top-image

Ochrana soukromí

Směrnice pro soukromí na internetu - Volvo Car Corporation

 

My ve firmě Volvo Car Corporation (Volvo) respektujeme a chráníme osobní integritu každého, kdo navštíví naše internetové stránky. Informace o vás budou použity v první řadě tak, abychom vám mohli odpovědět na to, na co jste se ptali, a v druhé řadě za účelem zlepšení toho, co dodáváme, a našich služeb. Tak také činíme s použitím informací vhodným způsobem.

 

Shromážděné údaje nebudou vydány nikomu mimo firmu Volvo Car Corporation, naše prodejce nebo jiné partnery, kteří vám poskytují servis v našem zastoupení. S údaji bude zacházeno v souladu s příslušnou legislativou se zřetelem na ochranu osobních dat, a mohou být nejprve uloženy nebo zpracovány, v rámci nebo vně Evropské unie, kdekoli na světě.

 

Máte nezávislé právo zjistit, jaké informace jsou o vás shromažďovány a dle potřeby toto korigovat; máte také právo požádat o to, abychom tyto informace nepoužívali. Uděláme vše, co je prakticky možné, abychom respektovali vaše přání. Vezměte na vědomí, že zvláštní legislativa v určitých oblastech, jako jsou zabezpečení a finance, nám může zabraňovat v dodávání určitých informací.

 

Jaké výhody mi přináší to, že Volvo shromažďuje o mě informace?

Na základě těchto informací může společnost Volvo:

 

1. Usnadnit Vám používání těchto stránek, tím že nebudete muset informace vkládat vícekrát než jednou.
2. Poskytovat informace rychleji.
3. Vytvořit obsah, který pro Vás bude relevantní.
4. Rychlé vyhledávání dostupných služeb a informací od Volva.
5. Použít informace pro vylepšení těchto stránek.
6. Vyhodnocovat všeobecné trendy na na stránkách a jejich použití.
7. Upozornit Vás na nové produkty, speciální nabídky, aktuální informace a další nové služby, které společnost Volvo pokládá pro Vás za důležité. Pokud jste nám dali svolení, mohli bychom zmocnit jiné společnosti, aby vás kontaktovaly přímo.

 

Jaké informace mohou být shromažďovaný na webových stránkách společnosti Volvo?

Ve společnosti Volvo se snažíme, abyste své osobní informace měli maximálně pod kontrolou. Obecně můžete navštívit Volvo na internetové stránce, aniž byste nám museli sdělit, kdo jste nebo nám museli odhalit nějaké další osobní údaje. Jsou ale situace, kdy od vás můžeme nějaké údaje potřebovat, jako např. vaše jméno a adresu. Naším záměrem je vás dříve uvědomit, než o vás začneme shromažďovat údaje na internetu.

Budeme shromažďovat pouze ty osobní údaje, které jste zadali při registraci na internetu.

 

Dokonce ještě před vaší registrací budeme o vás shromažďovat anonymní údaje, jak jste používali internetovou stránku. Toto je běžná standardní procedura pro jakoukoli internetovou stránku. Shromážděné údaje vás osobně neidentifikují, ale mohou být pro nás užitečné pro účely marketingu nebo pro zlepšování služeb, které nabízíme.

 

Pokud se rozhodnete poskytnout firmě Volvo prostřednictvím internetu osobní údaje, které bychom mohli potřebovat, např. pro dopisování si s vámi, pro zpracování objednávky nebo abychom vám poskytli předplatné, je naším záměrem uvědomit vás, jak budeme takové údaje používat. Pokud nám sdělíte, že si nepřejete, aby byly tyto údaje použity pro další kontakt s vámi, budeme vaše přání respektovat.

 

Jak bude Volvo shromažďovat a ukládat tyto informace?

Stránka může shromažďovat údaje o vás několika způsoby; buď přímým požádáním o jejich poskytnutí (jako na registračním formuláři) nebo automatickým zaznamenáváním údajů o vaší návštěvě na této stránce. Můžeme například shromažďovat informace o tom, jak stránku procházíte, nebo o tom, jakou výbavu jste si vybrali.

Informace jsou ukládány v bezpečném prostředí, které je chráněno jak fyzicky, tak technicky. K těmto údajům není veřejný přístup.

 

Jak dlouho má Volvo tyto informace uložené?
Volvo uloží údaje do zabezpečeného a chráněného prostředí na tak dlouho, dokud budeme přesvědčeni, že nám pomohou lépe pochopit, jak vám můžeme posloužit, a respektovat vaše přání. Kromě toho by nás mohla zavazovat legislativa k tomu, abychom skladovali údaje jen po určitou dobu.

K porozumění, jak můžete přidávat nebo aktualizovat vlastní údaje, přejděte, prosím, k příslušné otázce v této části.

 

Kde budou vaše osobní informace uloženy?

Volvo působí v mnoha zemích po celém světě. Aby bylo možné nabízet vám, našim zákazníkům, odpovídající servis, ať už budete kdekoli, spravujeme naše internetové stránky ze serverů po celém světě.

 

Proč Volvo shromažďuje tyto informace?

Tyto údaje potřebujeme k tomu, aby nám pomohly zlepšovat naše služby pro vás; chceme usnadnit upravování našich produktů a služeb na míru podle vašich konkrétních potřeb. Na koho se vztahuje tato politika?

Tato politika se vztahuje na internetové stránky určené pro naše soukromé zákazníky; nevztahuje se na návštěvníky obchodních společností.

