Після ще одного натискання всі літери будуть великими. Наступне натискання перемикає клавіатуру на літери нижнього регістру. У цьому режимі перші літери після крапки, знаку оклику або знаку питання будуть великими. Великою також буде перша літера в текстовому полі. У текстових полях, що відповідають іменам або адресам, кожне слово вводиться з великої літери автоматично. У текстових полях, призначених для паролів, веб-адрес або адрес електронної пошти, всі літери за замовчуванням вводяться в нижньому регістрі, якщо користувач не зробив інших налаштувань.
 6. P5-Icon red circle 6Введення номеру. При цьому відображується клавіатура з цифрами (2). Натисніть P5-1507-Keypad_button_go back to letters, що відображується в цифровому режимі замість P5-1507-Keypad_button_go back to numbers, щоб повернутися до літерної клавіатури, або P5-1507-Keypad_button_symbols, щоб відкрити клавіатуру зі спеціальними символами.
 7. P5-Icon red circle 7Змінює мову введення тексту, наприклад, UK. Доступні символи та слова-підказки (1) змінюються в залежності від обраної мови. Натисніть, щоб відкрити список мов, та торкніться мови, що має використовуватись. Щоб додати додаткові мови до клавіатури, див. розділ "Зміна мови клавіатури".
 8. P5-Icon red circle 8Пробіл.
 9. P5-Icon red circle 9Видаляє введений текст. Натисніть коротко, щоб видалити один символ. Зачекайте трохи перед наступним натисканням, щоб видалити наступний символ, тощо.
 10. P5-Icon red circle 10Змінює режим клавіатури для запису літер та символів вручну. Детальніше читайте в розділі "Запис символів/літер вручну на екрані".

Натисніть кнопку підтвердження над клавіатурою (не зображено на малюнку), щоб підтвердити введений текст. Зовнішній вигляд кнопки відрізняється в залежності від контексту.

Зміна мови клавіатури

Щоб мати змогу перемикати клавіатуру на різні мови, спочатку потрібно додати відповідні мови в розділі Настройки.

Додавання/видалення мов у налаштуваннях

Клавіатура автоматично перемикається на ту саму мову, що й мова системи. Мову клавіатури можна змінити вручну незалежно від мови системи.
Натисніть Настройки на верхній панелі.
Натисніть кнопку СистемаВарианты клавиатуры.
Оберіть одну або більше мов зі списку.
Після цього можна перемикатися з однієї вибраної мови на іншу безпосередньо з клавіатури.

Якщо в Настройки не обрано жодної мови, клавіатура використовує системну мову автомобіля; див. розділ "Зміна системних налаштувань на сторінці налаштувань".

Перемикання мов клавіатури

P5-1507-Keypad change language

Коли в меню Настройки вибрано кілька мов, кнопка клавіатури (відображається під номером 7 в ілюстрації вище) використовується для перемикання з однієї мови на іншу.

Для зміни мови клавіатури:
Натисніть та утримуйте кнопку (див. малюнок вище).
При цьому відкриється список.
Оберіть потрібну мову. Якщо в Настройки було обрано більше ніж чотири мови, їх можна прокручувати у списку за допомогою клавіатури.
Клавіатура налаштована для обраної мови, змінюються також і слова-підказки.

Варіанти літер або символів

P5-1507-Keypad special characters
Щоб ввести варіант літери/символу, наприклад, é або è:
Натисніть та утримуйте літеру/символ.
При цьому відкриється вікно з можливими варіантами літери/символу.
Натисніть потрібний варіант. Якщо не обрано жодного варіанту, будуть введені оригінальні літера/символ.

Запис символів вручну на екрані

P5-1507-Keypad layout handwrite
 1. P5-Icon red circle 1Зона для запису літер/символів.
 2. P5-Icon red circle 2Текстове поле, де введення літер/символів відбувається після їх запису на екрані.
 3. P5-Icon red circle 3Запропоновані літери/символи. Список може прокручуватись.
 4. P5-Icon red circle 4Пробіл.
 5. P5-Icon red circle 5Видалити введений текст. Натисніть коротко, щоб видалити одну літеру/символ. Зачекайте трохи перед наступним натисканням, щоб видалити наступну літеру/символ, тощо.
 6. P5-Icon red circle 6Повернутися до клавіатури для введення звичайних символів.
 7. P5-Icon red circle 7Приховати клавіатуру. Якщо це неможливо, кнопка не відображується.
 8. P5-Icon red circle 8Змінити мову введення тексту.

Рукописне введення символів/літер

Запишіть символ/літеру в зоні для рукописних літер (1).
При цьому відображується список варіантів символів або літер (3). Найбільш вірогідний варіант буде знаходитись у верхній частині списку.
Через деякий час введіть символ/літеру.
Вводиться символ/літера з верхньої частини списку. Також можна обирати різні символи, натискаючи потрібні символи/літери у списку.

Видалення/зміна символу/літери, що записані вручну

P5-1507-Keypad_erase_handwriting
Щоб видалити всі символи у текстовому полі (2), проведіть пальцем по полю для рукописного введення (1).

Існує кілька можливостей для видалення/зміни символів/літер.

 • Оберіть потрібну літеру у списку (3).
 • Натисніть кнопку видалення тексту (5), щоб видалити літеру, та почніть знову.
 • Проведіть пальцем по горизонталі справа наліво2 по області для введення рукописних літер (1). Щоб видалити кілька літер, проведіть пальцем по цій області кілька разів.
 • Натискання Х в текстовому полі (2) веде до видалення всього введеного тексту.

Зміна рядку у вільному текстовому полі для запису вручну.

P5-1507-Keypad_new row
Щоб перейти на інший рядок вручну, намалюйте зображений вище символ у полі для рукописного введення3.
 1. 1 Це стосується випадку, коли вибрано клавіатуру для японської, китайської або тайванської мови.
 2. 2 Щоб відкрити клавіатуру з арабською абеткою, проведіть по екрану у зворотньому напрямку. Проведення по екрану справа наліво вставляє проміжок.
 3. 3 В арабських клавіатурах: намалюйте такий самий символ, але обернений.