Novinky a události
 • Společnost Volvo Car Group spouští ve Švédsku unikátní průkopnický projekt, v rámci něhož se budou automaticky řízená vozidla pohybovat po veřejných silnicích

  2.12.2013
  Drive Me – automaticky řízená vozidla pro lepší mobilitu

  Automobilka Volvo hraje hlavní roli v celosvětově prvním projektu těchto rozměrů, kdy se bude v běžném provozu na veřejných silnicích města Göteborg a přilehlého okolí pohybovat 100 automaticky řízených vozů Volvo.

   

  Revoluční projekt „Drive Me – automaticky řízená vozidla pro lepší mobilitu“ je výsledkem spolupráce společnosti Volvo Car Group, švédského ministerstva dopravy, švédského dopravního úřadu, vědeckého institutu Lindholmen Science Park a města Göteborg.

   

  Smyslem projektu „Drive Me“, který je podporován švédskou vládou, je prokázat přínos autonomního řízení pro společnost a dostat Švédsko a značku Volvo do čela vývoje dopravních prostředků budoucnosti.

   

  „Autonomní vozidla jsou součástí strategie společnosti Volvo Cars stejně jako vize švédské vlády dosáhnout u dopravních prostředků nulových emisí. Náš autopilotní projekt představuje důležitý krok k docílení této vize,“ říká Håkan Samuelsson, prezident a generální ředitel společnosti Volvo Car Group. „Umožní nám totiž lépe podchytit různé technické problémy a zároveň poskytne cennou zpětnou vazbu ze strany skutečných zákazníků, kteří budou v těchto vozech jezdit v běžném dopravním prostředí.“

   

  Testování automaticky řízených vozidel bude probíhat na zhruba 50 km vybraných silnic ve městě Göteborg a jeho okolí. Jedná se jak o silnice představující frekventované dopravní tepny, tak o dálnice a místa, kde se často tvoří kolony.

   

  „Naším cílem je vytvořit vůz, který by byl schopen samostatně zvládnout všechny možné dopravní scénáře včetně opuštění dopravního proudu a vyhledání bezpečného ‚přístavu‘ v případě, že řidič nedokáže z jakéhokoliv důvodu znovu převzít kontrolu nad vozem,“ vysvětluje technický specialista ve společnosti Volvo Car Group Erik Coelingh.

   

  Cíle projektu:

   

  Projekt „Drive Me“ se zaměřuje na celou řadu aspektů:

   

  • Společenské a ekonomické výhody spojené s autonomními vozidly, která nabízejí efektivnější pohyb v dopravním prostředí a vyšší bezpečnost na silnicích.
  • Podmínky, za jakých lze zavést autonomní řízení do infrastruktury.
  • Zjištění, v jakých dopravních situacích je vhodné využívat autonomní řízení vozidel.
  • Vyhodnocení spolehlivosti autonomních vozidel zákazníky.
  • Zjištění reakcí ostatních řidičů na vozidla, která se sama řídí.

   

  Projekt bude zahájen v roce 2014 zákaznickým průzkumem a vývojem autonomních technologií, který bude doprovázen také vývojem uživatelského rozhraní a funkcí na principu cloudu. Uvedení prvních vozů na göteborské silnice je plánováno od roku 2017.

   

  Účel projektu

   

  Vzhledem k celosvětově sílícímu tlaku rozrůstající se zástavby na dopravní systémy v okolí obydlených oblastí spojili účastníci projektu „Drive Me“ své síly ve snaze vytvořit společensky a ekologicky udržitelný způsob dopravy.

   

  „Tento test v reálných podmínkách nám poskytne cenné informace o společenských přínosech plynoucích ze zařazení autonomních vozidel do běžného dopravního prostředí. Inteligentní automobily jsou však jen částí řešení, protože pro dosažení udržitelného motorismu v budoucnosti je nutné změnit celospolečenský přístup k dopravě. Věříme, že tato hromadná spolupráce může způsobit v tomto vývoji revoluci,“ říká Erik Coelingh.

