Verze článku 2023.144.0

Obecná prohlášení o ochraně osobních údajů pro Volvo Cars

S účinností od:

Vydáno dne:

Vítejte!

Vaše soukromí bereme vážně a chceme být transparentní a poskytnout vám informace o způsobech, jakými používáme vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje použijeme pouze pro jednoznačně popsané účely a v souladu s vašimi právy na ochranu údajů.

Abychom vám mohli umožnit svobodný pohyb osobním, udržitelným a bezpečným způsobem, neustále vyvíjíme nové produkty a služby. Když se tyto stanou dostupnými, bude se na ně taktéž vztahovat toto prohlášení, s výjimkou případů, kdy vás výslovně informujeme, že tomu tak není.

Toto oznámení vysvětluje, jak ve společnosti Volvo Cars zpracováváme osobní údaje. To platí pro naše interakce s jednotlivci, například stávajícími zákazníky, návštěvníky webových stránek a obchodními partnery. Od nynějška budeme pro různé jednotlivce, se kterými interagujeme, používat pojem „vy nebo „váš“.

Upozorňujeme, že produkty společnosti Volvo Cars mají vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů, ve kterém je vysvětleno specifické zpracování, ke kterému dochází v rámci daného produktu či služby. Jejich výčet uvádíme níže. Snadno je můžete otevřít po kliknutí na odkazy níže.

V tomto oznámená najdete informace o:

1. Kdo jsme

2. Jaké osobní údaje používáme a proč

2.1 Komunikace a připojení

2.2 Marketing a nabídky

2.3 Poskytování našich produktů a služeb

2.3.1 Zkušební jízda

2.3.2 Předplatné služby Care by Volvo a online nákupy včetně nabídek na financování

2.3.3 Připojené služby v našich vozidlech

2.3.4 Volvo ID

2.3.5 Pick-up & Delivery

2.4 Záruka, správa reklamací a svolávání

2.5 Výzkum a vývoj našich produktů a služeb

2.6 Zaměstnanec našeho obchodního partnera nebo konzultanta

2.7 Pro akcionáře

3. Sdílení vašich osobních údajů

4. Jak získáváme vaše osobní údaje

5. Mezinárodní převody

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

7. Profilování a automatizované rozhodování

8. Vaše práva a kontroly

9. Kontaktní informace

10. Aktualizace tohoto oznámení

11. Slovník pojmů

1. Kdo jsme

Volvo Car Corporation je švédská právnická osoba s registračním číslem společnosti 556074-3089 a registrovanou adresou Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko. Volvo Car Corporation a společnosti z její skupiny jsou odpovědné za zpracování vašich osobních údajů („my“, „Volvo“, „naše“, „nás“). Jsme globální společnost a poskytujeme produkty a služby po celém světě. Další informace o různých subjektech působících na různých trzích najdete zde.

2. Jaké osobní údaje používáme a proč

Osobní informace jsou údaje, které se přímo nebo nepřímo vztahují k vám, jako autentické žijící osobě. V souladu s tím jsou osobní údaje o vás a zahrnují například vaše jméno, datum narození, kontaktní informace, finanční informace, IP adresu a informace, které nám poskytnete, když jste v kontaktu s naším centrem péče o zákazníky. Naše použití vašich osobních údajů se nazývá zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů musí být oprávněné. To znamená, že musí mít „právní základ“. Právní základy, ze kterých vycházíme při zpracování různých kategorií osobních údajů, jsou uvedeny níže. Právní základ se liší podle toho, k jakému účelu vaše osobní údaje použijeme. Další informace o různých právních základech si můžete přečíst níže.

 • Nutné pro provádění smlouvy: Tento základ se používá, když je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro uzavření a provádění našich závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s vámi.
 • Nutné pro provádění oprávněných zájmů nás nebo třetí strany: Tento základ se používá, když vaše osobní údaje musím zpracovat, abychom mohli provádět naše obchodní zájmy, které nejsou v rozporu s vaším zájmem na nezpracování osobních údajů.
 • Vámi udělený souhlas: Tento základ se používá, když nám poskytnete souhlas ke zpracování vašich osobních údajů pro specifické účely.
 • Nutné pro plnění právních závazků: Tento základ se používá v případech, kdy jsme ze zákona povinni zpracovat vaše osobní údaje.

Upozorňujeme, že pokud některá kategorie osobních údajů bude dále uvedena tučným písmem, je ve slovníku pojmů na konci tohoto oznámení podrobně vysvětleno, co tato kategorie údajů obsahuje.

2.1 Komunikace a připojení

U všech vztahů je nejdůležitější komunikace. Máme zájem na tom, abyste s námi byli v kontaktu, a abychom vám mohli odpovědět, když s námi komunikujete. K tomu potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, jak je vysvětleno níže.

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Abychom mohli vzájemně komunikovat a vyřizovat dotazy a stížnosti přijaté jakýmkoliv kanálem, například prostřednictvím chatu, e-mailu, platforem sociálních médií, webových formulářů, našeho telefonického centra anebo při osobní návštěvě.

Navíc, za účelem zlepšení a účinnější poskytování služeb péče o zákazníky provádíme kontrolu naší interakce s vámi

 • Kontaktní údaje, Volvo ID a kontaktní preference
 • Informace o vašem vozidle, produktech nebo službách, které vám poskytujeme a/nebo jejich používání z vaší strany
 • Smluvní údaje, pokud to je relevantní
 • Finanční údaje, pokud to je relevantní
 • Nahrávky a přepisy telefonátů a komunikace mezi námi
 • Informace z vozidla
 • Osobní údaje, které nám poskytnete a které jsou nutné k tomu, abychom mohli reagovat na jakoukoliv komunikaci s vámi

Náš oprávněný zájem při správě interakcí s vámi, zlepšování našich obchodních aktivit a zákaznické zkušenosti.

