Проміжні зупинки і маршрут

Навігація* - маршрутний лист

Оновлено 7/23/2018

Упорядкуйте маршрутний лист і розпочніть супроводження для навігації до бажаного пункту призначення.

Маршрутний лист створюється після збереження пункту призначення. Система може обробляти один маршрутний лист за один раз, при цьому максимальна кількість проміжних зупинок - 4.

            

Для активації маршрутного листа слід зазначити пункт призначення.

На звичайному екрані джерела навігації натисніть OK/MENU і оберіть Itinerary.

Якщо в маршрутному листі має бути проміжний пункт призначення, оберіть Add another waypoint.

До маршрутного листа можна додавати не більше 4 проміжних зупинок. Їх порядок можна редагувати, див. розділ "Редагування маршрутного листа" нижче.

Якщо необхідно отримати інформацію про проміжну зупинку, виділіть відповідну зупинку, натисніть OK/MENU і оберіть Information.

Оберіть Start guidance.

Поточний маршрутний лист активується і розпочинається супроводження, якщо тільки ввімкнено функцію Маршрутних підказок.

Якщо функцію маршрутних підказок увімкнено, оберіть маршрут.

Поточний маршрутний лист вмикається і розпочинається супроводження.

Зупинка супроводження

На звичайному екрані джерела навігації натисніть NAV і оберіть Cancel guidance.

Супроводження переривається.

Відновити супроводження

На звичайному екрані джерела навігації натисніть NAV і оберіть Resume guidance.

Супроводження відновлюється з того місця, де воно було перерване.

Редагування маршрутного листа

Виділіть проміжну зупинку і підтвердіть за допомогою OK/MENU.

Оберіть, що слід відредагувати і виконайте зміни:

  • Delete - видаляє проміжний пункт призначення.
  • Move in list - змінює порядок в маршрутному листі (див. наступний заголовок).
  • Save - зберігає проміжний пункт призначення.

Змінити порядок проміжних зупинок

Оберіть проміжну зупинку, яку ви хочете перемістити і підтвердіть за допомогою OK/MENU.

Виділіть Move in list і підтвердіть за допомогою OK/MENU.

Повертайте TUNE, щоб пересунути проміжну зупинку вгору/вниз у списку. Після досягнення бажаної позиції в списку, підтвердіть за допомогою OK/MENU.

Видалення маршрутного листа

На звичайному екрані джерела навігації натисніть NAV і виберіть ItineraryClear itinerary.

Поточний маршрут, разом з усіма проміжними зупинками, видаляється.


Це допомогло?