   

  Unikátní způsob týmové práce

   

  „Švédsko přišlo s novou unikátní formou spolupráce mezi státními úřady, průmyslem a akademickou obcí. Výsledkem je dnešní celosvětově vedoucí pozice v oblasti dopravní bezpečnosti. Autonomní vozidla a lépe řešená infrastruktura budou představovat důležitý posun ve snaze zajistit bezpečnější dopravu a méně zatěžovat životní prostředí. Ve Švédsku přispěje nová situace také k vytvoření dalších pracovních míst a nových příležitostí,“ říká švédská ministryně dopravy Catharina Elmsäter-Svärd.

   

  Obohacení života ve městě

   

  Projekt „Drive Me“ pomůže definovat úlohu automaticky řízených vozidel v plánování budoucí městské infrastruktury. Vydláždění cesty pro mnohem efektivnější využívání plochy může přispět ke snížení nákladů na budování infrastruktury. Automaticky řízená vozidla mohou obohatit život ve městech také dalšími způsoby, mezi něž patří i zvýšení dopravní bezpečnosti a snížení emisí, následkem čehož budou lidé dýchat kvalitnější vzduch.

   

  Göteborg umožněním tohoto jedinečného projektu vyjadřuje své silné přesvědčení o nutnosti vývoje efektivních, čistých a bezpečných městských dopravních systémů a hodlá v něm zaujmout vedoucí pozici.

   

  Individuální přínos

   

  Autonomní řízení přinese zákazníkům obrovské výhody. Zároveň od základů změní způsob, jakým se díváme na řízení vozidel. V budoucnosti si jako řidič(ka) budete moct naplánovat jízdu na základě různých kombinací autonomních funkcí a aktivního řízení, což vám umožní strávit čas na cestách co nejefektivněji. Autonomní řízení tak připravuje cestu pro efektivnější využívání času stráveného za volantem. Za jízdy bude řidičům umožněno bezpečně pracovat s telefony nebo tablety anebo prostě relaxovat.

   

  „Technologie automatického řízení dovolí řidičům za vhodných okolností přenechat řízení svému vozidlu,“ slibuje Håkan Samuelsson.

   

  Příprava pro autonomní řízení

   

  Vozidla zahrnutá do tohoto projektu jsou v souladu s oficiální definicí německého silničního výzkumného institutu Federal Highway Research Institute (BASt) označena jako „vysoce autonomní vozidla“. V praxi tento termín znamená, že řidič může na základě svého uvážení přenechat odpovědnost za řízení automobilu, který dokáže ovládat všechny jízdní funkce. Řidič bude mít příležitost kdykoliv přebrat kontrolu nad vozem, ale nebude muset věnovat řízení plnou pozornost.

   

  100 vozů Volvo řízených v tomto projektu zákazníky bude představovat nové modely, při jejichž vývoji bude použita nová modulární architektura (SPA). Tato architektura je připravena na neustálé zavádění nových podpůrných a bezpečnostních systémů, jejichž smyslem bude umožnit vysoce autonomní řízení. První platforma SPA bude dostupná pro žhavou novinku značky:  Volvo XC90, které bude představeno v roce 2014.

   

  Autonomní parkování nesmí chybět

   

  Součástí projektu bude také zavedení autonomního parkování bez přítomnosti řidiče. To umožní řidiči vystoupit na začátku parkoviště a nechat vůz, aby si sám našel vhodné místo a zaparkoval na něm.

   

  „Cílem našeho snažení je nabídnout světu autonomně řízená vozidla, která musí být schopná bezpečně se pohybovat v prostředí, kde se vyskytují normálně řízené vozy a nechránění účastníci silničního provozu,“ dodává Erik Coelingh.

  Automobilka Volvo hraje hlavní roli v celosvětově prvním projektu těchto rozměrů, kdy se bude v běžném provozu na veřejných silnicích města Göteborg a přilehlého okolí pohybovat 100 automaticky řízených vozů Volvo.
  Zpět