Žádost subjektu údajů týkající se osobních údajů

Pro účely zaslání žádosti týkající se práv subjektu údajů společnosti Volvo Cars vyplňte prosím formulář na webových stránkách a poskytněte nám všechny příslušné údaje týkající se Vaší žádosti. K zajištění bezpečné identifikace je v případě některých žádostí v souvislosti s údaji o vozidle vyžadováno Vaše identifikační číslo vozidla (VIN) nebo v souvislosti s údaji o digitálních službách Vaše identifikační číslo Volvo. Pokud nám tyto informace neposkytnete, může dojít k tomu, že společnost Volvo Cars nebude schopna Vaši žádost zpracovat.

Vaše žádost týkající se práv subjektu údajů

K čemu se Vaše žádost vztahuje?