Abychom vás mohli požádat o zpětnou vazbu na naši interakci, produkty nebo služby prostřednictvím průzkumů.

K provedení průzkumů, statických analýz a k lepšímu obeznámení s vašimi zájmy a obavami.

 • Kontaktní údaje
 • Věk
 • Údaje o vozidle
 • Smluvní údaje
 • Počty otevření/prokliknutí
 • Další osobní údaje, které nám poskytnete v odpovědích našeho průzkumu

Náš oprávněný zájem na;

 • zlepšování našich produktů, služeb a zákaznických zkušeností
 • porozumění celkovému výkonu dotazníku a interakci s dotazníkem
Plánování, organizování a správa událostí, u kterých jste souhlasili s účastí.
 • Informace poskytnuté v souvislosti s vaší registrací a účastí na události, včetně kontaktních údajů
 • Osobní údaje, které shromažďujeme během události (včetně případných fotografií a videí, na kterých jste zachyceni)
 • V relevantních případech požadavky na stravu nebo přístup

Náš oprávněný zájem na vytváření a správě událostí a publikování aktivit společnosti Volvo.

Váš souhlas se zařazením do nahrávek z událostí, ke kterým patří například fotografie a videa, a souhlas se shromažďováním informací o vašich stravovacích potřebách.

K plánování obecného řízení a provádění našich obchodních aktivit.
 • Kontaktní údaje
 • Vaše historie transakcí a plateb u nás (pokud to je relevantní)
 • Vaše používání našich služeb, mobilních aplikací a webových stránek
Náš oprávněný zájem na řízení našich běžných operací.
Pokud ještě nejste zákazníkem Volvo Cars, vaše osobní údaje zpracujeme také za účelem lead managementu.
 • Kontaktní údaje
 • Preference a zájmy související s vozidlem a službami
 • Preferovaný prodejce
Náš oprávněný zájem správně nakládat s potenciálními zákazníky.

2.2 Marketing a nabídky

Chceme vám poskytovat aktuální informace a přinášet vám relevantní zprávy, marketingový obsah a nabídky. K tomu používáme osobní údaje, které získáváme přímo od vás a od poskytovatelů třetích stran. Osobní údaje také používáme k přizpůsobení komunikace a personalizaci vaší zkušenosti s naším obsahem. V případech, kdy o vás získáme informace od třetích stran, jsme zavedli kontroly a revize, abychom se ujistili, že informace byly příslušnou třetí stranou získány zákonně a že třetí strana je oprávněná nám tyto informace poskytnout. Poskytnete vám odpovídající zprávy, marketingový obsah a nabídky prostřednictvím více kanálů, například poštovní službou, telefonicky, e-mailem nebo aplikací Volvo Cars a prostřednictvím kanálů sociálních médií.

Pokud si již nepřejete dostávat od nás marketingová sdělení a nabídky, můžete nám tuto skutečnost kdykoliv oznámit výběrem možnosti „odhlásit se“ v dolní části každého marketingového e-mailu nebo podobné zprávy v ostatních kanálech.

V rámci marketingové komunikace spolupracujeme s partnery v oblasti digitální reklamy na vytváření a zobrazování marketingového obsahu na sociálních sítích a online reklamních sítích. Dále se budeme na tyto partnery odkazovat jako na „reklamní partnery“. Tito poskytovatelé používají osobní údaje, které získají od nás a z dalších technologií, jako jsou soubory cookie, k zobrazení relevantních a cílených reklam. Níže uvádíme další informace.

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Pro zaznamenání a správu vašich předvoleb.

Pro posílání marketingových sdělení, která jste si vyžádali nebo která by vás mohla zajímat, na základě vašich preferencí.

 • Kontaktní údaje
 • Kontaktní preference pro marketingová sdělení
 • Smluvní údaje, pokud to je relevantní
 • Údaje o vozidle, pokud to je relevantní
 • Záznam vašich voleb (datum a čas volby a původní systém).

Souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat sdělení mající charakter přímého marketingu.

Když jste si od nás koupili produkt nebo službu a když vám případně pošleme marketingová sdělení jako obchodnímu zástupci, náš oprávněný zájem posílat vám marketingová sdělení.

Naše zákonná povinnost dokumentovat a prokázat, zda jste souhlasili s příjmem námi zasílaných marketingových sdělení a zaznamenat a dodržovat vaše kontaktní preference a kdy a od jakých funkcí jste se odhlásili.

Abychom vám mohli ukazovat a poskytovat relevantní marketingová sdělení a nabídky, které jsou personalizované a upravené podle vašich preferencí a zájmů.

Abychom mohli lépe porozumět vašim specifickým zájmům a předvolbám a mohli vám upravit sdělení na míru.

Takovéto přizpůsobení sdělení může být výsledkem analýzy nebo predikce vašich osobních preferencí na základě informací, které o vás máme (obvykle nazýváno jako profilování).

 • Kontaktní údaje
 • Informace o vašem vozidle
 • Volvo ID
 • ID zařízení
 • Online identifikátory
 • Otevření e-mailu / míry prokliku
 • Vaše používání našich služeb, mobilních aplikací a webových stránek (v rozsahu, který lze spojit s vámi)*.
 • Smluvní údaje (pokud to je relevantní)
 • Informace vyplývající z analýzy statistických údajů o výkonu našich marketingových sdělení
 • Informace související s vaším používáním našich služeb
 • Historie nákupů
 • Preferovaný prodejce
 • Historie služeb

Náš oprávněný zájem poskytnout vám více relevantní reklamy.

Váš souhlas s naším zpracováním těchto osobních údajů za účelem marketingu a případně váš souhlas s relevantními soubory cookies.

