Udržitelnost

Cesta ke klimatické neutralitě

Do roku 2040 se chceme stát klimaticky neutrální společností. Jedná se o největší výzvu, před jakou jsme kdy stáli.

Jsme součástí problému. Proto je naší povinností změnit náplň a postupy toho, co děláme. Abychom všichni byli součástí řešení.

Změna klimatu přináší ten nejzásadnější test bezpečnosti.

Naše cíle

Ochrana klimatu

Stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností

Oběhová ekonomika

Stát se do roku 2040 společností založenou na oběhové ekonomice

Etické a odpovědné podnikání

Být lídrem v oblasti etického a odpovědného podnikání

Stříbrné elektrické SUV Volvo XC40 Recharge při nabíjení v růžovém prostředí.

Jak těchto cílů dosáhnout?

Plně elektrické portfolio do roku 2030

Všechny naše modely dnes nabízíme v elektrifikovaných variantách. Počínaje rokem 2030 se chceme stát výrobcem výhradně čistě elektrických vozů, takže budou všechny naše nové vozy plně elektrické. Uděláme pro to maximum.

ledovec obklopený vodou

Elektrifikace nestačí

Potřebujeme omezit všechny naše přímé i nepřímé emise. Proto usilujeme o snižování emisí CO2 v rámci dodavatelského řetězce i v našich provozech. To zahrnuje i přechod na oběhovou ekonomiku.

Milníky pro polovinu desetiletí

–50 %

Emise výfukových plynů

–25 %

Emise dodavatelského řetězce

–25 %

Provozní emise včetně logistiky

–40 %

Snížení uhlíkové stopy na jedno vozidlo

Podporujeme cíle Pařížské dohody

Náš ambiciózní plán stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností byl prověřen a schválen organizací SBTi (Science Based Targets Initiative). Podle SBTi jsou naše cíle v oblasti snižování emisí v souladu s cíli Pařížské dohody, která usiluje o udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Usilujeme o snížení našeho dopadu na planetu a víme, že naše úsilí musí být globální. Proto je důležité, abychom ve snaze o zvyšování udržitelnosti a podporu změn v našem odvětví spolupracovali s ostatními podobně smýšlejícími společnostmi, dodavateli a organizacemi.

* Iniciativa SBTi je společným projektem organizace CDP (Carbon Disclosure Project), platformy OSN Global Compact, institutu WRI (World Resources Institute) a Světového fondu na ochranu přírody (WWF).

Spolupráce

Tvůrce systému lambda sondy Volvo ukazující svůj vynález.

Tradice v udržitelnosti

Na snižování dopadu na životní prostředí pracujeme již řadu let. Seznamte se s některými aktivitami, které jsme dosud podnikli.