Udržitelnost

Chceme být průkopníky v ochraně lidí a světa kolem nás. Proto usilujeme o dosažení čisté nuly v emisích skleníkových plynů.

Pohled zboku na ženu v modré bundě s kapucí stojící vedle bílého vozu Volvo.

Naše cíle

Ochrana klimatu

Dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2040

Oběhová ekonomika

Implementace principů cirkulární ekonomiky do roku 2040

Odpovědné podnikání

Zvyšování kvality a ochrana životů lidí v našem hodnotovém řetězci a společnosti

Muž připojující nabíjecí kabel k šedému vozu Volvo XC40 zaparkovanému u nabíjecí stanice

Jak těchto cílů dosáhnout?

2017

Jako první z klasických automobilek jsme oznámili plán kompletní elektrifikace.

2019

Všechny naše modely jsou dostupné v elektrifikovaných variantách.

2023

Uvedením modelů EX90, EX30 a EM90 (vedle dosavadních EX40 a EC40) rozšiřujeme nabídku plně elektrických vozů na 5 modelů

2025

Cíl: čistě elektrické vozy by měly tvořit 50 % objemu prodeje.

2030

Plán: vyrábět všechny nové modely Volvo výhradně v čistě elektrických variantách.

Žena na černé pohovce pracující na notebooku
Milníky pro polovinu desetiletí

Chceme snížit uhlíkovou stopu životního cyklu jednoho vozu o 40 % (za období 2018–2025). Je to součást našeho úsilí o dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2040.

–50 %

Emise výfukových plynů v důsledku elektrifikace

–25 %

Emise z materiálů

–25 %

Provozní emise

–40 %

Celkové snížení emisí CO₂ na jeden vůz

Podporujeme cíle Pařížské dohody

Spolupráce

Starší muž držící zapalovací svíčku.

Tradice v udržitelnosti

Na snižování dopadu na životní prostředí pracujeme již řadu let. Seznamte se s některými aktivitami, které jsme dosud podnikli.