Abychom vám mohli zobrazovat relevantní a cílené reklamy Volvo Cars při návštěvě webových stránek našich partnerů, na kanálech sociálních médií a v rámci přímé komunikace (obvykle nazýváno jako retargeting).

Abychom mohli najít a zahájit interakci s cílovým publikem a poskytnout těmto jednotlivcům reklamu.

 • Kontaktní údaje
 • Otevření e-mailu / míry prokliku
 • Online identifikátory

Váš souhlas s relevantními soubory cookies na našich webových stránkách a případně váš předchozí souhlas s marketingovými sděleními poskytovanými podle souborů cookies a dalších online identifikátorů vyžadujících váš souhlas.

Váš souhlas s naším zasíláním marketingových sdělení nebo, v případě, když jste si od nás zakoupili produkt nebo službu, náš oprávněný zájem zobrazovat a zasílat vám marketingová sdělení.

Náš oprávněný zájem propagovat naše produkty a služby a poskytovat vám více relevantní reklamy.

Naše reklamní partnery, jako je Meta a Google, považujeme v těchto případech za společné správce zodpovědné společně s námi.

Pro získání statistických přehledů o našich marketingových sděleních.
 • Metriky zapojení
 • Otevření e-mailu / míry prokliku, podrobnosti o vašich interakcích s našimi e-maily a odkazy, na které jste kliknuli. E-mailové adresy a naše webové stránky obsahují sledovací pixely, které měří četnost otevírání a klikání.
 • Vaše používání naší aplikace Volvo Cars včetně stahování, aktivací, stavů licence, odběrů, dosahu kanálů sociálních médií, zapojení, prokliků, otevření, leadů, video přehrání podle IP adresy, sledování pixelů a propojovacích nástrojů třetích stran.
Náš oprávněný zájem na měření efektivity našich marketingových sdělení a aktivit podmíněný tím, že kdykoliv obdržíme informace ze zařízení, uživatel souhlasil s reklamními soubory cookies.

* To může zahrnovat například použití aplikace, ke které jste přihlášeni pomocí vašeho Volvo ID, prohlížení webových stránek, když kliknete na odkaz poskytnutý v e-mailu, nebo vyžádání služby propojené s vaším telefonním číslem nebo e-mailovou adresou, například zarezervování služby nebo registrace ke zkušební jízdě.

2.3 Poskytování našich produktů a služeb

Smluvní vztah mezi námi vzniká, když si objednáte, přihlásíte se k nebo si koupíte produkt nebo službu. Budeme shromažďovat informace, které jsou pro nás nutné k tomu, abychom mohli uzavřít a plnit smlouvu. Osobní údaje, které budeme shromažďovat, závisí na smlouvě. Pro podrobnosti klikněte níže na různé smlouvy.

2.3.1 Zkušební jízda

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Pro organizaci a přípravu zkušební jízdy.

Abychom mohli zabezpečit naše práva a vymoci předváděcí vozidlo (které je naším majetkem) v případě závažného porušení smlouvy.

 • Kontaktní údaje
 • Doklad totožnosti
 • Pokud to je vyžadované, údaje o poloze vozidla

Provádění smlouvy.

Náš oprávněný zájem při sledování vašeho dodržování smlouvy (včetně opětovného získání vozidla, pokud jste se přihlásili ke zkušební jízdě).

2.3.2 Předplatné služby Care by Volvo a online nákupy včetně nabídek na financování vozidla

2.3.2.1 Individuální zákazník nebo samostatný prodejce

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Pro zpracování a přípravu vaší objednávky.

Pro ověření vaší totožnosti a vyhodnocení vaší úvěruschopnosti, když se přihlásíte k předplatnému pro vozidlo nebo jiné formě nabídky financování vozidla. Informace o tom, jak sdílíme osobní údaje s organizacemi pro posouzení úvěrového rizika naleznete v oddíle „Sdílení vašich osobních údajů“.

Pro provedení další kontroly finanční situace prověřením vašeho příjmu v případech, kdy výše uvedená kontrola úvěrů nepostačuje k potvrzení vaší úvěruschopnosti.

Pro vyhodnocení našeho modelu úvěrových rizik.

Pro provedení kontroly sankčních seznamů v rámci procesu „poznej svého zákazníka“ s cílem zabránit podvodům, praní špinavých peněz, financování terorismu a ověření všech zákazníků, zda nejsou politicky exponovanými osobami.

 • Kontaktní údaje
 • Doklad totožnosti
 • Finanční informace

Provádění smlouvy. Náš oprávněný zájem zjistit, s kým uzavíráme smlouvy, a ujištění, že budete schopni platit částky, ke kterým jste se přihlásili.

Náš oprávněný zájem při vyhodnocování a optimalizaci našeho modelu úvěrových rizik.

Abychom mohli plnit naše právní závazky nebo případně náš oprávněný zájem.

Pro vytvoření a správu smlouvy o produktech a službách, které jste si vyžádali.

Pro podporu plateb a vymáhání pohledávek (podle potřeby viz oddíl „Sdílení vašich osobních údajů“, kde naleznete informace o tom, jak sdílíme osobní údaje s agenturami pro vymáhání pohledávek).

Pro registraci vozidla národním registru vozidel a pro aktivaci pojištění vozidla, které je součástí ceny vozidla (pokud to je relevantní).

Abychom mohli zabezpečit naše práva v případě závažného porušení smlouvy.

 • Doklad totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Volvo ID
 • Zákaznické číslo Volvo
 • Údaje o vozidle
 • Finanční informace
 • Věk

Provádění smlouvy.

Abychom mohli plnit naše právní závazky.

2.3.2.2 Firemní zákazník

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Pro správu objednávky a ověření určeného signatáře právnické osoby.

Pro provádění smlouvy a poskytování platebních pokynů

Abychom mohli zabezpečit naše práva v případě závažného porušení smlouvy.

