XC60

Xem lại của bạn

Sau khi xem lại thiết kế, bạn sẽ xác nhận và gửi yêu cầu đến đại lý của bạn.

1/0

 

 

 

 

 

Lưu và chia sẻ

Tải xuống và in

Mua xe

Thiết kế của bạn

Cấp độ trang bị

Hệ thống truyền động

You won’t be charged at this stage. Your offer will be valid for 14 days from the time your request is submitted.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lýHình ảnh và thông tin trên trang web này chỉ mang tính tham khảo và không phải là thông tin xác thực thông số kỹ thuật hay tính năng chính xác của sản phẩm. Vui lòng xác nhận thông tin và tính năng chính xác với đại lý Volvo của bạn.