Informasjon til frittstående verksteder

Her vil du finne informasjon om, Volvo Car Corporations verkstedsystem VIDA. Systemkrav og instruksjonsdokumenter om hvordan du kjøper, installerer og bruker VIDA finner du også her.

Vilkår for bruk av Teknisk Helpdesk

Når du kontakter teknisk helpdesk kommer du å bli bedt om å oppgi kontaktdetaljer for ditt firma og et gyldig kreditkortnummer. Kredittkort som aksepteres er Visa og MasterCard. Ved bruk av Teknisk Helpdesk kommer vil du bli belastet en startavgift på 12 Euro og en minuttavgift på 5 Euro pr påbegynt minutt. MVA tilkommer.

             

I begynnelsen av hver samtale må du oppgi nødvendige detaljer angående kredittkort som skal belastes for samtalen. I slutten av hver samtale vil du få informasjon om samtalens lengde og kostnad. Du kommer også til å få et månedsvis sammendrag over de samtalene du har ringt.

             

Vær oppmerksom på at Teknisk Helpdesk ikke kan ta imot et spørsmål, sjekke opp og så ringe tilbake for beskjed. All nødvendig kontroll/sjekk skjer således under samtalens gang. Teknisk Helpdesk er tilgjengelig mandag til fredag mellom 07.00 og 16.00 med unntak av nasjonale helligdager (svenske helligdager).

Teknisk helpdesk er en spesiell og begrenset ressurs som ikke er ment å erstatte den informasjon, kunnskap og veiledning som kan oppnås gjennom ordinært tilbud av teknisk informasjon og utdannelse, men i første omgang er til får å gi råd og hjelp ved spesielle behov utover dette.

Teknisk rådgivning

For teknisk rådgivning i forbindelse med feilsøking og reparasjoner finnes en Teknisk Helpdesk tilgjengelig. Tlf +49 6074 303 449. helligdager (svenske helligdager).

Volvo Car Service

Volvo Car Service tar vare på bilen din, slik det er anbefalt fra fabrikken.