Chúng tôi là ai

Chúng tôi bắt đầu chế tạo xe vào năm 1927 vì chúng tôi tin rằng ngoài kia, không có ai sản xuất ra những chiếc xe đủ mạnh mẽ hoặc đủ an toàn để chạy trên đường phố tại Thụy Điển. Tìm hiểu thêm về các mẫu xe và cột mốc phát triển chính qua các năm của chúng tôi.

Những chiếc xe biểu tượng

Khám phá một số mẫu xem mang tính biểu tượng nhất của Volvo. Từ lần ra mắt chiếc xe đầu tiên vào năm 1927 cho đến những mẫu xe gần đây nhất của chúng tôi.

Lịch sử công ty chúng tôi

Dây an toàn màu xám, với dòng chữ "Since 1959" khắc trên khóa cài.

Hàng thập kỷ cải tiến về độ an toàn

Kể từ khi thành lập vào năm 1927, chúng tôi vẫn luôn đặt yếu tố con người lên trên hết khi thiết kế xe. Khám phá những cải tiến quan trọng nhất của chúng tôi về an toàn trong suốt những năm qua.

Trái Đất nhìn từ vũ trụ.

Di sản của sự bền vững

Chúng tôi đã nỗ lực trong nhiều năm để giảm thiểu tác động của mình đến môi trường. Khám phá một số biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện từ trước đến nay.