Pro marketingové účely, viz „Marketing a nabídky“..

 • Doklad totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Pověření nebo plná moc

Náš oprávněný zájem při správě, uzavírání a plnění smlouvy, kterou uzavřeme s právnickou osobou, v jejímž zastoupení jednáte.

Abychom mohli plnit naše právní závazky.

2.3.2.3 Firemní zákazník s online Účtem vozového parku

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Pro vytvoření Účtu vozového parku a vašeho ověření jako uživatele Účtu vozového parku při přihlašování.

Pro ověření vaší totožnosti a skutečnosti, že jste osoba oprávněná podepisovat v zastoupení společnosti, pro kterou pracujete.

Pro komunikaci s vámi, zpracování objednávky, provedení smlouvy a poskytování platebních pokynů.

Abychom mohli zabezpečit naše práva v případě závažného porušení smlouvy.

Pro provedení kontroly sankčních seznamů v rámci procesu „poznej svého zákazníka“ s cílem zabránit podvodům, praní špinavých peněz, financování terorismu a ověření všech zákazníků, zda nejsou politicky exponovanými osobami.

Pro marketingové účely, viz „Marketing a objednávky“..

 • Kontaktní údaje
 • Volvo ID
 • heslo
 • Doklad totožnosti
 • Pověření nebo plná moc

Náš oprávněný zájem při správě, uzavírání a plnění smlouvy, kterou uzavřeme s právnickou osobou, v jejímž zastoupení jednáte.

Abychom mohli plnit naše právní závazky.

Náš oprávněný zájem při vyhodnocování naší online služby vozového parku.

2.3.3 Připojené služby v našich vozidlech

Mnoho našich vozidel Volvo je dodáváno s připojenými službami. Abychom mohli tyto služby poskytovat, používáme následující osobní údaje způsobem vysvětleným dále v textu.

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Pro vyhodnocení stavu vozidla na základě aktuálních i minulých informací, abychom mohli naplánovat jeho servis a údržbu a v případě potřeby ji provést.

Abychom vás mohli kontaktovat ohledně smlouvy a zahrnutých služeb.

Abychom mohli zabezpečit naše práva a vymoci vozidlo na předplatné (které je naším majetkem) v případě závažného porušení smlouvy. Na základě požadavku přijatého od orgánu činného v trestním řízení, když potřebují informace za účelem prevence trestné činnosti a ukládání sankcí, můžeme na základě interního schválení zveřejnit informace orgánu činnému v trestním řízení.

 • Informace z vozidla
 • Údaje o poloze vozidla
 • Kontaktní údaje
 • Doklad totožnosti
 • Volvo ID
 • Zákaznické číslo Volvo
 • Údaje o vozidle

Provádění smlouvy (např. pro služby údržby a služby prediktivní údržby, které jsou součástí smlouvy na předplatné pro službu Care by Volvo).

Náš oprávněný zájem při sledování vašeho dodržování smlouvy (včetně opětovného získání vozidla, pokud máte smlouvu o předplatném).

Abychom mohli plnit naše právní závazky nebo oprávněný zájem při poskytování údajů orgánům činným v trestním řízení v případě podezření na spáchání závažného trestného činu v souladu s našimi interními procesy.

Abychom vám mohli poskytovat funkce pro vozidlo, například připojené služby a bezpečnostní funkce vozidla.
 • Kontaktní údaje
 • Volvo ID

Náš oprávněný zájem při poskytování funkcí vozidla a zaručení připojených služeb.

Provádění smlouvy (například poskytování připojených služeb pro vás).

2.3.4 Volvo ID

Volvo ID je jedinečné, osobní a nepřenosné ID, na jehož základě získáte přístup k široké řadě služeb Volvo online i ve vozidle. Abychom vám mohli poskytnout Volvo ID, použijeme vaše osobní údaje způsobem uvedeným níže.

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ
Pro vytvoření vašeho Volvo ID a pro podporu vašeho přístupu ke službám v rámci digitálního ekosystému Volvo Cars.
 • Kontakty
 • Volvo ID
 • Údaje o vozidle (pokud to je relevantní)
 • heslo
 • Upřednostňovaný jazyk
Provádění smlouvy.
Pro správu vašich rezervací, kontakt a komunikaci s vámi ohledně služeb, které jste si rezervovali pomocí vašeho Volvo ID.
 • Kontakty
 • Údaje o vozidle
 • Rezervační údaje (čas, místo schůzky, použité komunikační kanály, stav rezervace)
 • Jakékoliv informace, které nám poskytnete při provádění rezervace, například popis problému, který je třeba vyřešit
 • Informace o aplikaci a vašem zařízení (když to je relevantní)
Náš oprávněný zájem při správě a komunikaci s vámi ohledně vašich rezervací.

2.3.5 Pick-up & Delivery

Pick-up & Delivery je služba, která vám nabízí možnost vyzvednutí vašeho vozidla za účelem provedení servisu nebo opravy a jeho opětovného přistavení. Abychom vám tuto službu mohli poskytnout, použijeme vaše osobní údaje způsobem uvedeným níže.

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Pro vytvoření účtu Pick-up & Delivery, poskytnutí služby a komunikaci s vámi.

Abychom vám mohli ukázat nebližšího prodejce nebo obchod, který poskytuje tuto službu.

 • Kontaktní údaje
 • heslo
 • Údaje o poloze vozidla
 • Historie služby Pickup and delivery
 • Údaje o vozidle
 • Jakékoliv informace, které nám poskytnete v souvislosti s používáním této služby (například poznámky k vyzvednutí)
 • Online identifikátory

Provádění smlouvy.

Váš souhlas s používáním technologií sledování polohy na vašem zařízení nebo našich webových stránkách.

Abychom vám mohli poskytnout náhradní vozidlo (v případě potřeby)
 • Doklad totožnosti
 • Pojistné údaje
 • Údaje o vozidle
 • Kontaktní údaje
Provádění smlouvy.

