Elektrické vozy Volvo

Vše, co máte na řízení rádi. Nulové emise z výfukových plynů.

Zkonstruováno pro plně elektrický pohon. Připraveno na jízdu budoucnosti.

Nová úroveň cestování na elektřinu

Při vývoji vozů, které pozvedají elektrifikaci na novou úroveň, se díváme do budoucnosti. Místo jednoduchého přizpůsobování stávajících technologií novým požadavkům navrhujeme a konstruujeme elektrické vozy, které nabízejí nový způsob, jak si užívat cestování.

Jedinečný vzhled elektrických vozů

Pro vzhled elektrických vozů Volvo je charakteristický skandinávský design, který je obohacen o jedinečné prvky. Tyto vozy působí výrazným a moderním dojmem, přičemž na nich upoutají pozornost elegantní barevně sladěné masky, aerodynamicky optimalizovaná kola a aerodynamicky řešené kryty vnějších zpětných zrcátek.

Obnovitelné a recyklované materiály

Čalounění a dekorativní obložení interiérů našich elektrických vozů je vytvořeno z vkusně působících obnovitelných a recyklovaných materiálů. Exkluzivní prvky z těchto materiálů obohacují minimalistickou architekturu našich luxusních interiérů.

Stvořeno pro sebejistější cestování na elektřinu.

Pohled shora na levou zadní stranu plně elektrického vozu Volvo EX30 při nabíjení.

Vaše plně elektrické Volvo vám pomůže snadno zařadit nabíjení do vašich každodenních plánů.

Inovativní baterie. Špičková energetická účinnost.

Pokročilá bezpečnost baterií

Naše snaha o maximální bezpečnost se vztahuje i na baterie elektrických vozů. Proto baterie a systémy používané v našich plně elektrických vozech sami vyrábíme. Vůz je vybaven také systémem řízení baterie, který při běžném provozu monitoruje a reguluje její funkci.

Výroba a recyklace baterií

Baterie jsou součásti našich elektrických vozů, při jejichž výrobě vzniká nejvíce emisí uhlíku. Řízením celého dodavatelského řetězce a využíváním recyklace se snažíme zajistit, aby výroba baterií fungovala co nejvíce na principech cirkulární ekonomiky a aby baterie na konci své životnosti nekončily na skládce.

Osmiletá záruka na baterii

Nové elektrické vozy Volvo dodáváme s prodlouženou zárukou na baterii, která platí osm let nebo do ujetí 160000 kilometrů (podle toho, co nastane dříve). V průběhu záruční doby garantujeme, že schopnost baterie uchovávat elektrickou energii nepoklesne pod 70 %. Nemusíte tedy mít obavy ze ztráty výkonu.

Ilustrace technologie společnosti Volvo Cars rozpoznávající chodce na přechodu.
Pohled zblízka na displej chytrého telefonu zobrazující řidiči vozu Volvo stav nabíjení ve Volvo Cars aplikaci.
Elektrický vůz Volvo jedoucí po venkovské silnici.

Zajistěte si maximální dojezd na elektřinu

Náš interaktivní kalkulátor dojezdu elektrických vozů vám pomůže zjistit, jak daleko s elektrickým vozem Volvo dojedete.

Mladý pár sedící u notebooku a počítající úspory.

Spočítejte si, kolik ušetříte

Zjistěte, jak můžete s plně elektrickým vozem Volvo ušetřit a snížit provozní náklady.

Chcete se dozvědět více o plně elektrických vozech Volvo?

Jak elektrické vozy fungují?

Elektrické vozy jsou poháněny elektromotorem, který čerpá energii uchovávanou v baterii. Energie generovaná elektromotorem se následně přenáší na kola vozu. Elektrické vozy tedy ke svému provozu nepotřebují palivo. Energii získávají a uchovávají prostřednictvím nabíjení a rekuperačního brzdění.

Jak mohu elektrický vůz nabíjet doma?

Doporučujeme používat nástěnnou stanici Volvo Cars. Nabíjení prostřednictvím nástěnné stanice je rychlejší a účinnější než s využitím běžné elektrické zásuvky.

