XC60

Thiết kế XC60 của bạn

Năng động, tinh tế và thông minh hơn bao giờ hết. Chiếc SUV cỡ trung của xứ Scandinavia này mang đến trải nghiệm kết nối trên mọi cung đường.

Năng động, tinh tế và thông minh hơn bao giờ hết. Chiếc SUV cỡ trung của xứ Scandinavia này mang đến trải nghiệm kết nối trên mọi cung đường.

Cuộn để bắt đầu
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY23_2217/246/exterior-v2/83/70700/RC2000/R18B/TC05/_/2G03/TP02/_/JT02/GR03/T102/TJ01/NP02/TM02/_/_/EV02/JB0C/T21C/LF01/_/VP07/_/FH01/T006/_/_/_/default.jpg?market=vn&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Cấp độ của bạn

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY23_2217/246/exterior-v2/83/70700/RC2000/R18B/TC05/_/2G03/TP02/_/JT02/GR03/T102/TJ01/NP02/TM02/_/_/EV02/JB0C/T21C/LF01/_/VP07/_/FH01/T006/_/_/_/default.jpg?market=vn&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Ultimate

Trải nghiệm mức trang thiết bị cao nhất mang lại sự thoải mái tối ưu với phong cách vùng Scandinavia nổi bật và khả năng kết nối nâng cao.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lýHình ảnh và thông tin trên trang web này chỉ mang tính tham khảo và không phải là thông tin xác thực thông số kỹ thuật hay tính năng chính xác của sản phẩm. Vui lòng xác nhận thông tin và tính năng chính xác với đại lý Volvo của bạn.