2.4 Záruka, správa reklamací a svolávání

Abychom mohli vyřizovat záležitosti ohledně záruk, reklamací a jakéhokoliv svolání produktů a služeb, použijeme vaše osobní údaje způsobem uvedeným níže.

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Pro vytváření a správu záruk vozidel (v případě potřeby) a pro vyhodnocení a vyřizování záručních reklamací, které byste mohli uplatňovat.

Pro správu, umožnění a vyřizování svolávání a reklamací ohledně produktů (například reklamace v rámci odpovědnosti za výrobek).

 • Kontakty
 • Smluvní údaje
 • Údaje o vozidle
 • Informace z vozidla, a to podle potřeby
 • Další informace, které nám poskytnete v souvislosti s vaší reklamací

Provádění smlouvy.

Abychom mohli plnit naše právní závazky (např. správa svolávání a problémy související s bezpečností produktů a odpovědností za ně).

Náš oprávněný zájem při vyřizování reklamací v rámci odpovědnosti za výrobek.

2.5 Výzkum a vývoj našich produktů a služeb

Naše služby nepřetržitě vyvíjíme, vyhodnocujeme a provádíme jejich průzkum. Abychom toto mohli provádět, použijeme vaše osobní údaje způsobem uvedeným níže. Navíc provádíme i analýzu anonymizovaných údajů, a to na agregované úrovni. V těchto případech nelze údaje přiřadit k vám, jako jednotlivci.

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ
Pro sestavení statistik a provedení analýzy našich služeb a produktů s cílem získat informace o tržním zájmu o naše produkty a nabídky a způsobu, jakým jsou používány.
 • Údaje o vozidle
 • Kontaktní údaje
 • Smluvní údaje
 • Celý nebo částečný záznam našich případů péče o zákazníky, které jsou relevantní pro konkrétní případy.
Náš oprávněný zájem na trvalém zlepšování našich produktů, služeb a nabídek.
Pro analýzu dat o výkonu z vozidel a dalších služeb a pro poskytování aktualizací, pokud to je zapotřebí.
 • Údaje o vozidle
 • Informace z vozidla
 • Kontaktní údaje
 • Údaje z analýzy jízdy

Náš oprávněný zájem na trvalém zvyšování výkonnosti, kvality a bezpečnosti vozidel, produktů a služeb společnosti Volvo.

Váš souhlas, když je vyžadován.

K plánování obecného řízení a provádění našich obchodních aktivit.
 • Kontaktní údaje
 • Vaše historie transakcí a plateb u nás
 • Vaše používání našich služeb, mobilních aplikací a webových stránek
Náš oprávněný zájem na chápání naší obchodní činnosti a zákazníků.

2.6 Zaměstnanec našeho obchodního partnera nebo konzultanta

Jako zaměstnanec jednoho z našich firemních zákazníků nebo jako konzultant používáme vaše osobní údaje způsobem popsaným níže tak, abychom mohli provádět naši obchodní činnost se společností, kterou zastupujte nebo pro kterou pracujete. Avšak zde nejsou zahrnuti naši prodejní partneři nebo servisní provozovny, které se podílejí na prodeji našich vozidel a služeb.

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ
Pro udržování našich obchodních vztahů s vámi, komunikaci s vámi a pro jiné způsoby řešení záležitostí týkajících se našeho obchodního vztahu.
 • Kontaktní údaje, které uvádíte pro profesionální účely
 • Další informace, které nám dáte k dispozici v rámci našeho obchodního vztahu
Náš oprávněný zájem na vedení našich obchodních operací.
Pro správu bezpečnosti a zabezpečení v našich provozech.
 • Obrazový materiál, například video nahrávky pořízené naším systémem uzavřeného televizního okruhu (CCTV) instalovaným v našich provozovnách
Náš oprávněný zájem na zachování bezpečnosti a zabezpečení, zamezení krádeží a podvodů v našich provozovnách.

2.7 Pro akcionáře

Jsme společnost kotovaná na švédské burze cenných papírů. To znamená, že musíme plnit naše závazky vůči vám jako akcionáři. Za tímto účelem shromažďujeme a ukládáme dále uvedené informace o vás z pozice akcionáře.

Jak použijeme vaše osobní údaje („účel“)Informace, které používáme („osobní údaje“)Právní základ

Abychom mohli identifikovat akcionáře, spravovat registr akcionářů, připravit valnou hromadu a uspořádat valnou hromadu a související jednání.

Abychom splnili naše závazky vůči vám jako akcionáři podle platné legislativy.

Pro komunikaci s vámi jako akcionářem.

 • Kontakty
 • Doklad totožnosti
 • Informace týkající se zmocněnců zastupujících akcionáře, podle potřeby
 • Informace o vaší držbě akcií
 • Vizuální materiál a/nebo zvukové nahrávky (například nahrávky pořízené během jednání valné hromady)
 • Další informace, které nám dáte k dispozici (například prostřednictvím e-mailu, oznámení pro valnou hromadu, požadavku na projednání určité záležitosti na valné hromadě a dalších sdělení)

Abychom mohli plnit náš právní závazek.

Náš oprávněný zájem na identifikaci vás jako akcionáře a pro komunikaci s vámi.

3. Sdílení vašich osobních údajů

Sdílíme údaje s různými organizacemi, abychom mohli podnikat, udržovat náš vztah s vámi a poskytovat vám produkty a služby. Tyto situace popisujeme níže.

Když tyto organizace označujeme jako naši „dodavatelé“ nebo „dílčí zpracovatelé“, každá z těchto organizací je smluvně omezena v souvislosti s používáním vašich osobních údajů k jakémukoliv účelu jinému než poskytování služeb pro nás nebo v našem zastoupení, v souladu s námi vydanými pokyny. V každém případě osobní údaje sdílíme, pouze když to považujeme za nutné k dosažení příslušného účelu.

