Responsible business

Odpovědné podnikání

Kodex jednání

Prostřednictvím našeho uceleného Kodexu jednání, jenž vychází z již existujících zásad, chceme zajistit, že budeme vždy podnikat výhradně etickým způsobem a v souladu s právem. Tento Kodex platí pro všechny pracovníky společnosti Volvo Cars stejně jako pro konzultanty a agenturní pracovníky pracující pod vedením Volvo Cars. Dále očekáváme, že se budou všechny naše obchodní kontakty a partneři řídit stejnými či podobnými principy jaké jsou vymezeny v Kodexu jednání. Jde rovněž o důležitou součást našeho závazku pro udržitelný rozvoj.

Kodex jednání - Volvo Car Group
Standardní podmínky - Volvo Car Czech Republic
Seznam kontaktů - Volvo Car Czech Republic

Code of Conduct

Our comprehensive Code of Conduct, which is based on existing policies, is our way of ensuring that we conduct business in an ethical and compliant way. The Code applies to everyone within Volvo Cars, as well as consultants and agency personnel working under the direction of Volvo Cars. We also expect that all of our business contacts and commercial partners should be governed by the same or similar principles stipulated in the Code of Conduct. It is also an important part of our commitment to Sustainability.

Code of conduct - Volvo Car Group
Standard terms and conditions - Volvo Car Czech Republic
List of contacts - Volvo Car Czech Republic