Nástěnné stanice jsou vybaveny integrovaným držákem kabelu se zásuvkou typu 2 (IEC 62196), takže jsou kompatibilní se všemi plně elektrickými vozy Volvo.

Nástěnnou stanici lze nainstalovat uvnitř nebo venku. Je odolná proti vodě a pokud nemáte k dispozici vhodnou stěnu, můžete k ní dokoupit stojan.

Po připojení nástěnné stanice k síti Wi-Fi můžete plánovat nabíjení, sledovat jeho průběh a ovládat další funkce pomocí chytrého telefonu, počítače nebo tabletu.

Rychlý přehled o stavu nabíjení podává také různobarevné dynamické osvětlení na přední straně nástěnné stanice.

Přečtěte si bližší informace o nabíjení doma.

Jak dlouho nabíjení doma trvá?

Doby nabíjení závisí na různých okolnostech, jako je použité nabíjecí vybavení a aktuální úroveň nabití baterie na začátku a konci nabíjení.

Doporučujeme nenechat úroveň nabití baterie klesnout pod 20 % a nabíjet ji maximálně na 90 %. To může přispět ke zkrácení doby nabíjení (protože nabíjení z 0 na 10 % a z 90 na 100 % trvá nejdéle) a prodloužit životnost baterie.

K rychlému a účinnému domácímu nabíjení doporučujeme používat nástěnnou stanici Volvo Cars. Můžete ji nainstalovat uvnitř nebo venku a pomocí Volvo Cars aplikace naplánovat nabíjení na dobu mimo špičku, kdy mohou být ceny energie nižší.

Kolik stojí nabíjení plně elektrického vozu v domácích podmínkách?

Náklady na nabíjení elektrického vozu se liší v závislosti na tom, kde bydlíte a v jaké době nabíjíte. Provoz plně elektrického vozu však může přinést významné úspory, protože ceny elektřiny jsou obvykle nižší než ceny benzínu nebo nafty.

Provozní náklady můžete dále snížit naplánováním domácího nabíjení na dobu, kdy jsou ceny energie nejnižší.

V některých zemích mohou řidiči vozů Volvo využívat exkluzivní slevy u veřejných nabíjecích stanic. Přečtěte si bližší informace o nabíjení vozu Volvo.

Mohou řidiči vozů Volvo využívat na veřejných nabíjecích stanicích zvýhodněné ceny?

V mnoha zemích mohou řidiči vozů Volvo využívat na veřejných nabíjecích stanicích v sítích partnerů zvýhodněné ceny. Přečtěte si bližší informace o slevách u veřejných nabíjecích stanic.

Má společnost Volvo Cars vlastní nabíjecí stanice?

Někteří prodejci Volvo Cars nyní provozují stanice s rychlým nabíjením. Když si vyberete nabíjecí stanici Volvo, můžete nabíjet se slevou.

Jak mi vůz pomůže najít nejbližší nabíjecí stanici?

Nabíjecí stanice v okolí najdete pomocí aplikace Google Maps na centrálním displeji nebo ve Volvo Cars aplikaci. Můžete je filtrovat podle dostupnosti, rychlosti nabíjení, nabíjecí sítě a ceny. Po výběru cíle se můžete nechat navigací dovést ke stanici.

U některých vozů se zobrazuje očekávaná úroveň nabití baterie při příjezdu a baterie vozu se na nabíjení automaticky připraví. Bude tak mít optimální teplotu pro účinné nabíjení.

Tato funkce je k dispozici tam, kde jsou dostupné služby Google.

Který elektrický vůz Volvo nabízí nejdelší dojezd?

Volvo EX90, naše plně elektrické sedmimístné SUV, má nejdelší dojezd na elektřinu, který činí až 600 km.*

* Uvedené hodnoty jsou předběžné a vycházejí z odhadů a výpočtů provedených společností Volvo Cars pro model Volvo EX90. Jejich přesnost nelze zaručit. Dojezd a spotřeba energie v reálných podmínkách se liší v závislosti na stylu jízdy a dalších vnějších faktorech. Doby nabíjení závisí mimo jiné na teplotě okolního prostředí, teplotě baterie, výbavě pro nabíjení, stavu baterie a stavu vozidla. V současnosti probíhá finální homologace vozu.