Kdo („Příjemce“) Proč („Účel“)
Ostatní společnosti skupiny v rámci Volvo Cars a jejích dílčí zpracovateléOsobní údaje jsou předávány ostatním společnostem skupiny pro účely péče o zákazníky a služeb souvisejících s plánováním servisu a údržby vozidel, provozování webových stránek a poskytování IT systémů pro podporu podnikání a ukládání dat.
Dodavatelé IT a jejich dílčí zpracovateléOsobní údaje jsou předávány poskytovatelům IT služeb, kteří nám dodávají obecné systémy pro podporu podnikání, například poskytovatelé softwaru a datových úložišť.
Autorizovaní prodejci Volvo Car (a jejich dílčí zpracovatelé)Osobní údaje jsou předávány autorizovaným prodejcům Volvo car za účelem komunikace a administrativy související s předáváním vozidel (v případě potřeby).
Autorizovaní opraváři Volvo Car (a jejich dílčí zpracovatelé)Osobní údaje jsou předávány autorizovaným opravářům Volvo car za účelem poskytování služby v rámci programu Servis Volvo.
Naši právní poradci a podobní odborní poradciOsobní údaje je nutné zveřejnit za účelem poskytnutí podpory, poradenství a zastupovaní nás v souvislosti s reklamacemi a/nebo soudními řízeními.
Orgány činné v trestním řízení, soudy, orgány dozoru, další správní orgány a třetí stranyOsobní údaje se musí sdílet, pokud existuje podezření na závažný trestný čin, které je vyhodnoceno a schváleno v souladu s našimi striktními předpisy tak, abychom dodrželi platné právní a regulatorní závazky, například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení, a abychom se chránili vůči právním nárokům, případně abychom vymáhali naše vlastní právní nároky.
Poskytovatelé marketingových a reklamních služeb Osobní údaje jsou sdíleny se společnostmi, které nám poskytují marketingové služby, nebo s poskytovateli digitální reklamy.
Poskytovatelé finančních služeb, partnerské finanční služby, organizace pro posouzení úvěrového rizika a agentury pro vymáhání pohledávek

Osobní údaje budou předány těmto poskytovatelům těchto služeb za účelem vyhodnocení finanční dokumentace, kterou nám předložíte, abychom zajistili budoucí platby a vyhodnotili poskytované služby (tj. služby posouzení úvěrových rizik a služby vymáhání pohledávek).

Pokud provedete platbu online, můžete své údaje dát přímo poskytovateli platební služby. Když k tomu dojde, vaše údaje jsou kontrolovány poskytovatelem platební služby a my je neuvidíme, s výjimkou rozsahu, kdy je potřebují sdílet za účelem potvrzení platby.

Vaše údaje můžeme sdílet s poskytovateli finančních služeb nebo našimi partnerskými finančními službami za účelem správy a kontroly obchodních operací včetně statistické analýzy, účetnictví a testování systému. Také jako pomoc při vylepšování nabídek produktů a služeb, správě stížností, zajištění shody a pro účely školení.

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s organizacemi pro posouzení úvěrového rizika, pro účely vyhodnocení a provedení kontrola úvěrových rizik. Vaše osobní údaje sdílíme pouze s našimi partnerskými agenturami pro vymáhání pohledávek (a jejich dodavateli), když jsou zákazníci, kteří u nás mají předplatné, v prodlení s platbami. Osobní údaje sdílíme s těmito třetími stranami, protože máme oprávněná zájem na provádění řádného hodnocení úvěrového rizika a oprávněný zájem na vybírání a prodávání pohledávek po splatnosti.

Další poskytovatelé služeb (například provozovatelé mobilních sítí, poskytovatelé připojení a provozovatelé nabíjecích stanic)Můžeme sdílet informace z vozidla a informace týkající se předplatného, a to za účelem aktivace služeb, identifikace závad a vylepšení služeb.
Jakákoliv strana, pro kterou dáte svoleníNapříklad nás můžete požádat, abychom údaje o vozidle předali pojistiteli nebo soudnímu orgánu.

4. Jak získáváme vaše osobní údaje

Osobní údaje získáme přímo od vás, od společnosti, kterou zastupujete, a v některých případech od třetích stran, se kterými obchodujeme.

Osobní údaje získáváme rovněž od společností patřících do skupiny Volvo Cars, kdy jste některé z nich poskytli informace v souvislosti s používáním vozidel a připojených služeb, např. aplikace Volvo Cars.

V určitých situacích zpracováváme osobní údaje, které jsme získali z veřejně dostupných zdrojů v souvislosti s vaším profesním postavením, a používáme je pro účely marketingu a propagace. V takovýchto případech vždy dbáme na to, abyste při první interakci s vámi mohli uplatnit svá práva.

Pokud máte vozidlo s připojenými službami a povolili jste přenos určitých údajů o vozidle, bude rovněž shromažďovat informace přímo z vašeho vozidla, například informace o stavu vašeho vozidla a způsobu vaší jízdy. Více souvisejících informací si můžete přečíst v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s vozidlem.

Některé osobní údaje, které nám poskytnete, jsou nezbytné k tomu, abychom mohli plnit naše závazky, ať už právní nebo smluvní, při poskytování produktů a služeb vám nebo společnosti, kterou zastupujete. V případech, kdy se rozhodnete neposkytnout určité nezbytné osobní údaje, nebudeme schopni splnit své právní nebo smluvní závazky vůči vám nebo společnosti, kterou zastupujete.

5. Mezinárodní převody

Z titulu mezinárodní společnosti sdílíme vaše osobní údaje se společnostmi v rámci skupiny a obchodními partnery po celém světě. Jmenovitě osobní údaje přenášíme do Indie, Číny a Turecka za účelem zajištění IT podpory, do Spojených států amerických pro služby hostování, IT podpory a zákaznického servisu.