 

Závazek společnosti Volvo v souvislosti s ochranou soukromí dětí

Ochrana soukromí dětí je důležitá. Z toho důvodu nikdy neshromažďujeme nebo neskladujeme údaje na naší internetové stránce od těch, o kterým ve skutečnosti víme, že jsou ve věku nižším než 13 let, aniž bychom nejprve nezískali ověřitelný souhlas rodičů, a nikdy nebudeme podmiňovat účast dítěte poskytnutím osobnějších údajů, než které jsou nezbytné pro účast v dané aktivitě. Na požádání si mohou rodiče prohlédnou informace o jejich dětech nebo požadovat jejich smazání.

 

Co jsou to cookies?

Existuje technologie nazývaná „cookies“, kterou je možno použít k tomu, aby vám byly z internetové stránky poskytovány na míru šité informace. „Cookie“ je datový prvek (krátká zpráva), soubor, který neobsahuje nic než řádku textu, kterou může internetový server odeslat do vašeho prohlížeče, který ji potom může uložit do vašeho systému. Některé stránky Volvo používají „cookies“, abychom vám mohli lépe posloužit, když se na naše stránky vrátíte. „Cookie“ by vám například mohlo pomoci znovu nemuset zadávat údaje, které jste nám již poskytli dříve.

 

Váš prohlížeč lze nastavit tak, aby vás upozornil, když „cookie“ obdržíte, a vy se máte možnost rozhodnout, zda jej chcete přijmout či nikoliv.

 

Co jsou to zákaznické profily?

Každý registrovaný zákazník má jedinečný osobní profil. Každému profilu je přiděleno specifické osobní identifikační číslo, které nám pomáhá zaručit, že k vašemu profilu máte přístup pouze vy.

 

Když se zaregistrujete, vytvoříme váš profil, přidělíme vám osobní identifikační číslo, a potom lze toto osobní identifikační číslo odeslat zpět na váš pevný disk ve formě „cookie“. Tento kód je specifický, tedy pouze váš. Je to váš pas pro nerušené cestování napříč mnoha internetovými stránkami Volvo. To by Vám mohlo umožnit navštěvovat stránky, aniž byste museli vícekrát vyplňovat registrační formuláře údaji, které jste již poskytli. Dokonce i když přejdete na jiný počítač, nebudete se muset znovu registrovat - k přihlášení stačí použít vaše registrační osobní číslo.

 

Váš zákaznický profil může být také použit k upravování toho, co na internetové stránce vidíte, a to za účelem vyhovění Vašim osobním preferencím a nastavením.

 

Jak mohu opravit informace o sobě?

Některé internetové servery Volvo provozují registrační stránky, které vám umožňují prohlížet a aktualizovat osobní údaje, které jste poskytli. Kdekoli tedy máte možnost zrušit vaše členství v této službě. V jiných případech, kdy potřebujete upravit osobní údaje, které jste serveru Volvo poskytli, postupujte, prosím, podle uvedených pokynů.

 

Co je to zabezpečení stránky a internetu?

Internet není zabezpečený systém a měli byste být vždy obezřetní ohledně informací,které prozradíte, když jste k němu připojeni.

 

Osobní údaje shromážděné na internetových serverech Volvo jsou uložené v zabezpečených provozních prostředích, která nejsou k dispozici veřejnosti. V některých případech, jako např. odesílání čísel kreditních karet, jsou osobní údaje zakódovány předtím, než provedete transakci, a to pomocí příslušné zabezpečovací technologie.

 

Jaké mám možnosti, když se rozhodnu, že se zaregistruji?

Pokud se rozhodnete zaregistrovat, budete si moci zvolit, zda chcete, aby vás společnost Volvo dále kontaktovala. Pokud nechcete, aby s vámi firma Volvo komunikovala ohledně svých dalších nabídek souvisejících s produkty, programy, událostmi nebo službami, měli byste zvolit příslušnou volbu.

Tyto nabídky vám mohou být poslány prostřednictvím e-mailu, poštovní služby, telefonu nebo jinými vhodnými prostředky.

 

Co se stane, pokud se rozhodnu, že se nezaregistruji?

Pokud se rozhodnete nezaregistrovat nebo neposkytnout osobní údaje, ve většině případů budete stále schopní používat většinu internetových stránek Volvo. Nebudete mít ale přístup do oblastí, které vyžadují registraci.

I když se nezaregistrujete, budeme o vás někdy shromažďovat anonymní informace ohledně toho, jak jste používali internetovou stránku. Toto jsou informace, které vás osobně neidentifikují, ale které mohou být užitečné pro účely marketingu nebo pro zlepšování služeb, které nabízíme.

 

Za jakých podmínek se může stát, že tato politika ochrany soukromí nebude funkční?

Kromě poskytnutí údajů přímo na internetovém serveru Volvo byste mohli poskytnout osobní údaje také prostřednictvím chatu, vzájemné výměny e-mailů nebo použitím bulletinové tabule, které jsou vám k dispozici na internetových stránkách Volvo. Politika ochrany soukromí nepokrývá tento typ přenosu osobních informací. Při rozesílání osobních údajů tímto způsobem byste měli být vždy obezřetní.

 

Jak vás mohu kontaktovat?

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně této směrnice ochrany soukromí na internetu nebo o zacházení s osobními údaji ve firmě Volvo, kontaktujte nás na následující adrese: persdata@volvocars.com