Vztahuje se na baterie plně elektrických vozů záruka Volvo?

Při nákup nového plně elektrického vozu Volvo získáte na baterii záruku, která platí osm let nebo do ujetí 160 000 km (podle toho, co nastane dříve), a to za předpokladu, že je vůz udržován a provozován v souladu s doporučeními společnosti Volvo Cars.

Je možné akumulátor vyměnit?

Baterii a její moduly lze vyměnit podobně jako kterýkoli jiný díl vozu.

Jaký vliv má akumulátor na bezpečnost při srážce?

Baterie našich plně elektrických vozů váží přibližně 500 kg. To má v případě nárazu vliv na cestující ve voze i na ostatní účastníky dopravní nehody. Baterie je také třeba chránit před únikem škodlivých látek po kolizi. Inženýři ze společnosti Volvo Cars při návrhu plně elektrických vozů využili řadu inovativních bezpečnostních prvků, které tyto problémy řeší.

Jak rozsáhlou údržbu a servis plně elektrický vůz Volvo vyžaduje?

Elektromotory našich plně elektrických vozů jsou hermeticky uzavřené na celou dobu životnosti. Nemají žádné pohyblivé součásti ani provozní kapaliny vyžadující výměnu, takže jsou zcela bezúdržbové. Plně elektrické vozy Volvo tedy oproti vozům se spalovacími motory vyžadují mnohem méně údržby.

Je uhlíková stopa plně elektrického vozu Volvo za celou dobu jeho životnosti nižší než u rovnocenného vozu se spalovacím motorem?

Uhlíková stopa plně elektrického vozu (BEV) je za průměrnou dobu jeho životnosti nižší než u tradičních vozidel se spalovacími motory (ICE). Vzdálenost, kterou je třeba s elektrickým vozem ujet, aby byla jeho uhlíková stopa oproti vozidlům se spalovacími motory nižší, však do značné míry závisí na způsobu výroby používané elektřiny.

Pokud elektrický vůz nabíjíte elektřinou z obnovitelných zdrojů, dosáhnete tohoto bodu dříve, než když elektřina pochází z fosilních paliv. Proto doporučujeme elektrický vůz nabíjet elektřinou z obnovitelných zdrojů.

Naším cílem je naprostá transparentnost ohledně celkové uhlíkové stopy našich elektrických vozů. Pro některé z našich plně elektrických vozů je k dispozici analýza životního cyklu (LCA). Další informace naleznete na stránce s popisem plně elektrického vozu, o který máte zájem.

Jak se mohu přesvědčit, že byl akumulátor vozu vyroben ekologicky a společensky odpovědným způsobem?

Společnost Volvo Cars se intenzivně zaměřuje na dodavatelský řetězec surovin pro baterie s ohledem na odpovědné získávání zdrojů. V roce 2019 jsme pro potřeby dohledatelnosti původu kobaltu používaného v našich bateriích z dolu až po hotový vůz začali používat technologii blockchain. Od té doby jsme její použití rozšířili na nikl, lithium a sledování emisí uhlíku.

Využíváme také program auditu dodavatelského řetězce baterií. Audity se provádějí v souladu s pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, požadavky Institutu pro záruku odpovědné těžby (IRMA) a podobnými standardy pro těžbu.

Chování v oblasti udržitelnosti je klíčovým hlediskem při posuzování a výběru našich dodavatelů. Činnost stávajících dodavatelů neustále sledujeme a ve spolupráci s nimi usilujeme o zvyšování udržitelnosti našich výrobků a služeb.

Bližší informace naleznete v Kodexu jednání pro obchodní partnery skupiny Volvo Car Group a ve výroční zprávě a zprávě o udržitelnosti skupiny Volvo Car Group (strany 172–17).

Volvo XC60 zaparkované v minimalistickém průmyslovém prostředí ve fialovém a růžovém světle vycházejícího slunce.