Při každém mezinárodním převodu osobních údajů používáme nástroje a zabezpečení, abychom zajistili, že převody budou v souladu s požadavky platných zákonů a že pro vaše osobní údaje bude zajištěna stejná úroveň ochrany, jakou mají v EU/EHP. Obvykle používáme následující nástroje a zabezpečení:

 • zajištění, že v příslušné zemi platí Rozhodnutí o přiměřenosti vydané Evropskou komisí, nebo
 • zajištění implementace takzvaných standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí (k dispozici jsou na webu Evropské komise), a
 • zajištění implementace technických ochran, například kódování a pseudonymizace.

Pokud máte zájem o podrobné informace o mezinárodních převodech, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Volvo Cars uchovává vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak to je nezbytné pro jeden či více účelů uvedených výše, nebo v případech, kdy jsme ze zákona povinni uchovávat údaje (včetně, ale nikoliv výhradně: smluvní období, záruční požadavky a požadavky na zodpovědnost za výrobek, zákonné ohlašovací povinnosti, požadavky na uchovávání nutné pro předpokládané spory a/nebo k prevenci podvodů). V případech, kdy již nebudeme mít žádný oprávněný důvod k používání údajů, tak ty buďto anonymizujeme tak, aby je nebylo možné přiřadit konkrétně k vaší osobě či vozidlu, nebo je smažeme.

Následující standardní doby uchování platí pro typy osobních údajů, které jsou zmíněny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto doby uchování podléhají určitým právům, která máte k dispozici (například právo na vymazání), volbám a oprávněním, které jste vybrali, pravidelným změnám jiných právních závazků, které musíme dodržet, případně tomu, jak jsme vás jinak informovali o odlišné době uchovávání. Konkrétní informace o požadavcích na doby uchování ve vaší zemi nebo pro určitý typ osobních údajů naleznete v kontaktních informacích.

 • Kontaktní údaje zákazníků: v průběhu doby, kdy jste zákazníkem, a po následující dobu až 5 let.
 • Kontaktní údaje pro osoby jiné než zákazníky: až 12 měsíců od okamžiku naší poslední interakce s vámi nebo jakéhokoliv požadavku na produkt či službu. Toto období začne znovu po jakékoliv nové interakci s vámi.
 • Online identifikátory: až 36 měsíců od data vaší poslední interakce s námi. Informace o konkrétních dobách trvání naleznete v naších zásadách použití souborů cookie a cookie banneru.
 • Interakce v rámci péče o zákazníky: doba uchovávání závisí na zemi vašeho pobytu a pohybuje se v rozmezí od 1 do 10 let od data uzavření případu. Podrobnosti pro váš trh naleznete v oddíle kontaktujte nás.
 • Nahrávky hovorů a přepisy chatů: do jednoho (1) roku od data uskutečnění hovoru nebo chatu.
 • Volvo ID: během doby, kdy máte aktivní účet Volvo ID a po následující dobu do 30 dnů.
 • Informace o a z vozidla: až deset (10) let od data výroby vozidla. Konkrétní informace o dobách uchovávání pro připojená vozidla najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s vozidlem.
 • Smluvní údaje: po dobu trvání smlouvy a po následující dobu až pěti (5) let.
 • Finanční informace: až 3 měsíce od data rozhodnutí o poskytnutí úvěru nebo předplatného.

7. Profilování a automatizované rozhodování

Profilování

Používáme automatizované zpracování, abychom dosáhli lepšího chápání vás a vašich osobních preferencí. Toto například používáme, když provádíme vaše profilování za účelem:

 • Úpravy a přizpůsobení marketingu, který se vám zobrazuje, analýzou nebo predikcí vašich osobních preferencí na základě informací, které o vás máme.
 • Úpravy a přizpůsobení vaší zkušenosti, když s námi interagujete prostřednictvím různých kanálů, například našeho webu.

Použití automatizovaného zpracování tímto způsobem nemá žádný zásadní dopad na vás, jako jednotlivce. Mějte prosím na paměti, že vždy máte právo vznést námitku proti profilování, jak je popsáno výše. Pokud tak chcete učinit nebo pokud máte jakékoliv dotazy ohledně procesu vašeho profilování, kontaktujte nás.

Automatizované rozhodování

Používáme automatizované rozhodování, které má zásadní dopad na vás při rozhodování, zda s vámi uzavřeme online smlouvu o předplatném pro vozidlo. To znamená, že určitá rozhodnutí týkající se vaší žádosti o uzavření smlouvy s námi jsou přijímána výhradně automatizovanými postupy (bez zásahu fyzické osoby). Používáme automatizované rozhodování při provádění dále uvedených kontrol, předtím než určíme, zda s vámi uzavřeme smluvní vztah:

 • Kontrola vaší úvěruschopnosti a schopnosti platit částky, ke kterým jste se zaregistrovali, v rámci rozhodování o schválení vaší žádosti používat námi nabízenou úvěrovou službu, a
 • Kontrola v rámci procesu „poznej svého zákazníka“ s cílem zabránit podvodům, praní peněz a kontrola ve vybraných sankčních seznamech, abychom si ověřili, zda vaše používání našich služeb neobnáší riziko podvodu nebo praní peněz, a abychom zjistili, s kým smluvní vztah uzavíráme.

Abychom mohli přijmout automatizované rozhodnutí, používáme informace, které nám poskytnete v rámci vaší online žádosti, údaje od organizací pro posouzení úvěrového rizika a naše vlastní interní informace. Další podrobnosti o typech osobních údajů, které používáme, a o účelu našich aktivit profilování jsou uvedeny zde. Upozorňujeme, že pokud s tímto nesouhlasíte, máte právo požádat nás, aby se na rozhodování podílela fyzická osoba. V takovémto případě mějte na paměti, že přijetí rozhodnutí bude trvat déle.

