Asistenční služby

Volvo Asistent

Potřebujete využít služby Volvo Asistent?

Pokud se dostanete do potíží, stačí ve voze stisknout On Call tlačítko, nebo zavolat asistenci - buď přímo přes Volvo Cars aplikaci, nebo klasicky přes asistenční centrálu Volvo Asistent na tel. +420 296 787 296, +420 844 844 834.

Sdělte, prosím, operátorovi následující informace:

• své jméno a příjmení
• telefonní číslo, ze kterého voláte, abychom vás mohli zpětně kontaktovat
• co se Vám stalo
• místo, kde se nacházíte
• typ vozidla, jeho barvu a registrační značku
• „VIN“ identifikační číslo vozidla

Operátor Volvo Asistent rozhodne na základě uvedených informací o způsobu pomoci.
Dbejte prosím jeho pokynů.

Služby jsou poskytovány v rozsahu krytí uvedeném v článcích 5 a 6 Všeobecných podmínek.

Kdy a kde je možné využít služeb Volvo Asistent?

Asistenční služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Asistenční služby jsou poskytovány na území České republiky a v zemích nacházejících se na geografickém území Evropy a Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ukrajiny a turecké části Kypru. Na území Ruské federace je možné služby využít pouze ve městech: Petrohrad, Moskva, Rostov na Donu, Togliatti, Perm a v jejich 50km okruhu.

Službu Volvo Assistant je možné čerpat opakovaně po celou dobu aktivního předplatného Volvo Cars aplikace.

Kdo může využít služeb Volvo Asistent?

Služeb Volvo Asistent využívá řidič a pasažéři vozidla (dále jen Vy) zakoupeného u oficiálního prodejce Volvo na území České republiky a v zemích nacházejících se na geografickém území Evropy a Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ukrajiny a turecké části Kypru v době platnosti zde popisovaného evropského asistenčního programu v dané zemi. Počet osob, na něž se služby uvedené v článcích 5 a 6 vztahují, je omezen počtem pasažérů povolených v technickém průkazu vozidla. Služby se nevztahují na osoby přepravované ve vozidle za úplatu.

Služby Volvo Asistent jste oprávněni čerpat v případě, že se Vaše vozidlo stalo nepojízdným následkem poruchy vozidla, nehody, požáru, chyby řidiče, vandalismu, pokusu o odcizení nebo pokud bylo Vaše vozidlo odcizeno (viz definice pojmů v článku 2 těchto VPTA).

Nárok na využívání služeb Volvo Asistent se vztahuje na dvoustopá vozidla s celkovou hmotností do 3 500 kg s platným českým technickým průkazem. Nárok se také vztahuje na přípojná vozidla, která jsou tažena vozidly Volvo, na něž se vztahují služby Volvo Asistent.

Služby Volvo Asistent jste oprávněni čerpat pouze tehdy, pokud vozidlo má platnou registrační značku České republiky a má platný český technický průkaz.

Poskytovatel služeb Volvo Asistent

Asistenční služba Volvo Asistent je poskytována společností AWP Solutions ČR a SR s.r.o., se sídlem Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, IČO: 25622871 přímo nebo prostřednictvím jejích smluvních partnerů.

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Volvo Asistent (dále jen "Všeobecné podmínky" či "VPTA") jsou závaznými pravidly pro poskytování a využívání asistenčních služeb. AWP Solutions ČR a SR s.r.o. může zaručit včasné a kvalitní poskytování svých služeb pouze tehdy, jsou-li Všeobecné podmínky dodržovány.