Увімкнення/вимкнення функції приватного замикання

Відділення для рукавичок можна замикати - так звана функція приватного замикання - якою можна скористатися, наприклад, коли авто відвозиться для технічного обслуговування, залишається в готелі або подібних місцях.

 Примітка

Для активації функції приватного замикання електрична система авто має перебувати принаймні в положенні I.

Увімкнення функції приватного замикання

Функція може вмикатися зі сторінки функцій або сторінки налаштувань:

  • Натисніть кнопку Private Locking на сторінці функцій центрального дисплея.
  • Натисніть Настройки на сторінці верхньої панелі центрального дисплея. Натисніть My CarЗапирание. Оберіть Private Locking.
З'явиться спливне вікно.

 Примітка

Під час першого використання функції слід обрати код безпеки. Код безпеки можна використовувати для вимкнення усіх раніше введених PIN-кодів. Зберігайте код безпеки у безпечному місці.

 Примітка

Якщо функція приватного замикання ввімкнена, і автомобіль відімкнений за допомогою Volvo On Call* або ж мобільним додатком Volvo On Call*, функція приватного замикання буде також вимкнена автоматично.
Введіть код, який ви будете використовувати для відімкнення відділення для рукавичок після замикання і торкніться Подтвердить.
Відділення для рукавичок і двері багажного відділення замикаються. Замикання підтверджується зеленим індикатором в кнопці на сторінці функцій, а також позначкою в полі приватного замикання на сторінці налаштувань.

Вимкнення функції приватного замикання

Функція може вимикатися зі сторінки функцій або сторінки налаштувань:

  • Натисніть кнопку Private Locking на сторінці функцій центрального дисплея.
  • Натисніть Настройки на сторінці верхньої панелі центрального дисплея. Натисніть My CarЗапирание. Оберіть Private Locking.
З'явиться спливне вікно.
Введіть код, який використовувався для замикання і торкніться Подтвердить.
Відділення для рукавичок і двері багажного відділення відмикаються. Відмикання підтверджується погаслим зеленим індикатором в кнопці на сторінці функцій, позначка в полі приватного замикання на сторінці налаштувань також зникає.
  1. * Додаткове обладнання/аксесуар.