Naše používání automatizovaného rozhodování může vést k tomu, že vaše žádost bude zamítnuta na základě vašeho úvěrového hodnocení. Přesto máme právo podle potřeby používat automatizované rozhodování při uzavírání smluvního vztahu mezi námi. Pokud byste k tomuto měli jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených zde.

Mějte prosím na paměti, že vždy máte právo vznést námitku být předmětem hodnocení vycházejícím výhradně z automatizovaného rozhodování v případech, kdy rozhodnutí bude mít právní nebo významný dopad na vás. Pokud byste s výsledkem rozhodnutí nebyli spokojeni, můžete nás kdykoliv kontaktovat a rozhodnutí zpochybnit. Ohledně uplatnění tohoto práva viz vaše práva a kontroly.

8. Vaše práva a kontroly

Máte určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Tato práva se mohou lišit v závislosti na soudní pravomoci, ve které se nacházíte, a charakteru zpracování. Obecně se vaše práva týkají možnosti:

 • odvolat váš souhlas (nejběžnější je zrušení odběru marketingových sdělení)
 • vznést námitky proti zpracování vašich údajů
 • požádat o kopii údajů, které o vás držíme (takzvané právo subjektu na přístup)
 • požádat o převod údajů na jinou osobu (takzvaná přenositelnost údajů)
 • požádat o opravu nebo zakázání údaje
 • požádat o odstranění údaje (takzvané právo být zapomenut)

Jak již bylo zmíněno, tato práva nejsou absolutní a v některých případech jejich uplatnění limitováno zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud by tomu tak bylo i v případě vašeho požadavku na nás, vždy vám vysvětlíme, proč váš požadavek nemůžeme splnit.

Pokud byste nám chtěli předložit požadavek související s právy, můžete nás kontaktovat vyplněním tohoto formuláře. Žádáme vás, abyste použili tento formulář, protože jsou v něm uvedeny informace, které potřebujeme k ověření vaší totožnosti a efektivnímu zpracování vaší žádosti. Pokud byste ale formulář raději nepoužívali, kdykoliv nás můžete kontaktovat a předložit svůj požadavek s použitím kontaktních údajů uvedených v následujícím oddíle.

Rovněž máte právo podat stížnost u svého místního úřadu na ochranu osobních údajů, pokud byste měli obavy ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje. Nicméně bychom ocenili, kdybyste se nejdříve spojili s námi a předložili své stížnosti, abychom se je pokusili společně vyřešit. Naše kontaktní údaje najdete zde.

9. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na dataprotection@volvocars.com, případně se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Volvo Car následujícím způsobem:

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, k rukám: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Švédsko.

E-mail: globdpo@volvocars.com

10. Aktualizace tohoto oznámení

Naše produkty a služby nepřetržitě vyvíjíme, a v důsledku toho budeme revidovat a aktualizovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto vám odporučujeme opakovaně navštěvovat stránku s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů v pravidelných intervalech. Podle data v horní části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zjistíte, kdy bylo naposledy aktualizované. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě jsme je shromáždili, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jiným způsobem.

11. Slovník pojmů

Kontaktní údajeJméno, příjmení, oslovení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo.
Údaje o vozidleModel vozidla, VIN (identifikační číslo vozidla) a registrační číslo.
Volvo IDJméno, příjmení, telefonní číslo, preferovaný jazyk, země, e-mailová adresa a zvolené heslo.
Smluvní údaje Typ smlouvy, číslo předplatného (je-li relevantní), datum zahájení a ukončení smlouvy.
Informace z vozidlaÚdaje a stavy ze snímačů, nastavení, připojení, údaje související s používáním vozidla, např. (tento typ údajů souvisí s VIN vozidla, a tudíž může být spojen s vámi). Podrobné informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s vozidlem společnosti Volvo Car.
Finanční informace Ty mohou zahrnovat údaje o vašem bankovním účtu, údaje kreditní karty nebo debetní karty, hrubý plat a roční příjem (včetně důchodového výměrů v případě penzistů). Provádění kontroly úvěrů nebo při provádění kontroly v rámci procesu „poznej svého zákazníka“ může zahrnovat také závislé osoby, rodinný stav, úvěrové skóre. U právnických osob můžeme použít také nárok, procento vlastnictví společnosti, rozsudky, vyloučení.
Doklad totožnostiTo může zahrnovat kopii nebo fotografii platného národního dokladu totožnosti nebo řidičského průkazu. Vaše rodné číslo nebo datum narození a/nebo další dokumenty, které můžeme vyžadovat k ověření vaší totožnosti, například účty za inkaso nebo potvrzení banky. Provádění kontroly úvěrů nebo kontroly v rámci procesu „poznej svého zákazníka“ může rovněž obnášet následující informace získané z dalších zdrojů, například orgánů činných v prevenci podvodů, vládních orgánů nebo organizací pro posouzení úvěrového rizika.
Online identifikátory To zahrnuje různé údaje získané pomocí souborů cookie a podobných technologií použitých na našich webových stránkách a s vaším souhlasem poskytnutým prostřednictvím banneru cookie. To může obnášet ID souborů cookie, IP adresu, návštěvy webu, aktivitu na webu.
Metriky zapojeníSem patří informace o vašich interakcích s našimi marketingovými sděleními v různých kanálech, které lze asociovat s vámi nebo s vašim zařízením. To může zahrnovat míry otevření a prokliků, datum a čas interakcí s našimi e-maily, odkazy, na které příjemce kliknul. V případě kanálů sociálních médií to může obnášet dosah, zapojení a prokliky naší reklamy a leadů a přehrávání videí.