top-image

Copyright

Innholdet på denne websiden er beskyttet ved copyright © 1998-2013 Volvo Car Corporation (eller dets datterselskap hvor dette er opplyst/eller dets lisenshavere), SE-405 31 Gøteborg, Sverige. Alle rettigheter reservert. 

Informasjon på denne websiden, inklusive, men ikke begrenset til, tekst, bilder og lyd, kan ikke, unntatt til utelukkende privat bruk eller hvor det opplyses noe annet, reproduseres, overføres, distribueres eller lagres uten skriftlig forhåndstillatelse av Volvo Cars. Modifikasjoner i innholdet på denne websiden er strengt forbudt.

Noen deler av websiden inneholder bilder som er underlagt rettighetsklausuler fra sine leverandører.


Varemerker
Med mindre det opplyses noe annet på denne websiden, er viste merker, firmalogoer og emblemer underlagt varemerkerettigheter hos Volvo Tradmark Holding AB og/eller Volvo Cars.